De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom deze avond in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is: Ds. A.G.M. Weststrate Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven!

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom deze avond in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is: Ds. A.G.M. Weststrate Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven!"— Transcript van de presentatie:

1 Welkom deze avond in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is: Ds. A.G.M. Weststrate Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven!

2 Informatie voor onze gasten De Bijbellezing is uit de vertaling van 1951. Bijbels liggen bij de entree. De psalmen en liederen worden geprojecteerd.

3 Mededelingen De collectedoelen van vandaag zijn beiden voor de kerk uitgang: rente, aflossing en onderhoud gebouwen D.V. zondag 29 nov. a.s. zijn de collectedoelen: 1 e collecte kerk 2 e collecte zending uitgang: rente, aflossing en onderhoud gebouwen D.V. zondag 29 nov. a.s. hoopt voor te gaan: 10.00 uur en 17.00 uur ds. J.G. Schenau uit Goes

4 Liturgie dankdag 2015 Mededelingen Ps. 149: 1 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 67: 3 NB Gebeden Schriftlezing: 2 Petrus 1: 1 - 11 LvK. 465: 1 Preek Opw. 123 Dankgebed Collecte LvK. 390: 1 en 2 *Geloofsbelijdenis *Ps. 150: 1 en 3 *Zegen * Staande

5 Liturgie dankdag 2015 Mededelingen Ps. 149: 1 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 67: 3 NB Gebeden Schriftlezing: 2 Petrus 1: 1 - 11 LvK. 465: 1 Preek Opw. 123 Dankgebed Collecte LvK. 390: 1 en 2 *Geloofsbelijdenis *Ps. 150: 1 en 3 *Zegen * Staande

6 Ps. 84: 6 Want God, de HEER, zo goed, zo mild, Is t’ allen tijd’ een zon en schild; Hij zal genaad’ en ere geven; Hij zal hun ’t goede niet in nood Onthouden, zelfs niet in den dood, Die in oprechtheid voor Hem leven. Welzalig, HEER, die op U bouwt, En zich geheel aan U vertrouwt.

7 Liturgie dankdag 2015 Mededelingen Ps. 149: 1 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 67: 3 NB Gebeden Schriftlezing: 2 Petrus 1: 1 - 11 LvK. 465: 1 Preek Opw. 123 Dankgebed Collecte LvK. 390: 1 en 2 *Geloofsbelijdenis *Ps. 150: 1 en 3 *Zegen * Staande

8 Ps. 149: 1 Looft, looft den HEER, dien, onbedwongen, Een nieuw gezangzij toegezongen, In 't midden Zijner gunstelingen, Die Hem terere zingen. Dat Israël, met blijden klank, Zijn milden Schepper Ioov' en dank'; Dat Sions kroost, met Iofgejuich, Zich voor zijn Koning buig'.

9 Liturgie dankdag 2015 Mededelingen Ps. 149: 1 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 67: 3 NB Gebeden Schriftlezing: 2 Petrus 1: 1 - 11 LvK. 465: 1 Preek Opw. 123 Dankgebed Collecte LvK. 390: 1 en 2 *Geloofsbelijdenis *Ps. 150: 1 en 3 *Zegen * Staande

10 Liturgie dankdag 2015 Mededelingen Ps. 149: 1 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 67: 3 NB Gebeden Schriftlezing: 2 Petrus 1: 1 - 11 LvK. 465: 1 Preek Opw. 123 Dankgebed Collecte LvK. 390: 1 en 2 *Geloofsbelijdenis *Ps. 150: 1 en 3 *Zegen * Staande

11 Ps. 67: 3 NB De aarde heeft de vrucht gegeven, die door de hemel werd verwekt, en uit haar schoot ontspruit nieuw leven waar God zijn hand houdt uitgestrekt. God is ons genegen, onze God geeft zegen, Hij die alles geeft, Hij zal zijn geprezen, Hem zal alles vrezen wat op aarde leeft.

12 Liturgie dankdag 2015 Mededelingen Ps. 149: 1 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 67: 3 NB Gebeden Schriftlezing: 2 Petrus 1: 1 - 11 LvK. 465: 1 Preek Opw. 123 Dankgebed Collecte LvK. 390: 1 en 2 *Geloofsbelijdenis *Ps. 150: 1 en 3 *Zegen * Staande

13 Liturgie dankdag 2015 Mededelingen Ps. 149: 1 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 67: 3 NB Gebeden Schriftlezing: 2 Petrus 1: 1 - 11 LvK. 465: 1 Preek Opw. 123 Dankgebed Collecte LvK. 390: 1 en 2 *Geloofsbelijdenis *Ps. 150: 1 en 3 *Zegen * Staande

14 Liturgie dankdag 2015 Mededelingen Ps. 149: 1 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 67: 3 NB Gebeden Schriftlezing: 2 Petrus 1: 1 - 11 LvK. 465: 1 Preek Opw. 123 Dankgebed Collecte LvK. 390: 1 en 2 *Geloofsbelijdenis *Ps. 150: 1 en 3 *Zegen * Staande

15 LvK. 465: 1 Van U zijn alle dingen, van U, o God en Heer, van U de zegeningen die 'k biddende begeer. Gij wilt mijn weg omringen met liefde wijs en teer. Wat wij ooit goeds ontvingen, het is van U, o Heer.

16 Liturgie dankdag 2015 Mededelingen Ps. 149: 1 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 67: 3 NB Gebeden Schriftlezing: 2 Petrus 1: 1 - 11 LvK. 465: 1 Preek Opw. 123 Dankgebed Collecte LvK. 390: 1 en 2 *Geloofsbelijdenis *Ps. 150: 1 en 3 *Zegen * Staande

17 Preek Schriftlezing: 2 Petrus 1: 1 - 11 Tekst: 2 Petrus 1: 3 Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven!

18 Preek Schriftlezing: 2 Petrus 1: 1 - 11 Tekst: 2 Petrus 1: 3 >>> Opw. 123 Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven! 1.Wat nodig was om te leven 2.Wat nodig was om voor God te leven

19 Opw. 123 Groot is uw trouw, o Heer, mijn God en Vader. Er is geen schaduw van omkeer bij U. Ben ik ontrouw, Gij blijft immer Dezelfde die Gij steeds waart, dat bewijst Gij ook nu.

20 Opw. 123 Refrein: Groot is uw trouw, o Heer, groot is uw trouw, o Heer, iedere morgen aan mij weer betoond. Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven. Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond.

21 Opw. 123 Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden, en uw nabijheid, die sterkt en die leidt: Kracht voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst. Gij geeft het leven tot in eeuwigheid.

22 Opw. 123 Refrein: Groot is uw trouw, o Heer, groot is uw trouw, o Heer, iedere morgen aan mij weer betoond. Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven. Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond.

23 Liturgie dankdag 2015 Mededelingen Ps. 149: 1 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 67: 3 NB Gebeden Schriftlezing: 2 Petrus 1: 1 - 11 LvK. 465: 1 Preek Opw. 123 Dankgebed Collecte LvK. 390: 1 en 2 *Geloofsbelijdenis *Ps. 150: 1 en 3 *Zegen * Staande

24 Collecte Vandaag bestemd voor: 1. Kerk 2. Kerk Uitgang: Rente, aflossing en onderhoud

25 Liturgie dankdag 2015 Mededelingen Ps. 149: 1 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 67: 3 NB Gebeden Schriftlezing: 2 Petrus 1: 1 - 11 LvK. 465: 1 Preek Opw. 123 Dankgebed Collecte LvK. 390: 1 en 2 *Geloofsbelijdenis *Ps. 150: 1 en 3 *Zegen * Staande

26 LvK. 390: 1, 2 'k Wil U, o God, mijn dank betalen, U prijzen in mijn avond lied. Het zonlicht moge nederdalen, maar Gij, mijn licht, begeeft mij niet. Gij woudt mij met uw gunst omringen, meer dan een vader zorgdet Gij, Gij, milde bron van zegeningen: zulk een ontfermer waart Gij mij.

27 LvK. 390: 1, 2 U trouwe zorg wou mij bewaren, uw hand heeft mij gevoed, geleid; Gij waart nabij in mijn bezwaren, nabij in elke moeilijkheid. Deez' avond roept mij na mijn zorgen tot rust voor lichaam en voor geest. Heb dank, reeds van de vroege morgen zijt Gij mijn heil en hulp geweest.

28 Liturgie dankdag 2015 Mededelingen Ps. 149: 1 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 67: 3 NB Gebeden Schriftlezing: 2 Petrus 1: 1 - 11 LvK. 465: 1 Preek Opw. 123 Dankgebed Collecte LvK. 390: 1 en 2 *Geloofsbelijdenis *Ps. 150: 1 en 3 *Zegen * Staande

29 Liturgie dankdag 2015 Mededelingen Ps. 149: 1 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 67: 3 NB Gebeden Schriftlezing: 2 Petrus 1: 1 - 11 LvK. 465: 1 Preek Opw. 123 Dankgebed Collecte LvK. 390: 1 en 2 *Geloofsbelijdenis *Ps. 150: 1 en 3 *Zegen * Staande

30 Ps. 150: 1 en 3 Looft God, looft Zijn naam alom; Looft Hem in Zijn heiligdom; Looft des HEEREN grote macht, In den hemel Zijner kracht; Looft Hem, om Zijn mogendheden, Looft Hem, naar zo menig blijk Van Zijn heerlijk koninkrijk, Voor Zijn troon en hier beneden.

31 Ps. 150: 1 en 3 Looft God, naar Zijn hoog bevel, Met het klinkend cimbelspel; Looft Hem, op het schel metaal Van de vrolijke cimbaal; Looft den HEER; elk moet Hem eren, Al wat geest en adem heeft; Looft den HEER, die eeuwig leeft; Looft verheugd den HEER der heren!

32 Liturgie dankdag 2015 Mededelingen Ps. 149: 1 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 67: 3 NB Gebeden Schriftlezing: 2 Petrus 1: 1 - 11 LvK. 465: 1 Preek Opw. 123 Dankgebed Collecte LvK. 390: 1 en 2 *Geloofsbelijdenis *Ps. 150: 1 en 3 *Zegen * Staande


Download ppt "Welkom deze avond in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is: Ds. A.G.M. Weststrate Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven!"

Verwante presentaties


Ads door Google