De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

 Irina Nojoredjo  med.hro.nl/nojis   naam  doelgroep  zelf kinderen?  1 e herinnering.

Verwante presentaties


Presentatie over: " Irina Nojoredjo  med.hro.nl/nojis   naam  doelgroep  zelf kinderen?  1 e herinnering."— Transcript van de presentatie:

1

2  Irina Nojoredjo  med.hro.nl/nojis  nojis@hr.nl nojis@hr.nl  naam  doelgroep  zelf kinderen?  1 e herinnering

3  inhoud module  literatuur  toetsing  wekenschema  groepen indelen  Hoorcollege H1-3-4-5

4  inhoud module: Ontwikkeling van het kind 0-12 jaar. In kwartaal 3 het vervolg  literatuur: Verhulst, F (2008) De ontwikkeling van het kind. Assen: Koninklijke van Gorcum ISBN 978 90 232 4121 8 LET OP: Hoofdstuk 10 is GEEN tentamenstof  toetsing: MC+OV

5

6 De Expertgroep:  Toetst minimaal 8 begrippen: Hierin mogen jullie creatief zijn. Denk aan een proeftoets, speurtocht, quiz, spelshow, filmpje, casus, hints, verboden woorden, etc. Maak het uitdagend, interactief en leuk voor jezelf en voor de klas!  Minimaal 10 minuten, maximaal 20 minuten. Maar mochten jullie een geweldig idee hebben dat meer tijd gaat kosten, dan is dat in overleg (van tevoren) met de docent ook mogelijk. De Actualiteitengroep:  Bespreekt een actualiteit (krantenknipsel, nieuwsbericht, stukje uit een tijdschrift, actualiteitenprogramma oid)  Verzint een prikkelende stelling die aansluit op de actualiteit  Leidt de discussie  Doet aan tijdsbewaking, maximaal 15 minuten  Vult het begrippenformulier in

7 Week 2 Prenataal (H1-3-4, h2 NIET!!)  1.Expertgroep:  2.Actualiteitengroep: Week 4 – Baby en peuter (H6-7)  3.Expertgroep:  4.Actualiteitengroep: Week 5 – Kleuter en schoolkind (H8-9)  5.Expertgroep:  6.Actualiteitengroep: Begrippenformulier!

8  te vinden op mijn med site  med.hro.nl/nojis

9 DE CLIENT LEREN KENNEN  Kennis van de normale ontwikkeling  Daarna kennis van de abnormale ontwikkeling  Kennis van de leeftijdsfase van je cliënt

10 Lichamelijke groei & verandering Psychologische groei & verandering

11

12

13  vaste volgorde – onomkeerbaar  cumulatief – opeenstapeling  grotere complexiteit; differentiatie en integratie

14  kwantitatief vs kwalitatief  nature vs nurture (aanleg vs omgeving)  normatief vs individueel  stabiliteit vs verandering  biologie vs psychologie

15  Erasmus  Locke  Rousseau  Darwin  Binet  Piaget fylogenese - ontogenese Liefdevolle omgang tabula rasa! goed! IQ-test cognitieve ontwikkeling

16 In het boek worden 7 verschillende visies onderscheiden 1. Cognitieve ontwikkeling van Piaget 2. Socioculturele theorie van Vygotsky 3. Informatieverwerkingstheorie 4. Psycho-analytische theorie 5. Separatie-individuatie van Mahler 6. Pyschosociale theorie Erikson 7. Leertheorie (behaviorisme)

17  Prenataal  Perinataal  Postnataal

18  Genetische invloeden (bijv. Syndroom van Down)  Omgevingsinvloeden (bijv. Ondervoeding, leeftijd ouders, drugs- en alcoholgebruik)  Psychische invloeden (bijv. Stress moeder)

19

20  Biologische invloeden (voeding, infecties in de baarmoeder)  Directe omgeving (gezin, school, leeftijdsgenootjes)  Sociale en economische factoren (soort onderwijs, gezondheidszorg, economische omstandigheden)  Culturele context (normen en waarden tov opvoeding en gedrag kind)

21

22  Ouders  Broers en zussen  Kinderopvang en school  Leeftijdsgenootjes  De buurt

23  Inkomen, opleiding en beroepsniveau Kinderen uit lage SES-gezinnen hebben meer gedragsproblemen en emotionele problemen en minder sociale competenties dan kinderen uit hoge SES- gezinnen (Verhulst).

24

25  Zintuiglijke/biologische/motorische ontwikkeling  Cognitieve ontwikkeling  Emotionele en sociale ontwikkeling  Problemen

26 Baby’s in verschillende culturen 1. Hoe stimuleren ouders uit verschillende culturen de ontwikkeling van het kind? 2. Welke omgang spreekt jou het meeste aan? 3. Ken jij aparte gewoontes/rituelen?

27

28 kijk in de handleiding!


Download ppt " Irina Nojoredjo  med.hro.nl/nojis   naam  doelgroep  zelf kinderen?  1 e herinnering."

Verwante presentaties


Ads door Google