De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Liturgieds. A. H. van der Velden Collecte: Diaconie Gezang132:1 - 6 Psalm18:1, 9 L. Psalm119:1 - 32 Psalm119:1, 3, 7 Gezang158: T. Psalm119:19 LvdK103:1,

Verwante presentaties


Presentatie over: "Liturgieds. A. H. van der Velden Collecte: Diaconie Gezang132:1 - 6 Psalm18:1, 9 L. Psalm119:1 - 32 Psalm119:1, 3, 7 Gezang158: T. Psalm119:19 LvdK103:1,"— Transcript van de presentatie:

1 Liturgieds. A. H. van der Velden Collecte: Diaconie Gezang132:1 - 6 Psalm18:1, 9 L. Psalm119:1 - 32 Psalm119:1, 3, 7 Gezang158: T. Psalm119:19 LvdK103:1, 2, 3 LvdK479:1, 4 Gezang182D:Amen

2 Voorganger: ds. A. H. van der Velden Welkom in deze dienst

3 Mededelingen kerkenraad Diensten 09:30voorganger: ds. A. H. van der Velden 16:30 voorganger: ds. A. O. Reitsema (Amersfoort) Woensdag 4 november is het dankdag, ’s middags om 15.30 uur zal er een samenkomst zijn met de kinderen verzorgd door de GKv te Eindhoven in de Jacobuskerk. ‘s Avonds begint de dienst in de Lidwinakerk om 19.30 uur. Volgende week vieren we het Heilig Avondmaal in de middagdienst.

4 Mededelingen kerkenraad De collecte is bestemd voor de Diaconie. Na de dienst is er de mogelijkheid om samen een kopje koffie/thee/fris te drinken.

5 Agenda 4 november 10 00 Lidwina in kleur koffie- en kleurochtend 8 november 9 30 kinderclub 19 30 Best Life

6 Deze week zijn jarig: 2 november:br Marc Bruijn 3 november:Coen Jansen 4 november:br Mark de Fouw br Jaap Uringa 5 november:zr N.N. Anholts-Ouwersloot br René Braakman br Lennard Sytsma br Tjeerd van Zandwijk 6 november:zr Pauline van den Berg-Soldaat br Wicher Bos 7 november:Ragini van der Horst William Schaaij

7 Liturgieds. A. H. van der Velden Collecte: Diaconie Gezang132:1 - 6 Psalm18:1, 9 L. Psalm119:1 - 32 Psalm119:1, 3, 7 Gezang158: T. Psalm119:19 LvdK103:1, 2, 3 LvdK479:1, 4 Gezang182D:Amen

8 Liturgieds. A. H. van der Velden Collecte: Diaconie Gezang132:1 - 6 Psalm18:1, 9 L. Psalm119:1 - 32 Psalm119:1, 3, 7 Gezang158: T. Psalm119:19 LvdK103:1, 2, 3 LvdK479:1, 4 Gezang182D:Amen

9 Gezang 175C

10 Liturgieds. A. H. van der Velden Collecte: Diaconie Gezang132:1 - 6 Psalm18:1, 9 L. Psalm119:1 - 32 Psalm119:1, 3, 7 Gezang158: T. Psalm119:19 LvdK103:1, 2, 3 LvdK479:1, 4 Gezang182D:Amen

11 Gezang 132, NG 69: 1 - 6 1 Dank U voor deze nieuwe morgen, dank U voor deze nieuwe dag, dank U, dat ik met al mijn zorgen bij U komen mag. 2 Dank U voor alle goede vrienden, dank U, o God, voor al wat leeft. Dank U voor wat ik niet verdiende: dat U mij vergeeft.

12 Gezang 132, NG 69: 1 - 6 3 Dank U voor alle bloemengeuren, dank U voor ieder klein geluk. Dank U voor alle held’re kleuren, dank U voor muziek. 4 Dank U, voor hen die mij omringen, dank U, voor wat mij toebehoort, dank U, voor alle kleine dingen, ieder vriend’lijk woord.

13 Gezang 132, NG 69: 1 - 6 5 Dank U, dat U hebt willen spreken, dank U, U hoort een ieders taal. Dank U, dat U Uw Woord wilt geven, aan ons allemaal. 6 Dank U, uw liefde kent geen grenzen, Dank U, dat ik dit zeggen kan. Dank U, o God ik wil U danken, dat ik danken kan.

14 Liturgieds. A. H. van der Velden Collecte: Diaconie Gezang132:1 - 6 Psalm18:1, 9 L. Psalm119:1 - 32 Psalm119:1, 3, 7 Gezang158: T. Psalm119:19 LvdK103:1, 2, 3 LvdK479:1, 4 Gezang182D:Amen

15 Liturgieds. A. H. van der Velden Collecte: Diaconie Gezang132:1 - 6 Psalm18:1, 9 L. Psalm119:1 - 32 Psalm119:1, 3, 7 Gezang158: T. Psalm119:19 LvdK103:1, 2, 3 LvdK479:1, 4 Gezang182D:Amen

16 Psalm 18: 1, 9 1 Ik heb U lief van ganser harte, HERE. Gij immers zult het onheil van mij weren. Gij zijt mijn steenrots, mijn bevrijder, Gij, Gij zijt een muur, een vestingwal om mij. Mijn God, mijn schild, mijn schuilplaats in gevaren, mijn rots die mij beschermt en blijft bewaren, o hoorn des heils, U loof ik voor altijd, ik roep het uit, want gij hebt mij bevrijd.

17 Psalm 18: 1, 9 9 Alleen Gods weg kan tot het doel geleiden, zijn woord is waar en zuiver t' allen tijde. Hij is een schild, een schuilplaats in de strijd, voor al wie bij hem zoekt naar veiligheid. Want wie is God, dan deze onze HERE? Wie is de rots die alles kan trotseren? Alleen die God die mij met kracht omgordt, bij wie mijn levenspad een heilsweg wordt.

18 Liturgieds. A. H. van der Velden Collecte: Diaconie Gezang132:1 - 6 Psalm18:1, 9 L. Psalm119:1 - 32 Psalm119:1, 3, 7 Gezang158: T. Psalm119:19 LvdK103:1, 2, 3 LvdK479:1, 4 Gezang182D:Amen

19 Liturgieds. A. H. van der Velden Collecte: Diaconie Gezang132:1 - 6 Psalm18:1, 9 L. Psalm119:1 - 32 Psalm119:1, 3, 7 Gezang158: T. Psalm119:19 LvdK103:1, 2, 3 LvdK479:1, 4 Gezang182D:Amen

20 Liturgieds. A. H. van der Velden Collecte: Diaconie Gezang132:1 - 6 Psalm18:1, 9 L. Psalm119:1 - 32 Psalm119:1, 3, 7 Gezang158: T. Psalm119:19 LvdK103:1, 2, 3 LvdK479:1, 4 Gezang182D:Amen

21 Psalm 119: 1, 3, 9 1 Welzalig wie de rechte wegen gaan, wie in de regels van Gods wijsheid treden. Zalig wie zijn getuigenis verstaan, van ganser harte zoeken naar zijn vrede. Geen onrecht en geen dwaling lokt hen aan. De weg der zondaars wordt door hen gemeden.

22 Psalm 119: 1, 3, 9 3 U dank ik, HEER, in opgetogenheid. Mijn hart verheugt zich over uw bevelen, U wil ik, die de allerhoogste zijt, in alles volgen, niets voor U verhelen. Verlaat mij niet, ik ben U toegewijd, verlaat mij niet, laat in uw gunst mij delen.

23 Psalm 119: 1, 3, 9 9 Neem van mij weg de schande en de smaad, want ik bewaar steeds uw getuigenissen; al smeden vorsten met elkander kwaad tegen uw knecht, ik wil uw wet niet missen. Zij is mijn lust, ik luister naar uw raad, zij ondersteunt mij in het ongewisse.

24 Liturgieds. A. H. van der Velden Collecte: Diaconie Gezang132:1 - 6 Psalm18:1, 9 L. Psalm119:1 - 32 Psalm119:1, 3, 7 Gezang158: T. Psalm119:19 LvdK103:1, 2, 3 LvdK479:1, 4 Gezang182D:Amen

25 Liturgieds. A. H. van der Velden Collecte: Diaconie Gezang132:1 - 6 Psalm18:1, 9 L. Psalm119:1 - 32 Psalm119:1, 3, 7 Gezang158: T. Psalm119:19 LvdK103:1, 2, 3 LvdK479:1, 4 Gezang182D:Amen

26 Gezang 158 Als een hert dat verlangt naar water, zo verlangt mijn ziel naar U. U alleen kunt mijn hart vervullen, mijn aanbidding is voor U. U alleen bent mijn kracht, mijn schild. Aan U alleen geef ik mij geheel. U alleen kunt mijn hart vervullen, mijn aanbidding is voor U.

27 Liturgieds. A. H. van der Velden Collecte: Diaconie Gezang132:1 - 6 Psalm18:1, 9 L. Psalm119:1 - 32 Psalm119:1, 3, 7 Gezang158: T. Psalm119:19 LvdK103:1, 2, 3 LvdK479:1, 4 Gezang182D:Amen

28 Liturgieds. A. H. van der Velden Collecte: Diaconie Gezang132:1 - 6 Psalm18:1, 9 L. Psalm119:1 - 32 Psalm119:1, 3, 7 Gezang158: T. Psalm119:19 LvdK103:1, 2, 3 LvdK479:1, 4 Gezang182D:Amen

29 LvdK 103: 1, 2, 3 1 De heiligen, ons voorgegaan, hebben hier niets verworven, maar zijn aan 't einde van hun baan als vreemdeling gestorven. Maar zij geloofden dat Gods hand die hen tot daar geleid had in 't beter, hemels vaderland een stad voor hen bereid had. Geprezen zij zijn naam! Hij deed hen veilig gaan! Komt, zingen wij tesaam met alle heiligen!

30 LvdK 103: 1, 2, 3 2 Zij trokken uit als Abraham, door God de Heer geroepen zonder te weten waar hij kwam, om 't land van God te zoeken. Zij zijn gestorven in zijn naam en hebben niets geweten dan dat Hij had gezegd: Ik schaam mij niet uw God te heten. Geprezen zij zijn naam! Hij deed hen veilig gaan! Komt, zingen wij tesaam met alle heiligen!

31 LvdK 103: 1, 2, 3 3 Die van de aarde vrijgekocht nu rusten van hun werken, zij spreken en getuigen nog om ons geloof te sterken, dat wij omgeven door de wolk de weg ten einde lopen, een met het heilig trekkend volk in liefde en in hope. Geprezen zij zijn naam! Hij doet ons veilig gaan! Komt, zingen wij tesaam met alle heiligen!

32 Liturgieds. A. H. van der Velden Collecte: Diaconie Gezang132:1 - 6 Psalm18:1, 9 L. Psalm119:1 - 32 Psalm119:1, 3, 7 Gezang158: T. Psalm119:19 LvdK103:1, 2, 3 LvdK479:1, 4 Gezang182D:Amen

33 Liturgieds. A. H. van der Velden Collecte: Diaconie Gezang132:1 - 6 Psalm18:1, 9 L. Psalm119:1 - 32 Psalm119:1, 3, 7 Gezang158: T. Psalm119:19 LvdK103:1, 2, 3 LvdK479:1, 4 Gezang182D:Amen

34 Liturgieds. A. H. van der Velden Collecte: Diaconie Gezang132:1 - 6 Psalm18:1, 9 L. Psalm119:1 - 32 Psalm119:1, 3, 7 Gezang158: T. Psalm119:19 LvdK103:1, 2, 3 LvdK479:1, 4 Gezang182D:Amen

35 LvdK 479: 1, 4 1 Aan U behoort, o Heer der heren, de aarde met haar wel en wee, de steile bergen, koele meren, het vaste land, de onzeek're zee. Van U getuigen dag en nacht. Gij hebt ze heerlijk voortgebracht.

36 LvdK 479: 1, 4 4 Laat dan mijn hart U toebehoren en laat mij door de wereld gaan met open ogen, open oren om al uw tekens te verstaan. Dan is het aardse leven goed, omdat de hemel mij begroet.

37 Liturgieds. A. H. van der Velden Collecte: Diaconie Gezang132:1 - 6 Psalm18:1, 9 L. Psalm119:1 - 32 Psalm119:1, 3, 7 Gezang158: T. Psalm119:19 LvdK103:1, 2, 3 LvdK479:1, 4 Gezang182D:Amen

38 Gezang 182D

39 Liturgieds. A. H. van der Velden Collecte: Diaconie Gezang132:1 - 6 Psalm18:1, 9 L. Psalm119:1 - 32 Psalm119:1, 3, 7 Gezang158: T. Psalm119:19 LvdK103:1, 2, 3 LvdK479:1, 4 Gezang182D:Amen

40

41 Hé, spaar je mee?! Voor Diaconaal Inloophuis ‘t Hemeltje


Download ppt "Liturgieds. A. H. van der Velden Collecte: Diaconie Gezang132:1 - 6 Psalm18:1, 9 L. Psalm119:1 - 32 Psalm119:1, 3, 7 Gezang158: T. Psalm119:19 LvdK103:1,"

Verwante presentaties


Ads door Google