De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Smart Traffic: pilot N201  Open Traffic Sim (TU Delft): software als basis voor de voertuigsimulatie  Smart Traffic (Grontmij): aanvullende software-modules.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Smart Traffic: pilot N201  Open Traffic Sim (TU Delft): software als basis voor de voertuigsimulatie  Smart Traffic (Grontmij): aanvullende software-modules."— Transcript van de presentatie:

1 Smart Traffic: pilot N201  Open Traffic Sim (TU Delft): software als basis voor de voertuigsimulatie  Smart Traffic (Grontmij): aanvullende software-modules voor een real-time verkeerssimulatiemodel  Samenwerking binnen DiTTlab: –Kennisverrijking –Van onderzoek naar toepassing Dataverrijking door combinatie met simulatie

2 2 Doelstelling Smart Traffic beantwoordt vragen van de wegbeheerder … 1.Wat is de verkeerssituatie binnen mijn netwerk? 2.Hoe is deze verkeerssituatie ontstaan? 3.Hoe gaat de verkeerssituatie zich ontwikkelen? 4.Wat kan ik doen om de verkeerssituatie te beïnvloeden?

3 Werkwijze 3 … door het volgen van individuele voertuigen in combinatie met verkeerslichtendata

4 Aanvulling op Open Traffic Sim 4 VRI VRI log Verkeersmodel Aansturen VRI’s Generatie nieuwe voertuigen Real time kalibratie voertuigen  Werkelijke lichtbeelden   Werkelijk aankomstproces   Kalibratie op snelheden en route 

5 5 Realtime verkeers- model Detectie- lussen Camera’sCoöperatief Mobiele devices Radar… Maar ook fuseren andere databronnen in simulatie  Real-time overzicht van alle voertuigen in het netwerk  Simulatie van specifiek moment, i.p.v. gemiddelde dag  Minder aannames  Combinatie van meerdere databronnen (big data)

6 6 Realtime verkeers- model Detectie- lussen Camera’sCoöperatief Mobiele devices Radar… Behoefte aan betrouwbare en gestructureerde data  Veel aanbieders van veel soorten data  Niet altijd eenduidige data-standaarden en definities  Representativiteit?

7 Pilot N201: provincie Noord-Holland  Momenteel: Metingen met camera’s voor monitoring rijtijden op traject N201 tussen Haarlem en de A4  Pilot: –On-line rijtijd-monitoring: alleen data uit lussen en verkeersregeling –Toepassing van slimme algoritmes met een real-time verkeersmodel, geen voertuigherkenning Geen privacy gerelateerde problemen  Meer met minder Bestaande sensoren kunnen meer inzicht in het verkeer geven: meerwaarde door combi modellen met data! 7

8 Big data  Traject met 7 geregelde kruispunten  Testperiode: 26 dagen in juni  Aantal in te lezen V-Log bestanden (minuutdata): 203314 8

9 Stap 1: koppelen V-Log gegevens aan simulatie  Koppelen wegenkaart met VLOG: –Lichtstanden –Detectordata 9 informatie voor elke minuut van de dag

10 Stap 2: controle detectordata en verkeerslichten  Data validatie –Klokken verkeerslichten niet conform de werkelijke tijd. Historische data wordt daarmee lastig te gebruiken. –Lichtstanden: –Zijn er extremen? Bijvoorbeeld lengte geeltijden (max. 5 seconden) –Volgorde lichten: geen onlogische volgorde zoals “groen – rood” –Intensiteiten per afslagbeweging op basis detectordata: is de verkeersproductie van kruispunt A (uitstroom) naar kruispunt B (instroom) van (ongeveer) gelijke omvang  Face validity –Via de simulatie: zijn de lichtstanden logisch en plausibel. 10

11 Animaties simulatie N201  Voorbeelden simulatie 11

12 Animaties simulatie N201  Voorbeelden simulatie 12

13 Stap 3: on-line informatie  Directe verkeersinformatie vanuit data verkeerslichten: –Intensiteiten per afslagbeweging voor elk moment van de dag  Af te leiden informatie: –Snelheden verkeer –Verkeersbeeld: –Geen bijzonderheden –Congestie –Incidenten / calamiteiten 13

14 Vervolgstappen 14 Optimalisatie verkeerssystemen  Lokale optimalisatie –Korte termijn voorspellingen –Weten wanneer voertuigen aankomen –Pro-actieve aansturing verkeerslichten  Netwerk optimalisatie –Regelen naar netwerkdoelen –Elk systeem levert een bijdrage –Systemen werken samen 14 MonitoringForecastingControl Netwerk doelen

15 Afsluitend  Het uiteindelijke doel is om met deze simulatie-software het verkeer 'pro-actief' te managen.  Wegkantsystemen kunnen tegen relatief lage kosten 'virtueel coöperatief' worden gemaakt  Naast real time ook vooruitkijken om te anticiperen op korte termijn ontwikkelingen: voorspellend en zelflerend.  Dataverrijkingsprojecten, zoals Smart Traffic, worden in nauwe afstemming met publieke partners ontwikkeld en getest. DiTTlab staat open voor samenwerking met nieuwe publieke partners om gegevens te ontsluiten, en deze met slimme analyses te verrijken tot nuttige informatie voor verkeersmanagement. 15

16 Samenwerking binnen DiTTlab  DiTTLab: scrumkamer om gezamenlijk aan projecten / ontwikkelingen te werken  Kennisuitwisseling en –verdieping: –Nieuwe ideeën en methodieken (vanuit de TU) naar operationele toepassingen –Testen van simulaties en algoritmes (vanuit de praktijk) in pilots –Samenwerking en discussie! 16

17 Voor vragen en opmerkingen kunt u contact opnemen met: Guus Tamminga & Alexander Verbraeck T+31 30 234 56 89 E Guus.Tamminga@grontmij.nlGuus.Tamminga@grontmij.nl E A.Verbraeck@tudelft.nlA.Verbraeck@tudelft.nl Voor meer informatie: Bas.vanderBijl@Grontmij.nl www.grontmij.nl/smarttraffic 17 Meer weten?


Download ppt "Smart Traffic: pilot N201  Open Traffic Sim (TU Delft): software als basis voor de voertuigsimulatie  Smart Traffic (Grontmij): aanvullende software-modules."

Verwante presentaties


Ads door Google