De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Deze foto is ooit bewerkt en wij zullen dit vanuit diverse invalshoeken proberen te reconstrueren (Let hierbij vooral op het zwarte rechthoekje linksboven.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Deze foto is ooit bewerkt en wij zullen dit vanuit diverse invalshoeken proberen te reconstrueren (Let hierbij vooral op het zwarte rechthoekje linksboven."— Transcript van de presentatie:

1 Deze foto is ooit bewerkt en wij zullen dit vanuit diverse invalshoeken proberen te reconstrueren (Let hierbij vooral op het zwarte rechthoekje linksboven en op de hand van een andere persoon - rechtsonder- op de schouder van een derde persoon)

2 Want zo presenteerde Peter R. de Vries de hoofdverdachte, Ali Hassan, op 29 augustus 1999 aan het publiek Merk op dat de foto afkomstig is van het TV-scherm en zie wéér dat zwarte rechthoekje linksboven!

3 Het dossier van de echte Ali is sinds de moord verdwenen! Het is bewijsbaar dat het dossier van Ali Hassan verdween op het moment van zijn vlucht naar het grenshospitium Amsterdam in het weekend van de moord. Daarbij werd hij geholpen door twee politieagenten uit Friesland. De recherche kreeg daarna van het COA simpelweg een ander dossier in handen gedrukt: dat van de “Turkse Ali Hoessein Hassan”. Ten eerste gingen de computerschermen in het AZC in dat weekend van de moord, 1 mei 1999, direct op zwart. Vanaf dat moment werden de speurhonden teruggeroepen van het AZC-terrein en bleef het centrum wekenlang buiten het politieonderzoek. Daarnaast zijn de dossiers van Ali Hassan bij de IND, het COA, het AZC, de Douane en de AMRO-bank ook verdwenen. En vanaf dat moment bestaan de ‘Kollumse’ en zelfs de ‘Turkse’ Ali niet meer in de databestanden van de reguliere opsporingsautoriteiten (Douane, IND, COA, enz.). Justitie was op dat moment zelfs afhankelijk van een bij SBS 6 op geheimzinnige wijze ontvangen foto van Ali Hassan die door Peter R. de Vries pas op 29 augustus 1999 werd getoond in zijn programma. Dit is het absolute bewijs dat zijn dossier toen dus al vernietigd was en dat sindsdien een ander dossier (met andere vingerafdrukken, een andere geboortedatum, etc.) aan de recherche werd overhandigd van een Turkse Ali die enkele weken daarna in Istanbul volkomen onschuldig zou worden aangehouden. Merk ook op dat het Openbaar Ministerie geen lengte-aanduiding noch andere persoonskenmerken meldt van de zogenaamde Turkse verdachte. In een dergelijk dossier bevinden zich vingerafdrukken, lengte en andere lichaamskenmerken. Zelfs een voorgeschreven pasfoto ontbreekt maar moest dus van SBS 6 komen. In haar rapport van 31 januari 2011 blijft het openbaar ministerie het bestaan van de “Kollumse” Ali Hassan mordicus ontkennen en zij wijst, tegen alle bewijzen en getuigenverklaringen in, de “Turkse Ali” nog steeds aan als de juiste hoofdverdachte. De kleurenfoto van Ali Hassan (van pag. 1) die in 2001 werd getoond door Omrop Fryslân is d.m.v. het fotobewerkingsprogramma Photoshop zodanig bewerkt dat de Kollumse Ali op de Turkse Ali moest lijken. Zie de volgende manipulaties:

4 De uitsnede van de kleurenfoto van pagina 1 is hier door ons eerst in zwart/wit gezet Het is minst genomen al vreemd dat een kleurenfoto in zwart/wit wordt getoond in de opsporing

5 Het hoofd rechts hebben wij eerst iets korter gemaakt zoals Ali er in 1999 werkelijk uitzag (niet smaller!)

6 En ter controle vergeleken met de foto van SBS 6 van de uitzending van 29 augustus 1999 (meet bijvoorbeeld alle maten horizontaal en verticaal nog eens na en let weer op het zwarte rechthoekje)

7 De opsporingsfoto van (let op!) 31 augustus 1999! Hier is dus de geboortedatum van de Turkse Ali vermeld bij een bestaand kiekje van de bekende Ali Hassan uit Kollum. En, zoals het onderschrift vermeldt, de foto is ontvangen van … SBS 6!

8 En daarna werd deze vergeleken met de opsporingsfoto Let hier bijvoorbeeld opnieuw op het zwarte rechthoekje linksboven

9 En wat blijkt: de belichting ontbreekt !! Uit het verschil tussen de zwart/witte foto’s van Ali wordt duidelijk dat er in 1999 lichtjes in zijn ogen geplaatst zijn die op het kleuren-origineel ontbreken. Verder blijkt de opsporingsfoto zwaar overbelicht wat op het origineel ook al ontbreekt. Door het hoofd van Ali Hassan weer ‘terug te verkleinen’ naar de oorspronkelijke situatie kloppen nu wèl alle verhoudingen met de foto die door SBS 6 in 1999 door Peter R. de Vries is gepubliceerd en door alle media zijn overgenomen. Merk op dat het woord SBS6 (links in de opsporingsfoto) ook met Photoshop wat amateuristisch weggewerkt is:

10 Verder uitvergroten van de foto laat zelfs zien dat er eerst geprobeerd is het logo weg te krassen

11 Ter illustratie zijn de “Turkse Ali” en de ooit verlengde “Kollumse Ali” nog eens naast elkaar geplaatst: Pak er gerust weer een liniaal bij !!

12 In werkelijkheid zien deze twee personen er dus wel degelijk heel anders uit:

13 Geschoren ?? Openbaar Ministerie in haar rapport van 31 januari 2011: “Geschoren lijkt Ali weer meer op de ‘Kollumse’ Ali. Vandaar dat de getuigen uit Kollum zich moeten hebben vergist”. Dit wordt echter door alle getuigen (beveiligers, een leidinggevende, vrijwilligstersers en bekenden, etc.) uit Kollum weersproken. En dan hebben we het dus nog niet gehad over zijn lengte, laat staan over zijn uiterlijk, zijn voorkomen en zijn kleding….

14 Want wanneer de foto simpel terug wordt verkleind naar de juiste proporties blijken de verschillen wèl overduidelijk

15 Uit het rapport van het OM van 31 januari jl.: (De onderstreepte onderwerpen berusten op aperte onwaarheden) Ook schakelt de Friese politie het Nederlands Forensisch Instituut in. De onderzoekers vergelijken de televisiebeelden van oktober 1999 met de opsporingsfoto‟s van Ali Hussein Hassan die de recherche in augustus 1999 (??) naar buiten heeft gebracht. De vergelijking laat onder meer gedetailleerde overeenkomsten zien in een plooitje tussen de wenkbrauwen en een licht vlekje links op de kin. De onderzoekers van het NFI komen tot de volgende wetenschappelijk verwoorde conclusie: De bevindingen geven zeer veel steun aan de hypothese dat de persoon op de televisiebeelden dezelfde is als de man op de opsporingsfoto‟s die het rechercheteam gebruikte. De resultaten geven geen steun aan de hypothese dat het verschillende personen zijn, aldus de conclusie van het NFI. Minder wetenschappelijk gezegd: de man op de getoonde opsporingsfoto is hoogstwaarschijnlijk dezelfde persoon als de man uit de uitzending van SBS6 in oktober 1999. De vriendin van Marianne moet zich wel vergissen en sinds 1999 het hoofd van de verdachte abusievelijk op een verkeerd persoon hebben „geplakt‟. Ali Hassan Hussein, die langer en slanker is, ondergaat zo een gedaanteverwisseling en wordt voor steeds meer mensen klein en dik. Het OM heeft die foto NOOIT naar buiten gebracht, dat deed Peter de Vries in augustus 1999 terwijl het OM dat vlak daarvoor had geweigerd. De route van die foto is aan ons bekend. Het NFI werkt verder niet alleen met streepjes op neuzen en vlekjes op kinnen maar zeker ook via een verhoudingsberekening. En niet alleen de vriendin van Marianne maar ALLE getuigen meldden dat het de verkeerde persoon was die in Istanbul was aangehouden..

16 Volgens het NFI kijkt men daar naar veel meer onderdelen van het gezicht dan het OM doet vermoeden: www.forensischinstituut.nl/.../NFI%20Vakbijlage%20Gezicht svergelijkingwww.forensischinstituut.nl/.../NFI%20Vakbijlage%20Gezicht svergelijking: “De vergelijking van gezichtsonderdelen concentreert zich op de volgende punten: Verhoudingen: waar bevinden de verschillende relevante kenmerken zich ten opzichte van elkaar? Contouren: volgen de wang- en kinlijn elkaar of niet? Vorm: is er overeenkomst of verschil met betrekking tot onder andere de mond, de ogen, de neus en de oren? Lijnen in het gezicht: waar zijn rimpels en plooien zichtbaar en hoe lopen ze? Typica: zijn er moedervlekjes, rimpels, littekens en dergelijke zichtbaar? Indien wel, komen de vorm, de plaats en het aantal in beide beelden overeen?”

17 Gelaatsverhoudingen zijn altijd uniek !! Voor de goede orde, foto’s van één en dezelfde persoon kunnen sterk van elkaar afwijken en ook lengte en breedte van een gezicht zijn op verschillende foto’s niet echt met elkaar te vergelijken. Maar de verhoudingen: lengte neus/lengte hoofd of breedte hoofd/lengte hoofd, enz., kunnen moeilijk veranderen op een andere foto van diezelfde persoon. Verhoudingen blijven namelijk altijd gelijk. Zo zijn ook de onderlinge (verhoudings)afstanden tussen de ogen te meten als die worden vergeleken met een andere foto van diezelfde persoon. Met andere woorden, je kunt naar overeenkomsten of verschillen zoeken bij de wenkbrauwen, neus, ogen of de oren, maar de (procentuele) verhoudingen in een gezicht liegen nooit.

18 De bar in het AZC Kollum (Let daarbij vooral op de gezellige lampjes en de deur links)

19 Wij hebben de juiste locatie opgespoord De kleurenfoto van de ‘Kollumse’ Ali is door een medewerker van de beveiliging in 1999 genomen in de bar van het AZC. Wij hebben die bar en de balk waar Ali toen voor stond gevonden en er nieuwe opnamen van gemaakt. Een vergissing is niet mogelijk en de situatie in die bar is sinds de opening van het AZC Kollum nooit meer veranderd. Vreemd is dan dat alle balken (later) opnieuw zijn geschuurd en zelfs overgelakt. En ook dat de hele lay-out van de bar op de achtergrond op de originele kleurenfoto totaal onzichtbaar is! Maar belangrijker misschien nog, nu zijn we ook in staat om de juiste lengte van Ali na te meten. Daarvoor hebben we het volgende gedaan:

20 Die bewuste balk in de bar is door ons in 2011 nog eens vanuit dezelfde hoek gefotografeerd en dat leidde tot zeer verrassende resultaten:

21 Merk op dat de achtergrond van de foto nu niet meer overeenkomt met die van de bar. Wel lijkt het zwarte vierkantje aan te sluiten op het glazenrek. Voor de zeer opmerkzame lezer: Waar is dit kiekje dan wèl genomen als het niet in de bar van het AZC was? Want waar staat dan nog een dergelijke balk en hoe is het mogelijk dat de andere verhoudingen (en de foto van de persoon zelf) dan wel kloppen? Let hier nu vooral op de hoogte van het zwarte vierkantje en de freesmarkeringen in de balk.

22 Beide foto’s zijn daarna in negatief omgezet

23 Doorzichtige sheets Vervolgens zijn de foto’s uitgeprint op doorzichtige sheets. Lengte- en breedte- verhoudingen blijven ongewijzigd waardoor een lengte-bepaling van Ali mogelijk was. Daarvoor was er op de balk op 1,60 meter een punaise geplaatst (zwarte stip) om daarmee de lengte van de toenmalige Kollumse Ali te kunnen bepalen:

24 De sheets zijn daarna over elkaar heengelegd en ingescand. Ali blijkt nu dus zeker niet groter dan pakweg 1,68 meter!

25 OM: Ali was 1,85 à 1,90 meter lang Dat de “Turkse” Ali 1,85 meter lang was zal wel kloppen maar alle getuigen uit Kollum en anderen beweren dat Ali toch echt een kort en vadsig mannetje was. En, als het OM dat al zo zeker wist, waarom stond zijn lichaamslengte dan niet exact in zijn dossier? Ook officier van justitie mr. Severein liet in 1999 aan de ouders van Marianne en aan De Telegraaf weten dat de hoofdverdachte van de moord een ‘kort en gezet’ postuur had.

26 De foto is met zekerheid bewerkt met het programma Photoshop! Zagen we eerder al dat de achtergrond van de bar op de kleurenfoto geheel was verdwenen, daarna heeft iemand het gezicht van de “Kollumse Ali” ook nog eens extra bewerkt. Zo zijn er in de opsporingsfoto lichtjes aangebracht in zijn ogen die op het origineel van de kleurenfoto geheel ontbreken. De bedoeling was om een belichting met flitslicht te ‘faken’ die er helemaal niet was. Verder is het gezicht van de Kollumse Ali in 2001 verlengd door de foto enkele procenten uit te rekken in lengterichting. Daartoe zijn er ook extra schaduwlijnen aangebracht die niet overeen- komen met die ‘belichting’. Bedoeling: het korte gezicht van de Kollumse Ali te laten lijken op de lange (onschuldige) persoon uit Istanbul (zie foto rechts).

27 Aanpassingen die in ieder geval niet kunnen kloppen met de feiten (zie nummering). Hiervoor hebben wij het contrast extra verhoogd

28 Schaduwen die aangebracht zijn Naast een aantal andere aanpassingen zijn de volgende gevonden: 1.De schaduw van de ‘belichting’ correspondeert niet met die langs het gezicht omdat deze schaduw langs de balk (1) ontbreekt 2.De schaduwrand langs het voorhoofd links stopt boven het oor en gaat langs de wang dan ineens weer verder 3.Ook is dit onlogisch bij de kraag omdat de wang blijkbaar wèl en de kraag en kin geen schaduw tonen 4.Er is een schaduwrand langs de neus aangebracht om hem smaller te doen lijken 5.De zeer brede schaduwrand langs de wang lijkt een deel weg te nemen van het oor, van de baard en wang waardoor het gezicht ook smaller lijkt

29 Beide Ali’s moesten dus op elkaar lijken om de “Kollumse” Ali te laten verdwijnen..!!

30 De Ali uit Turkije is ingestoken door het OM Leeuwarden Mr. Roelof de Graaf in een uitzending van Omrop Fryslân uit 2001: “ De Ali uit Turkije was al geen verdachte meer voordat wij hem in Istanbul aanhielden. Hij was ten tijde van de moord in het westen van ons land. Maar wij moesten dit wel doen vanwege de constante druk door de publieke en politieke opinie. Ik zeg dit nu voor het eerst maar zo was het echt…”.

31 Conclusies Voordat Peter R. de Vries deze foto op of voor 29 augustus 1999 ontving was het kiekje van Ali in de bar van het AZC al aangepast d.m.v. Photoshop. o De foto was uit een kiekje van meerdere personen geknipt en werd vanaf dat moment een ‘pasfoto’ genoemd (zie rapport OM van 31 januari 2011). o Er waren lichtjes in zijn ogen, en een ‘belichting’ geplaatst die op het origineel ontbreken en zijn gezicht was al van extra schaduwlijnen voorzien om hem langer en smaller te doen lijken. o De lay-out van de bar was geheel verdwenen. o Bij de presentatie van dit kiekje in 2001 in de uitzending van Omrop Fryslân is het kiekje nog eens extra bewerkt door het hoofd van Ali enkele procenten in de hoogte te verlengen.


Download ppt "Deze foto is ooit bewerkt en wij zullen dit vanuit diverse invalshoeken proberen te reconstrueren (Let hierbij vooral op het zwarte rechthoekje linksboven."

Verwante presentaties


Ads door Google