De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Historische Context Duitsland in het nieuwe examen geschiedenis Geert van Besouw Hanneke Tuithof Bjorn Wansink Ik ben Hanneke Tuithof. Vakdidacticus geschiedenis.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Historische Context Duitsland in het nieuwe examen geschiedenis Geert van Besouw Hanneke Tuithof Bjorn Wansink Ik ben Hanneke Tuithof. Vakdidacticus geschiedenis."— Transcript van de presentatie:

1 Historische Context Duitsland in het nieuwe examen geschiedenis Geert van Besouw Hanneke Tuithof Bjorn Wansink Ik ben Hanneke Tuithof. Vakdidacticus geschiedenis aan de UU en de HU. Ik geef veel nascholing op het gebied van het nieuwe examen en doe promotieonderzoek naar de voorbereiding van docenten geschiedenis op dit nieuwe examen. Daarom ben ik gevraagd om deze keynote te geven. Om over het nieuwe examen te vertellen, maar ook wat ik tegen kom bij secties.

2 Programma workshop Ordenen van informatie uit Historische Context Duitsland (en Koude Oorlog) Werken met kenmerkende aspecten uit HC Duitsland in het kader van het examen Informatie en tips t.a.v. de didactiek van de Historische Context

3 Nieuwe syllabus examen 2016
Op examenblad en histoforum staat de nieuwste versie van de syllabus Er zijn wat fouten uitgehaald t.o.v. de versie 2015 Er staat op p. 28 een specificatie van de kenmerkende aspecten die niet in een HC voorkomen Gebruik de syllabus om te bepalen wat de ll moeten kennen en kunnen

4 Historische Context: Een historische context verbindt een aantal kenmerkende aspecten met elkaar. Leidende vraag De leidende vraag geeft richting aan de te kennen voorbeelden en begrenst de leerstof. Kenmerkende aspecten Beschrijvende tekst Deze tekst is als een inbedding voor de voorbeelden van de HC en moeten gekend worden.

5 Didactiek Historische Contexten
Gebruik de leidende vragen:die moeten de leerlingen kunnen beantwoorden Leerlingen moeten de jaartallen uit de tekst HC kennen (en de jaartallen van de voorbeelden zijn niet verplicht) Leerlingen moeten de voorbeelden goed kennen en kunnen beargumenteren waarom het een voorbeeld van het bijbehorende ka is Werk de voorbeelden uit door een filmpje of een bron

6 Ordenen van informatie HC
Aanleiding verwarring bij met name havo-leerlingen over alle plannen, verdragen en conferenties Opdracht: probeer het gedeeltelijk ingevulde schema te vullen met de juiste informatie en spotprenten Je mag overleggen en de syllabus 2016 gebruiken

7

8 Begrippen

9 Voorbeelden

10 Domein A

11 Eindexamen:

12 Handelingwoorden: Leg uit dat x de schakel vormde tussen y
Leg uit welke oorzaak gevolg relatie bestond tussen x en y Leg uit welk verband er bestaat tussen e en y Leg uit dat x leidde tot y

13 Dit affiche past bij de ideologie van het nationaalsocialisme.
4p Geef hiervan twee voorbeelden uit het affiche. Licht je antwoord telkens toe.

14 Op 15 november 1884 begint in Berlijn een conferentie van Europese regeringsvertegenwoordigers over Afrika. In zijn openingstoespraak zegt de Duitse rijkskanselier Von Bismarck: Bij de uitnodiging voor deze conferentie heeft de keizerlijke regering zich laten leiden door de overtuiging dat alle uitgenodigde regeringen dezelfde wens hebben, namelijk dat de inheemse bevolking van Afrika zich kan aansluiten bij de beschaving. Dat kan door de binnenlanden van dit continent te openen voor de handel, door de bevolking opleidings- mogelijkheden te bieden, door missies en ondernemingen aan te moedigen de noodzakelijke kennis te verspreiden. En door aan te dringen op het uitbannen van de slavernij, vooral van de slavenhandel. (…) Het feit dat alle beschaafde naties veel belangstelling tonen voor de materiële ontwikkeling van Afrika, garandeert dat zij zullen samenwerken bij de opgave de handelsbetrekkingen met dit deel van de wereld te regelen. In deze toespraak komen twee motieven voor de Europese bemoeienis met Afrika omstreeks 1880 naar voren. 4p 18 Noem die twee motieven en geef per motief aan hoe dit uit de toespraak blijkt.

15 Informatie - alle info over nieuwe examen geschiedenis ook syllabus en pilotexamens - voor recente informatie en tijdvaktoetsen Gebruik voor info en examenvragen ook aan en

16 Informatie www.uu.nl/geschiedenisendidactiek
Voor lesmateriaal, zoals foto-opdracht HC Koude Oorlog, verbandenvierkant en bij literatuur/vakliteratuur staan nog bestanden van workshops+lezingen examenconferentie 2013

17 Indicatie voor verdeling op CSE
35 procent van de scorepunten 65 procent van de scorepunten Oriëntatiekennis tijdvak 1 t/m 4 Historische contexten Oriëntatiekennis kenmerkende aspecten tijdvak 5 t/m 10 die niet voorkomen in de Historische Contexten Oriëntatiekennis kenmerkende aspecten die voorkomen in de Historische Contexten

18 Consequenties Tijdvak 1 t/m 4 zullen alleen bevraagd worden aan de hand van de niet gedefinieerde kenmerkende aspecten. Het zwaartepunt ligt bij tijdvak 5 t/m 10. Het zwaartepunt bij tijdvak 5 t/m 10 ligt bij de Historische Contexten.


Download ppt "Historische Context Duitsland in het nieuwe examen geschiedenis Geert van Besouw Hanneke Tuithof Bjorn Wansink Ik ben Hanneke Tuithof. Vakdidacticus geschiedenis."

Verwante presentaties


Ads door Google