De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

College 1 Inleiding. Sheets: Kamer: ML. 02.423.

Verwante presentaties


Presentatie over: "College 1 Inleiding. Sheets: Kamer: ML. 02.423."— Transcript van de presentatie:

1 College 1 Inleiding

2 E-mail: i.s.nojoredjo@hro.nl Sheets: www.med.hro.nl/nojis Kamer: ML. 02.423

3  Inhoud module  H1 en H9

4  Week 2 t/m 8 hoor- en werkcolleges  Hoorcolleges behandelen het grootste gedeelte van de literatuur, aanvullende leermiddelen, en ruimte om vragen te stellen tijdens elk college  Werkcolleges maken de koppeling tussen theorie en praktijk  Week 9 schriftelijke toets

5  Toets met MC-vragen  Minimaal 5,5 voor toekenning studiepunten

6  Rigter, J. (2008). Het palet van de psychologie. Stromingen en hun toepassingen in de hulpverlening en opvoeding. Bussum, Nederland: Uitgeverij Coutinho.

7 In elk hoofdstuk staat een stroming centraal LET OP: H7 omgevingsspsychologie is GEEN tentamenstof Kijk op n@tschool en op de site van de uitgever voor extra leermiddelen

8  Geen overeenstemming over de definitie. Letterlijk ‘wetenschap van de psyche van de mens’ - psyche=geest  Extern: de psychologie kent van oudsher veel raakvlakken met andere mens- of sociale wetenschappen  Intern: veel meningsverschillen tussen psychologen

9 Op welke manier kijkt een psycholoog naar een kind? Op welke manier kijkt een socioloog naar een kind? Op welke manier kijkt een cultureel antropoloog naar een kind? Op welke manier kijkt een orthopedagoog naar een kind? Op welke manier kijkt een pedagoog naar een kind?

10  Systematiseren of ordenen Wetenschappelijke kennisverwerving geschiedt volgens duidelijke regels: controleerbaar en herhaalbaar  Verklaren en voorspellen van gedrag  Heuristische functie Een theorie is nooit af; zij levert weer nieuwe ideeën op

11  Een stroming heeft een geschiedenis  Een stroming heeft een mensbeeld

12  Altijd een historische ontwikkeling  Altijd invloed van cultuur en tijdstip van ontstaan  Stromingen reageerden op elkaar  Er is vaak sprake van wisselende modes; slingerbeweging  Stromingen maken gebruik van elkaars inzichten

13  Nadruk op effectiviteit van een methode  Een theorie moet bewijzen dat ze een juist inzicht biedt, dus dat ze werkt  Het nieuwe begrip is: evidence based  afkomstig uit de medische wetenschap  Psychologie zoveel mogelijk benaderen als exacte wetenschap. Theorieen gebaseerd op gedegen onderzoek

14  Beschrijving van kenmerkende eigenschappen  Een verwijzing naar hoe mensen behoren te zijn

15 Hoe hoger het niveau, hoe complexer het gedrag

16  Mensen zijn als mechanieken  Een mens is een ingewikkeld dier  Iedere mens en ieder menselijk deeltje is afzonderlijk te bestuderen  De invloed van de omgeving is niet essentieel  Het geheel is gelijk aan de som der delen

17  Mensen zijn als organismen, ze groeien en bloeien  Vergelijkingen met dieren kunnen zinvol zijn  Een organisme kun je niet los bestuderen van zijn omgeving  Het geheel is meer dan de som der delen

18  Principieel onderscheid tussen mensen en overige organismen  Menselijk handelen is doelgericht, mensen geven zin aan hun leven  Een mens is één geheel  Kennis uit dierexperimenten zegt niets over menselijk gedrag

19 Wat weet je al van deze stromingen? 1. Biologische psychologie 2. Psychoanalyse 3. Behaviorisme 4. Humanistische psychologie 5. Cognitieve psychologie 6. Systeemtheorie

20 ‘Alles is aangeboren, bepaald door evolutie, genen, hormonen en neurotransmitters’  Darwin  Evolutie, hersenactiviteit, genonderzoek, hormoonhuishouding Problemen ontstaan door erfelijke aanleg en ontregelde biologische processen

21 ‘Een mens wordt gestuurd door aangeboren driften en lusten.’  Freud, Erikson, Marcia  Es-Ich-Uberich (OF Id-Ego-Superego)  Verdedigingsmechanismen Problemen ontstaan door ego-zwakte, onderdrukte innerlijke driften, onverwerkte trauma’s

22 ‘Gedrag is aangeleerd’  Klassiek conditioneren (Pavlov, Watson)  Operant conditioneren (Skinner)  Modelling; observational learning (Bandura)  Gaat over waarneembaar gedrag.  Emotionele problemen worden gezien als gedragsproblemen Problemen ontstaan door verkeerd aangeleerd gedrag

23 ‘Elk mens heeft de behoefte en kracht zich te ontplooiien’  Rogers, Maslow  Zelfactualisatie, congruentie zelfbeeld en ideaalbeeld  Niet gericht op problemen, maar op coping Problemen ontstaan door incongruentie zelfbeeld en ideaalbeeld, geen mogelijkheid tot zelfactualisatie, en is ter interpretatie van het individu

24 ‘Het begint met een gedachte’  Ellis, Beck  Brein als computer  ABC-schema (Activating events, Beliefs, Consequences) Problemen ontstaan door irrationele gedachten

25 ‘Het geheel is meer dan de som der delen’  Grondslag in verschillende theorieen waaronder Gestalt  Interactie mens en omgeving (verschillende systemen)  Een verandering bij een gezinslid heeft gevolgen voor het hele systeem (gezin)  Streven naar homeostase Problemen ontstaan binnen het systeem, oorzaken kunnen niet los benoemd worden, maar staan in interactie met elkaar. Problemen worden in stand gehouden door het systeem

26  Functie van theorieen  Mensbeelden; mechanistisch, organistisch, personalistisch  Evidence-based

27  H2 psychoanalyse  Kijk op de site!! http://www.coutinho.nl/palet/


Download ppt "College 1 Inleiding. Sheets: Kamer: ML. 02.423."

Verwante presentaties


Ads door Google