De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Vierde voortgangsrapportage Implementatie Jeugdwet.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Vierde voortgangsrapportage Implementatie Jeugdwet."— Transcript van de presentatie:

1 Vierde voortgangsrapportage Implementatie Jeugdwet

2 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Aanpak Begin oktober enquête uitgezet onder 42 jeugdregio’s 34 regio’s hebben gereageerd Vorige keren nadruk op transitie, nu transformatie

3 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Factoren die bijdragen een succesvolle transformatie Steeds betere onderlinge en integrale samenwerking tussen gemeenten en met aanbieders De gemeentelijke toegang werkt steeds professioneler en heeft oog voor de veiligheid van kinderen Het betrekken van ouders en jongeren

4 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Factoren die bijdragen een succesvolle transformatie II Steeds betere dialoog met inwoners, cliënten en beroepsgroepen Investering in de relatie met huisartsen

5 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Factoren die bijdragen aan de zorgen over de transformatie De financiële druk waaronder de transformatie moet plaatsvinden Samenloop van verschillende financiële en administratieve systemen en een te laag tempo van transformatie naar eenvoudige administratieve werkwijzen

6 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Ruimte voor de Jeugdhulp Samenwerking tussen gemeenten onderling en aanbieders steeds meer inhoudelijk o o.a. gezamenlijke transformatieagenda’s en trainingen o innovatieve manieren van inkopen o diverse integrale casuïstiektafels

7 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Ruimte voor de Jeugdhulp II 62% van de regio’s heeft meerjarige afspraken met aanbieders (Gespecialiseerde) jeugdhulpaanbieders: o 34% inhoudelijke o 31% continuïteit aanbod o 32% anders c,q, strategische partners, raamcontracten of contracten voor onbepaalde tijd Bij Gecertificeerde Instellingen ontstaat een zelfde soort beeld, al liggen daar de percentages iets hoger. Respectievelijk 47%, 32% en 21% 81% van de bovenregionale aanbieders werken aan de aansluiting bij de lokale toegang en het lokale specialistische veld 66% werkt toe naar integrale zorgvormen

8 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Professionelere & veiligere toegang Er wordt door gemeenten hard gewerkt om de toegang op orde te krijgen Veel tijd en geld wordt er geïnvesteerd in de professionals, het leggen van de verbanden tussen de verschillende zorglijnen en hun kennis  meer maatwerk en inzet op preventie Jongeren en ouders steeds meer betrokken 100% investering in relatie met huisarts Regio’s geven wel aan dat er nog een hoop moet gebeuren

9 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Borging veiligheid binnen toegang Cijfer 7.2 Verschillende werkwijzen: o opstellen van een gezamenlijk referentiekader o gezamenlijke trainingen lokale toegang en Veilig Thuis o Detachering van veiligheidsprofessionals binnen toegang o Korte lijntjes met Veilig Thuis en de RvdK o Periodiek georganiseerde integrale casuïstiektafels Regio’s zien plaats voor verbetering, zeker als het gaat om de vroegtijdige signalering

10 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Administratieve lastendruk Integreren van de verschillende administratieve processen uit het voormalige jeugdstelsel blijkt effectieve en tijdige zorg te belemmeren  administratieve lasten verlichting in alle regio’s hoger op de agenda Alle gemeenten op GGK aangesloten Proces van een lange adem

11 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Gemeenten investeren in JH 76% van de regio’s moet gemeentelijke middelen toevoegen aan het jeugdhulpbudget om dit kalenderjaar uit te komen

12 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Inkoop 2016 Gevarieerd beeld: verlengde en nieuwe contracten Regio’s zijn volop bezig met inkopen Er ligt een basis na vorig jaar maar gesprekken blijven ingewikkeld in regio’s met financiële krapte Nieuwe contractvormen verkend

13 Vereniging van Nederlandse Gemeenten (Boven) regionale samenwerking Samenwerking met/tussen krijgt (ruim) voldoende Regio’s geven aan te zoeken in het vormgeven van hun regierol en zeggen de operatie om alle partijen adequaat te verbinden complex te vinden Het doorbreken van de ‘oude’ cultuur blijkt lastig en tijdrovend te zijn

14 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Conclusie Er wordt hard gewerkt, maar er is nog veel te doen Prioriteiten: o Toegang o Zorglandschap o Administratieve lasten verlichting o Goede aansluiting op gedwongen kader


Download ppt "Vierde voortgangsrapportage Implementatie Jeugdwet."

Verwante presentaties


Ads door Google