De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Agoog in de GGZ outreachend, week 2.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Agoog in de GGZ outreachend, week 2."— Transcript van de presentatie:

1 Agoog in de GGZ outreachend, week 2

2 Vandaag: Het artikel van Jim van Os en Wilma Boevink
Presentie-benadering

3 Is er een olifant in de kamer?
In groepjes van 4 of 5 met elkaar in gesprek Wat begrijp je wel en wat begrijp je niet? Wat is volgens jullie de belangrijkste conclusie?

4 Het gebruik van de diagnose (schizofrenie) brengt hopeloosheid over.
De voordelen van het herbenoemen van Schizofrenie wegen zwaarder dan de nadelen (Lasalvia e.a. 2015) Het onmogelijke begrip schizofrenie en de tunnelvisie in de biologische psychiatrie. Het gebruik van de diagnose (schizofrenie) brengt hopeloosheid over.

5 DSM en ICD Diagnostic Statistic Manual (APA)
International Classification of Diseases and Related Health problems (WHO)

6 Schizofrenie is een afspraak
geen objectieve ziekte diagnose verandert over de tijd en verschilt van land tot land

7 Moeilijke woorden: agnostische classificatie: je beschrijft ziektebeelden zonder dat je een verklaring geeft voor de oorsprong ervan. nosologische entiteit: ziekten worden gezien als goed afgrensbare, elkaar niet overlappende, scherp gedefinieerde syndromen met een eenduidige etiologie een specifieke behandeling etiologie: oorzakenleer, ontstaansgeschiedenis - Hoe komt het dat …………….. ?

8 Nomothetische en idiografische methode
idiografisch: studie van gedrag dat het individu uniek maakt nomothetisch: studie van groepen om algemene conclusies te trekken

9 nomothetische diagnose/ideografische diagnosie
Wat zijn gemeenschappelijke kenmerken (symptomen) van mensen met een bepaalde ziekte? Hoe manifesteert zich een bepaalde ziekte bij een bepaald individu?

10 Enkele begrippen Biologische psychiatrie: oorzaken van psychiatrische ziekten zijn te zoeken en te vinden in de genetica (erfelijkheid) en in de hersenen (afwijkingen). Er is dus sprake van een hersenziekte Bias: de mate waarin in een meting wordt verstoord door onzuivere waarneming stagering: bepalen in welke fase een biologisch of pathologisch proces zich bevindt (hoe erg is het met je?)

11 PSS: Psychosespectrumsyndroom
Nieuwe kijk op psychiatrische aandoeningen, begrepen en onbegrepen: een containerbegrip voor alle voorkomende psychiatrische problematiek. De meeste mensen kunnen ervan herstellen

12 Naar een persoonlijke diagnose
Wat vinden wij?

13 Andries Baart Universiteit Tilburg:
Professor Presentie en zorg, grondlegger van de presentie-theorie en de evidence based presentie-benadering

14 Presentie-theorie De inzet van de presentie-beoefening is de mens, zijn waardigheid, zijn kostbaarheid en zijn verlangen naar geborgenheid. Deze oriëntatie heeft diepe wortels in het christelijke, en met name katholieke sociale denken en de katholieke moraaltheologie. Maar ook daarbuiten, zeker ook in de humanistische traditie, zijn daartoe sterke aanzetten te vinden. De presentie-beoefening richt zich op professionals (in en buiten de kerken en levensbeschouwelijke organisaties) maar zeker ook op vrijwillig(st)ers.

15

16 Kenmerken van presentie
Een praktijk waarbij de zorggever zich aandachtig en toegewijd op de ander betrekt, zo leert zien wat er bij die ander op het spel staat – van verlangens tot angst – en die in aansluiting dáárbij gaat begrijpen wat er in de desbetreffende situatie gedaan zou kunnen worden en wie hij/zij daarbij voor de ander kan zijn. Wat gedaan kan worden, wordt dan ook gedaan. Een manier van doen, die slechts verwezenlijkt kan worden met gevoel voor subtiliteit, vakmanschap, met praktische wijsheid en liefdevolle trouw.

17 Methodische aspecten beweging, plaats en tijd: een zwervend bestaan - naar de cliënt toe, erop af, vanaf de stoep, tamelijk onbeschermd: naar de ander toe! ruimte en begrenzing: breed inzetbaar, niet beperkt wat betreft de hulpvraag, alles is bespreekbaar, geen voorwaarden vooraf. aansluiting: delen in het leven van de betrokkene, gewone taal, doodgewone aanleidingen en aangrijpingspunten, hartelijk en informeel, trouw afstemming en openheid: doelen liggen niet vast, eerder sprake van een doelrichting, open agenda die de betrokkene mag invullen, flexibel betekenis: je kiest voor mensen die zich ophouden in de marge van onze samenleving

18 Vragen?


Download ppt "Agoog in de GGZ outreachend, week 2."

Verwante presentaties


Ads door Google