De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Docent: Pascal van Schajik www.med.hro.nl/schpa.  Bijlage A  Blz.24  Blz.50.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Docent: Pascal van Schajik www.med.hro.nl/schpa.  Bijlage A  Blz.24  Blz.50."— Transcript van de presentatie:

1 Docent: Pascal van Schajik www.med.hro.nl/schpa

2  Bijlage A  Blz.24  Blz.50

3 Na aanpak, inrichting en opbouw van coaching nu aandacht voor: Historische wortels en een overzicht Hierbij uitgaand van een consistente coach (consistent in verschillende communicatiekanalen)

4  Sport  Management (HRM)  Psychotherapeutische principes  Dit boek: uitgangspunt psychotherapeutische stromingen

5  Eclectische benadering: de coach kiest uit verschillende benaderingen datgene wat past bij:  zichzelf  de vraag &  de coachee

6 De cliënt vraagt : “verander mij zonder mij te veranderen.” (Haley, 1963) Coach wordt onderdeel van verleden coachee  Gevaar om problematische aspecten uit verleden te consolideren door ◦ cliënt slechts bezig te houden & af te leiden ◦ pogingen te doen van buitenaf zaken te veranderen die alleen van binnenuit veranderen kunnen

7 Coach- oriëntatie MogelijkhedenGericht op:Hoofd- stromingen Omgang basisdilemm a Persoons- gericht Exploreren & ondersteunen Bereik: WIECounselend e coaching voledige acceptatie ruimte- gevend Inzicht- gevend Exploreren & confronteren Tijd: VERLEDEN Analytische coaching Uitstel Opbouw van ‘t dilemma in deze interactie Probleem- gericht Suggereren & confronteren Bereik: WAT Directieve coaching Tegenvraag Oplossend Paradoxale coaching Stellen van een tegenparado x Positieve waardering Oplossings -gericht Suggereren & ondersteunen Tijd: TOEKOMST Oplossings- gerichte coaching ?

8  Blik terug op wat je hebt ingevuld ◦ zelfrapportage  Laat elke training je cliënt ook het coachingsprofiel voor jou invullen  Doe dit ook af en toe tijdens de werkelijk coaching

9 Hoofd- strominge n Directief – non- directief Analytisch – intuïtief Toekomst – nu Oplossings- gericht - ontwikkelings -gericht Verander- ingsgericht - acceptereren d Counselen de coaching RRRRR Analytisch e coaching RLR-R Directieve coaching L-LLL Paradoxale coaching LLLLL Waar sta je nu? Welke hoofdstromingen liggen je nu meer? Waar zou je willen komen? Bespreek in een trio

10 Directieve coaching

11 Coach- oriëntatie MogelijkhedenGericht op:Hoofd- stromingen Omgang basisdilemm a Probleem- gericht Suggereren & confronteren Bereik: WAT Directieve coaching Tegenvraag Oplossend

12  Uitgangspunt bij coaching: coachee zoekt zelf naar antwoord. Coach:  Sturend in gespreksvoering  volgend m.b.t gespreksinhoud 1. De GROW methode 2. Oplossingsgerichte methode

13 Oorsprong: sport – tennis Kenmerken: snel aan te leren; ook voor korte coachingscontacten geschikt; in diverse situaties bruikbaar. Opbouw: G = gewenste uitkomst (doel vraag) R = realiteit (voor de vraag relevante realiteit) O = opties (welke mogelijkheden ziet de coachee zelf) W = welke keuze en sterkte van wilskracht

14 Gespreksmodel GROW Coach: lees ook de voorbeeldvragen op blz 54.  Oefen in trio’s waarbij de observator observeert hoe coach m. b.v. de vragen de coachee ondersteunt bij het formuleren van zijn/haar doelstelling  Observator: vraagt eerst naar ervaringen coach(ee) en geeft dan sandwichfeedback aan coach.  Verder met R.O.W. (zie volgende sheet)

15 Na 5 minuten door met stap 2 Na 5 minuten door naar stap 3 Na 5 minuten door naar stap 4

16 In reactie op probleemgerichte therapie (therapeut centraal): zoektocht naar mogelijkheden en successen van cliënt  ‘positief coachen’ (cliënt centraal) Streven  maximaal effect in minimale tijdsspanne Uitgangspunt: narratieve constructies als oorzaak van probleem. Er is niet 1 waarheid of werkelijkheid. Mens construeert eigen wereld. Coach: daagt coachee uit toekomst te voorzien van nieuwe constructies

17 Uitgangspunten coaching: - Coachee heeft hulpbronnen; verandering is onvermijdelijk – coach stimuleert dat - Er zijn momenten dat het probleem er niet is – dat vormt aangrijpingspunt want impliceert andere opstelling coachee opdat moment - Toekomstfantasie om realistische oplossingen te construeren ( de wondervraag )

18  Bedenk een wondervraag!

19 Zelfde trio, andere coach Oefen met startgesprek Zie blz. 60/61 oefenvragen) - Probleem – wat is aanleiding? - Doel – wat zou je anders willen (wondervraag) - Uitzonderingen – zijn er momenten dat het probleem zich niet voordoet? - Inschaling van verbetering, motivatie, vertrouwen (schaal 1-10) - Feedback – complimenten, geven huiswerktaken

20  3 soorten coachees: Bezoekers (hebben zelf geen probleem), klagers (zien zichzelf niet als deel van het probleem) en klanten (willen er iets aan doen).  In de oplossingsgerichte coaching zijn alleen klanten ‘geschikt’. Veranderingsbereidheid is noodzakelijk  Coach kan interveniëren bij klagers en bezoekers – aanzetten tot zelfreflectie om zodoende klant te worden.

21

22 Coach- oriëntatie MogelijkhedenGericht op:Hoofd- stromingen Omgang basisdilemm a Persoons- gericht Exploreren & ondersteunen Bereik: WIECounselend e coaching voledige acceptatie ruimte- gevend

23 Centrale overtuigingen: blz 65  Vertrouwen in zelfactualisatie coachee  Onvoorwaardelijke acceptatie coachee  Zo groot mogelijke empathische benadering  Coach dient zichzelf onvoorwaardelijk te accepteren ◦ Coach is congruent

24  Structureren  Overlaten ◦ Vermijden van directieve technieken & feedback  Non-directieve technieken ◦ Acceptatie, luisteren, ruimte geven ◦ Coach kijkt door de ogen van de coachee  Coach is meester over (zelfzuchtige) neiging behulpzaam of inventief te zijn  Zie bijlage c

25 1. Onvoorwaardelijke positieve waardering 2. Echtheid 3.Empathie

26 ◦ Het menselijk ontwikkelingsproces wordt bepaald door de kwaliteit van beleving en ervaringen ◦ Dit proces vindt als vanzelf plaats onder gunstige omstandigheden ◦ Van jongs af zonder voorwaarden, met warmte en liefde geaccepteerd worden is noodzaak voor gezonde ontwikkeling, voor een gevoel van basisveiligheid: Ik ben ok! ◦ Als hulpverlener neem je een accepterende houding aan, met respect voor het eigene van de cliënt ◦ Client kan weer zichzelf zijn

27  Wees als hulpverlener jezelf, authentiek, transparant  Erken de eigen gedachten en gevoelens en kies het gedrag wat gunstig en respectvol is naar de cliënt  Zorg voor een begripvolle oprechte ontmoeting

28  Inleven in de belevingswereld van de cliënt  De cliënt ook laten merken dat wij hem aanvoelen, begrijpen, in taal, houding of expressie  Zonder vooroordeel, met vertrouwen in de eigen herstel mogelijkheid van de cliënt zelf  De hulpverlener geeft uitdrukking aan de betekenis van de beleving van de cliënt. Door empathische reacties verheldert en nuanceert de hulpverlener voor de cliënt

29  Leertheoretici vinden Rogers te optimistisch. Zelfontplooing komt niet vanzelf maar moet ook actief gestimuleerd en gecorrigeerd worden  Niet iedereen kan nadenken over zichzelf en de eigen beleving verwoorden, aanleren vsan concreet gedrag en voorbeeld gedrag is voor sommigen clientgroepen aanvullend nodig.  Cognitieve psychologen vinden Rogers te vaag. Zij menen dat uitleg en instructie over denken en waarnemen nodig is.  Ook missen zij directiviteit, een gerichte doelbewuste beinvloeding van het cognitieve proces, op foute denkprocessen en dysfunctionele gedachten  Andere critici zien het proces van zelfontplooing niet als vanzelfsprekend “passief” proces maar als een “actief” selecterend, ordenend proces (Wexler)

30  Vraag elkaar naar de persoonlijke leerdoelen op het gebied van de grondhouding, zoek daarbij naar die zaken die voor de ander en jou als persoon uitdagend zijn.  Tijd: 15 min

31

32 Coach- oriëntatie MogelijkhedenGericht op:Hoofd- stromingen Omgang basisdilemm a Inzicht- gevend Exploreren & confronteren Tijd: VERLEDEN Analytische coaching Uitstel Opbouw van ‘t dilemma in deze interactie

33 Coach  Inzicht van coachee in eigen vragen en problemen vergroten  Is ‘ervaringsdeskundige’/’kameraad’

34  Kan zich voorbereiden door zelf ervaring op te doen met het van binnen uit begrijpen van de eigen coachingsvragen Belangrijk vanwege:  Inzicht in feit dat je alleen jezelf of je eigen aandeel in iets kunt veranderen  Inzicht zelf kan verlichting brengen  Leren in jezelf

35 Startpunt is ‘n conflict  Er is iets dat de coachee niet wil  Er is iets niet dat de coachee wel zou willen  Bij dieper graven… nog een conflict

36

37  Onbewust wordt een gevoel van verwachting van hoe de ander naar jou kijkt geprojecteerd: jij vult in hoe de ander naar jou kijkt en hoe de ander zich voelt jegens jou  Recht van cliënt en kan gebeuren in coaching

38  Overdracht bij coachee herkennen, omdat onbewuste overdracht de positieve ontwikkeling van de coachee kan tegengaan

39  Vanuit de coach naar de coachee  Vindt veelal plaats als reactie op overdracht coachee  Taak coach: bewustwording van zijn/haar eigen overdrachtgevoelens

40 1. Coachee presenteert vraag 2. Coach en coache bekijken formulering probleem, zijn er vooronderstellingen 3. Waar komen die vandaan 4. Conflict in gesprek brengen en houden(pijnlijk) 5. Evaluatie probleem

41  Oefening rond vooronderstellingen  vertel wat de ander dit weekend gaat doen!  Vertel wat de docent gaat doen!

42  Bestudeer hfst 9 t/m 11  Conceptcontract indien nodig aanpassen


Download ppt "Docent: Pascal van Schajik www.med.hro.nl/schpa.  Bijlage A  Blz.24  Blz.50."

Verwante presentaties


Ads door Google