De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Samenhang jgz - jeugdzorg Workshop RIVM Hilde Kalthoff 13 november 2008.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Samenhang jgz - jeugdzorg Workshop RIVM Hilde Kalthoff 13 november 2008."— Transcript van de presentatie:

1 Samenhang jgz - jeugdzorg Workshop RIVM Hilde Kalthoff 13 november 2008

2 2 Kortgesloten, aansluiting jeugdgezondheidszorg en jeugdzorg Bureau OOK: ▫Inventarisatie JGZ en Jeugdzorg ▫Welke samenwerkings- vormen tussen jgz en jeugdzorg ? NJi: ▫Beschrijven goede voorbeelden ▫Beleidscontext, wetgeving, onderzoek ▫Analyse, succesfactoren

3 3 Voordelen betere aansluiting Voorkomt doublures Voorkomt onnodige belasting gezin Scheelt veel tijd en geld Verkort wachttijd Zorgt voor betere overdracht

4 4 Aansluiting = lappendeken 242 initiatieven ! Lappendeken in stand gehouden door: Verschil in schaalgrootte Werken vanuit domeinmodel, eilandencultuur Geen borging Verschil in doelgroepen Geen integrale jgz Gebrek aan ‘eenheid van taal’ Ketens vanuit het aanbod, niet vanuit deskundigheden

5 5 Knelpunten Convenanten zonder uitwerking op uitvoeringsniveau Gebrekkige middelen voor begeleidingstrajecten Problemen met gegevensuitwisseling Jgz zijn jongeren niet goed in beeld Jgz te weinig actieve rol in ZAT’s BJZ: problemen werkwijze en wachtlijsten Onduidelijkheid over verantwoordelijkheid zorgcoördinatie Op gesignaleerde problemen volgt niet altijd actie Hulpverleners schatten risico’s niet altijd goed in

6 6 Analyse Professional: competenties voor samenwerking Organisatie: randvoorwaarden Proces: hoe de aansluiting is vormgegeven Beleid en bestuur

7 7 Bevorderende factoren professionals Werken vanuit visie Enthousiasme over de samenwerking Multidisciplinair samenwerken Gezamenlijke trainingen Betrouwbare instrumenten en effectieve interventies

8 8 Bevorderende factoren organisatie Faciliteiten delen Problematiek helder afbakenen Gezamenlijke visie problematiek en aanpak

9 9 Bevorderende factoren Werkprocessen Goede afspraken over terugkoppeling Evaluatie samenwerking en effecten voor de cliënt Privacyregeling Elektronisch kinddossier en verwijsindex

10 10 Bevorderende factoren beleid en bestuur Formele beleidsondersteuning Convenanten vertalen naar handelen hulpverlener Één financieel en bestuurlijk kader jgz en jeugdzorg Sterk ontwikkeld lokaal preventief beleid Voldoende hulpaanbod op de verschillende niveaus Geen wachtlijsten

11 11 Succesfactoren: Professionals Competente professionals, attitude van ‘het kind centraal’ met een gezamenlijke verantwoordelijkheid Teamwerkers, professioneel vertrouwen, één kind, één gezin, één plan, één team Doorzettingsvermogen Steun management en bestuur

12 12 Succesfactoren: de organisaties Prestatieafspraken met continue evaluatie Gezamenlijke multidisciplinaire training Bijeenbrengen van complementaire belangen en competenties Overdraagbaarheid: beschrijven van afspraken en processen Klantenraadpleging en gebruikersparticipatie

13 13 Succesfactoren: Werkprocessen Loopvermogen Effectieve gemeenschappelijke instrumenten, routekaarten, richtlijnen en interventies Attitude van ‘het kind centraal’ met gedeelde verantwoordelijkheid Uitgang = ingang Terugrapportage Doorlopende aanpakken

14 14 Succesfactoren: beleid en bestuur Systeemniveau: integratie van de jgz, in CJG en ITJ Heldere en leidende zorg- en pedagogische visie Heldere en werkbare convenanten met vertaling naar de uitvoering

15 15 Hartenkreten Minder papier, meer doen Minder spelers, meer doorpakken Leren van elkaar Niks ketens: steun moet er zijn! Mensenwerk in een bureaucratische omgeving Resultaten


Download ppt "Samenhang jgz - jeugdzorg Workshop RIVM Hilde Kalthoff 13 november 2008."

Verwante presentaties


Ads door Google