De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

IKC ontwikkeling in de praktijk Presikhaaf West, Arnhem

Verwante presentaties


Presentatie over: "IKC ontwikkeling in de praktijk Presikhaaf West, Arnhem"— Transcript van de presentatie:

1 IKC ontwikkeling in de praktijk Presikhaaf West, Arnhem

2 Presikhaaf West Een achterstandswijk Een groot MFC met daarin
Twee scholen Peuterspeelzaal Kinderopvang Kinderwerk Politie Bibliotheek Volwassenactiviteiten Wijkteams Driestroom Logopedie Voedselbank En meer……

3 Presikhaven

4 De Kinderen

5 Het IKC proces Eén van de 3 pilots in Arnhem Het proces naar een IKC
Doel Betere kansen voor kinderen in de wijk in een aansluitend aanbod Eén van de 3 pilots in Arnhem Het proces naar een IKC Fusie twee scholen (twee stichtingen) Startgroepen voor peuters van 2,5-4 jaar IKC-ontwikkelgroep met partners in IKC Rijnstad peuterwerk naar SKAR per 1/1/2016 Nieuwe structuren en samenwerkingen

6 Samen naar 1 organisatiemodel!
Nieuwe naam Nieuwe structuur Pedagogisch-didactisch sterk concept voor de kinderen in deze wijk Organisatie vanuit belang kinderen en niet vanuit belangen organisaties

7 Kenmerken IKC Een leer- leefgemeenschap
Intensieve en doelgerichte samenwerking van minimaal opvang en onderwijs, voor de buitenwereld één organisatie, één team met: Eén pedagogisch-didactische visie Eén plan met doorgaande lijnen Eén aansturing Eén uitstraling

8 Lourdes Annie Deelnemers: Lourdes Annie SKAR kinderopvang/bso
Fusieschool Kindcentrum Lourdes Annie Deelnemers: Lourdes Annie SKAR kinderopvang/bso Rijnstad startgroepen Rijnstad kinderwerk 2 partners

9 Doorgaande lijn tbv kinderontwikkeling
Partners: Lourdes Annie SKAR kinderopvang/bso Rijnstad startgroepen Rijnstad kinderwerk Directeur IKC Doorgaande lijn tbv kinderontwikkeling 0 – 4 jaar 4 – 7 jaar 7– 12 jaar Onderwijs Opvang ontwikkeling Onderwijs Opvang ontwikkeling Onderwijs Opvang ontwikkeling

10 wat doen we bijv. al samen?
Gezamenlijke activiteiten scholen, zoals bijv. plusklas, academische opleidingsschool, gedragsteam IB voor startgroepen tot en met groep 4 en IB voor groep 4-8 Samen extra begrijpend lezen na school voor kinderen groep 6, huiswerkbegeleiding Samen met peuterspeelzaal de startgroepen, 5 dagdelen voor peuters van 2,5-4. Samen de verlengde schooldagen en relatie met kinderwerk (huiskamer) na school (300 kinderen per week) Samen met IKC-partners sportdagen, muziekprojecten, medewerkersavond, beleidsoverleg Samen een muziekproject onder en na school en bij kinderopvang (doorgaande lijn) Activiteiten kinderwerk tussen de middag Activiteiten kinderopvang en school (Sint, KBW) Zelfde directeur beide scholen vanaf , die ook pilotleider IKC is

11 Gezamenlijk kader van de 5 partijen
Afgelopen jaar ontwikkeld Gezamenlijke visie op leren Gezamenlijke missie en pedagogische visie Pedagogische grondhouding Nieuwe organisatiestructuur Gezamenlijk plan van aanpak IKC-partners met werkgroepen (bijv. gezamenlijke uitstraling, naam, invullen organisatiestructuur, combinatiefunctionarissen, dagindeling, praktische samenwerkingsmogelijkheden

12 Hoe verder? Voortraject fusie Fusie tussen scholen per aug 2016
Proces van samensmelting educatie 4-13 (inhoud, cultuur, financiën, personeel) Een nieuwe naam per juni 2016 Peuterspeelzaalwerk Rijnstad naar SKAR per aug 2016 Proces van samensmelting Kinderopvang 0-4 (inhoud , cultuur, financiën, personeel) Actieteams van beide scholen die samenwerken aan inhoudelijke eenwording Werkgroepen IKC-breed Vacaturevervulling van afdelingsmanagers school per aug 2016 Werken vanuit nieuwe schoolstructuur per aug 2016 De gaande organisatieveranderingen vormgeven in het licht van het IKC

13 Wat is er nu nodig? Lef op alle niveaus Grenzen doorbreken
Denken vanuit het IKC Helderheid over risico’s en visie van bestuurders daarop Mogelijkheden creëren door moederorganisaties o.b.v. visie Buiten grenzen kunnen organiseren met mandaat vanuit moederorganisaties, bijv. combifuncties, aannamebeleid, anders mogen werken Aansluiten bij de veranderprocessen bottum up Tijd Helderheid over subsidies en uitwerking op ander niveau (bijv. startgroepen) Werken met een vast team

14


Download ppt "IKC ontwikkeling in de praktijk Presikhaaf West, Arnhem"

Verwante presentaties


Ads door Google