De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Jeugdzorg & Justitiabelen Project oriëntatie op het beroep Kwartaal 1 Marie-Joze van Raak www.med.hro.nl/raamj.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Jeugdzorg & Justitiabelen Project oriëntatie op het beroep Kwartaal 1 Marie-Joze van Raak www.med.hro.nl/raamj."— Transcript van de presentatie:

1 Jeugdzorg & Justitiabelen Project oriëntatie op het beroep Kwartaal 1 Marie-Joze van Raak www.med.hro.nl/raamj

2 Doelgroepomschrijving 85 % van de jeugd gaat goed 2 tot 5 % heeft intensieve en langdurige professionele hulp nodig Van de 0-17 jarigen krijgen ongeveer 300.000 kinderen jeugdzorg Kinderen en jongeren van 0 tot 23 jaar, met (complexe en diverse) psychosociale opgroeiproblemen die het dagelijks functioneren belemmeren.

3 Casus Tirza Teken het gezin van Tirza in een cirkel. Noem de belangrijkste problemen in kernwoorden

4 Gedragsproblemen Internaliserende problemen Externaliserende problemen Oorzaken? Wisselwerking gedrag-omgeving

5 Verwerkingsopdracht Kinderen van de hondsberg Hoe gaat het nu met? Hondsberg deel 2Hondsberg deel 2 http://www.npo.nl/holland-doc-lost-boys/POMS_S_EO_113990 http://www.eo.nl/archief/tv/schatjes/aflevering- detail/aflevering/de-strijd-eruit-halen/ http://www.eo.nl/archief/tv/schatjes/aflevering- detail/aflevering/de-strijd-eruit-halen/ 1.Welke soorten van gedragsproblemen herken je? 1.Met welke andere factoren hebben deze gedragsproblemen te maken?

6 Balansmodel (Bakker e.a.) 1.Kindfactoren 2.Ouderfactoren 3.Omgevingsfactoren Risicofactoren beschermende factoren Draaglast - draagkracht

7 Casus Tirza Teken het sociale netwerk in een grotere cirkel om de cirkel van Tirza’s gezin heen. Wie staan dichtbij en wie staan op afstand?

8 Jeugdzorg ‘Wet op de jeugdzorg (2005): Ondersteuning van en hulp aan jeugdigen, hun ouders, stiefouders of anderen, die een jeugdige als behorende tot hun gezin verzorgen en opvoeden, bij opgroei- of opvoedingsproblemen of dreigende zodanige problemen’. In 2015 wordt de jeugdzorg gedecentraliseerd. Financiën gaan van provincie naar gemeenten.

9 Ontwikkelingen en trends Transitie Jeugdzorg: Uitgaan van empowerment Minder 24-uurs zorg meer ambulant Wijkteams http://www.rotterdam.nl/vragenenantwoordenoverwijkteamsjeugd engezin http://www.rotterdam.nl/vragenenantwoordenoverwijkteamsjeugd engezin 1 gezin 1 plan http://www.mogroep.nl/actueel/nieuws/3408-tvserie-over- jeugdhulp-jongerenwerk-jeugdzorg http://www.mogroep.nl/actueel/nieuws/3408-tvserie-over- jeugdhulp-jongerenwerk-jeugdzorg

10 Empowerment Methoden o.a.: Triple P (pedagogisch opvoedprogramma) Oplossingsgericht werken Gezinsbegeleiding Eigenkracht conferentie (geen hulpverlening) Algemeen doel: Herstel balans in gezin en empowerment gezin, vermindering gedragsproblemen kind

11 Soorten hulpverlening Ambulante hulp, dagbehandeling, 24-uurs hulp Vrijwillig versus dwang en drang Gezinscoaching Video-interactiebegeleiding Daghulp Crisisopvang Kamertraining Straatcoach Begeleid wonen Jeugdreclassering Pleegzorg GGZ diagnose en behandeling Behandelcentra etc.

12 Onder jeugdzorg vallen: Jeugdzorg (van licht tot zwaar), AMK, jeugdbescherming Wet op de Jeugdzorg Jeugd GGZ ( Geestelijke Gezondheidszorg ) en jeugd LVB ( licht verstandelijk beperking ) Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) Justitiële jeugdinrichtingen, jeugdreclassering Wet op jeugdstrafrecht

13 Vandaag: project Theoretisch kader bespreken in projectgroepjes: Hoe ver zijn jullie met de mindmap? Welke informatie ontbreekt nog? Hoe ga je op zoek naar goede bronnen? Gebruik de handout die vandaag uitgedeeld wordt.

14 Consultatie carrousel 20 minuten overleg projectgroep en coach (docent) over: Inhoud (wat?) Het proces (hoe verloopt de samenwerking?) Wekelijks terugkerende items: 1.aan- en afwezigen 2.ontwikkelingen afgelopen week 3.nieuwe info en inzichten 4.planning 5.feedback proces roulerend schema

15 Carrousel 02- 10-14 11.10 psychiatrie 11.20 beperking 11.30 ouderen 11.40 justitiabelen 11.50 jeugd

16 Vandaag 09-10-14 Werkveldbezoeken Themadoelgroep justitiabelen Project werken Zelfstandig doen: Thema verslaving

17 Probeer intuïtief je mening te geven over de volgende casus: Een 28-jarige man is gearresteerd voor inbraak, hij heeft een flat screen (televisie) gestolen uit het huis waar hij heeft ingebroken. Het blijkt dat hij al eerder is veroordeeld voor inbraak. Dat is alles wat we weten. Wat vind jij een ‘rechtvaardige’ straf? Bijvoorbeeld: Een geldboete Gevangenisstraf (duur?) Werkstraf (vorm?) Reclasseringstoezicht (wat doen?) Geef kort je overweging weer. Stel je daarna dezelfde casus voor, maar deze keer is de verdachte 16 jaar. Wat is nu je antwoord op de vraag, op basis van welke overweging?

18 Justitiabelen Wat zijn justitiabelen?

19 Geef in groepjes van 3 of 4 personen een presentatie van 5 minuten over een van de volgende onderwerpen: (Onderwerpen verdelen) Wetten en regels over vrijheidsbeneming in Nederland Oorzaken van crimineel gedrag HALT-maatregel en de STOP-reactie PIJ-maatregel De reclassering Leer- en werkstraffen Forensische psychiatrie Wat is de taak van een PIW’er of sociotherapeut in gedwongen kader?

20 Presentaties studenten Wetten en regelgeving Oorzaken van crimineel gedrag

21 Longstay http://www.npodoc.nl/speel.program.6010720.html

22 Ontwikkelingen Tijdig signaleren risicojongeren. Behandeling en resocialisatie van jeugdige justitiabelen. Onderscheid tussen gemotiveerde en niet gemotiveerde gedetineerden. Bij terugdringen wordt ingezet op effectieve, wetenschappelijk bewezen gedragsbeïnvloedende programma’s. Veiligheidshuizen. Agogische scholing personeel. Rechtpositie gedetineerden is verbeterd. Het slachtoffer heeft een gezicht gekregen.

23 Toekomst Veel nadruk op kostenbesparing en efficiëntie.

24 Opgepakt……… Wat dan?

25 Gevangenisstraf Vergelding Veiligheid Recidivebestrijding

26 Presentaties studenten Forensische psychiatrie Wat is de taak van een PIW’er of sociotherapeut in gedwongen kader?

27 TBS Tbs met dwangverpleging Tbs met voorwaarden Tony: http://www.npodoc.nl/speel.program.11144059.htmlhttp://www.npodoc.nl/speel.program.11144059.html

28 Jeugdigen en strafrecht Steeds gewelddadiger Voornamelijk jongens, aandeel meisjes neemt toe Aantal veelplegers neemt toe In justitiële jeugdinrichtingen zijn jongeren met een allochtone achtergrond oververtegenwoordigd Ontwikkeling en inzet van evidence based methoden voor diagnostiek en behandeling

29 Presentaties studenten HALT-maatregel en de STOP-reactie PIJ-maatregel

30 Jeugdstrafrecht Straf (Her)opvoeding Bijna 18 http://www.npodoc.nl/speel.program.17902047.html http://www.npodoc.nl/speel.program.17902047.html

31 Wie stelt de indicatie? Wie financiert? De (kinder)rechter Ministerie van Justitie

32 Presentaties studenten De reclassering Leer- en werkstraffen

33 Carrousel 09-10-14 10.30 jeugd 10.50 psychiatrie 11.10 beperking 11.30 ouderen 11.50 justitiabelen

34 Volgende week 09-10-14 Wat elke professional moet weten over verslaving H 1 en 2 Praktijkonderzoek hoofdstuk 4 Hoorcollege onderzoeksvaardigheden Voorbereiden van het werkveldbezoeken 6 t/m 17 oktober Bestuderen: Praktijkonderzoek in zorg en welzijn – hoofdstuk 6.5 (bezoek instelling). Bekijk de website van de instelling Wat doet de instelling? Waar richt deze afdeling zich op? Welke doelgroepen zijn er aanwezig? Welke doelgroepen zijn er binnen de instelling? Bereid minimaal 2 vragen voor die je kunt stellen aan degene die jullie ontvangt/begeleidt. Wat zou je graag nog meer willen weten? (doelgroep, taken voor SPH, methodieken, link met jouw onderzoek, de themadoelgroep of specifieke doelgroep)

35 Volgende week 16-10-14 Lezen: Praktijkonderzoek hoofdstuk 4 + 1.4 t/m 1.5 Samen bouwen 2.0 hoofdstuk 1 en 2 Hoorcollege onderzoeksvaardigheden Voorbereiden: keuze specifieke doelgroep voor individueel onderzoeksverslag Voorbereiden van het werkveldbezoeken 6 t/m 17 oktober Bestuderen: Praktijkonderzoek in zorg en welzijn – hoofdstuk 6.5 (bezoek instelling). Bekijk de website van de instelling Wat doet de instelling? Waar richt deze afdeling zich op? Welke doelgroepen zijn er aanwezig? Welke doelgroepen zijn er binnen de instelling? Bereid minimaal 2 vragen voor die je kunt stellen aan degene die jullie ontvangt/begeleidt. Wat zou je graag nog meer willen weten? (doelgroep, taken voor SPH, methodieken, link met jouw onderzoek, de themadoelgroep of specifieke doelgroep)


Download ppt "Jeugdzorg & Justitiabelen Project oriëntatie op het beroep Kwartaal 1 Marie-Joze van Raak www.med.hro.nl/raamj."

Verwante presentaties


Ads door Google