De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Tijd van jagers en boeren

Verwante presentaties


Presentatie over: "Tijd van jagers en boeren"— Transcript van de presentatie:

1 Tijd van jagers en boeren
Jagers-verzamelaars Jagen / verzamelen Taakverdeling Nomaden geloof Boeren Akkerbouw / veeteelt Ontstaan verschillen in samenleving Sedentair geloof Landbouwrevolutie Ontstaan steden Ontstaan bestuur Ontstaan schrift Irrigatielandbouw langs Eufraat, Tigris en Nijl

2 Tijd van de Grieken en Romeinen
Na 3000 v. Chr: ontstaan Beschavingen - Architectuur Mythen Filosofie wetenschap Nijverheid Handel Steden Landbouwstedelijke samenleving Romeinen nemen cultuur Grieken over Romeinse cultuur wordt verspreid: ROMANISERING Opkomst Christendom

3 Tijd van Monniken en Ridders
Na val Romeinse Rijk: Landbouwsamenleving Ontstaan koninkrijken Verval steden/wegen Geestelijkheid Adel Hofstelsel Horige boeren Ontstaan nieuw geloof: Islam Feodale stelsel (leenstelsel)

4 Tijd van Steden en Staten
Vanaf ca. 1000: meer handel Verbetering landbouw Toename handel Burgers willen zelfbestuur Vorsten willen meer macht Strijd tussen kerk en staat - scheiding kerkelijke en wereldlijke zaken Steden stadsrechten Geestelijkheid Centraal bestuur Eenheidsstaat Adel Burgers Boeren

5 Tijd van ontdekkers en hervormers
Rond 1500: Einde ME, Vroegmoderne tijd - Aandacht voor Grieken en Romeinen - Ontdekkingsreizen - Ruzie in de kerk: Splitsing vs - Nederlandse gewesten in opstand tegen Spaanse vorst Filips II Renaissance Minder geloof meer mens Nieuwe vaar –en handelsroutes Katholieken Protestanten Nederland wordt Republiek 80 jarige oorlog

6 Tijd van regenten en vorsten
1600: ontstaan Handelskapitalisme Wereldeconomie Nederland: - Amsterdam Stapelmarkt - VOC/WIC Nederland: Republiek Andere landen: absolutisme Gouden Eeuw Schilderkunst Wetenschap Wetenschappelijke Revolutie

7 Tijd van pruiken en revoluties
18e eeuw: absolutisme Verlichte denkers 1789: Franse Revolutie 1799: Napoleon aan de macht 1906: Nederland als koninkrijk onderdeel van Franse Rijk geestelijkheid Vrijheid Gelijkheid inspraak adel Burgers Boeren Einde standenmaatschappij grondrechten in grondwet

8 Tijd van burgers en stoommachines
Door toenemende handel en uitvindingen Wet. Rev. : Industriële Revolutie Fabrieken en steden Verandering samenleving Arbeiders: - vakbonden - Politieke partijen Klassenmaatschappij Nederland: Constitutionele Monarchie 1848: Liberalen komen met grondwet = minder macht koning Meer groepen willen inspraak in samenleving: Socialisten confessionelen feministen Europese grootmachten: - Nationalisme - Modern Imperialisme


Download ppt "Tijd van jagers en boeren"

Verwante presentaties


Ads door Google