De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Gent ZGEB LvdK442: Sefanja2:1 - 11 Psalm82: H.C. Zondag7: Psalm145:2, 4 Gezang179a: Gezang161:4 Psalm67:2, 3 Gezang182C:Amen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Gent ZGEB LvdK442: Sefanja2:1 - 11 Psalm82: H.C. Zondag7: Psalm145:2, 4 Gezang179a: Gezang161:4 Psalm67:2, 3 Gezang182C:Amen."— Transcript van de presentatie:

1 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Gent ZGEB LvdK442: Sefanja2:1 - 11 Psalm82: H.C. Zondag7: Psalm145:2, 4 Gezang179a: Gezang161:4 Psalm67:2, 3 Gezang182C:Amen

2 Voorganger: ds. K. Harmannij Welkom in deze dienst

3 Mededelingen kerkenraad Diensten 09:30voorganger: ds. K. Harmannij 16:30 voorganger: ds. K. Harmannij Vanmiddag zal het Heilig Avondmaal worden gevierd. Morgenavond vergaderen de kerkenraad en de diaconie, beide vergaderingen beginnen om 20.00 uur. De collecte is bestemd voor het Evangelisatiewerk in Gent, België.

4 Mededelingen kerkenraad

5 Agenda 8 november 19 30 Best Life 11 november Bijbelstudieclub Dabar Ond: Amos schets 3 Inl: Petra Sytsma 11 november 20 00 interkerkelijke thema-avond over de DDR met Christine Thon Prinsenhof, Best

6 Agenda 12 november 20 30 B.V. “Ichtus” Ontmoetingen met Jezus H3 Inl/bij: Siem Voogt 12 november V.V. “Soli Deo Gloria” Ond: Job schets 2 14 november 19 30 Lidwina in concert

7 Deze week zijn jarig: 8 november:Arjan Joosse 12 november:Jorian van Driel zr W. van Harten-van der Lee 13 november:br Joachim Lenting 14 november:br Wiebren Huizinga

8 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Gent ZGEB LvdK442: Sefanja2:1 - 11 Psalm82: H.C. Zondag7: Psalm145:2, 4 Gezang179a: Gezang161:4 Psalm67:2, 3 Gezang182C:Amen

9 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Gent ZGEB LvdK442: Sefanja2:1 - 11 Psalm82: H.C. Zondag7: Psalm145:2, 4 Gezang179a: Gezang161:4 Psalm67:2, 3 Gezang182C:Amen

10 Gezang 175C

11 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Gent ZGEB LvdK442: Sefanja2:1 - 11 Psalm82: H.C. Zondag7: Psalm145:2, 4 Gezang179a: Gezang161:4 Psalm67:2, 3 Gezang182C:Amen

12 LvdK 442: 1, 2, 3, 4 1 Jezus, ga ons voor deze wereld door, en U volgend op uw schreden gaan wij moedig met U mede. Leid ons aan uw hand naar het vaderland.

13 LvdK 442: 1, 2, 3, 4 2 Valt de weg ons lang, zijn wij klein en bang, sterk ons, Heer, om zonder klagen achter U ons kruis te dragen. Waar Gij voor ons tradt, is het rechte pad.

14 LvdK 442: 1, 2, 3, 4 3 Krimpt ons angstig hart onder eigen smart, moet het met de ander lijden, Jezus, geef ons kracht tot beide. Wees Gij zelf het Licht dat ons troost en richt.

15 LvdK 442: 1, 2, 3, 4 4 In de woestenij, Heer, blijf ons nabij met uw troost en met uw zegen tot aan 't eind van onze wegen. Leid ons op uw tijd in uw heerlijkheid.

16 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Gent ZGEB LvdK442: Sefanja2:1 - 11 Psalm82: H.C. Zondag7: Psalm145:2, 4 Gezang179a: Gezang161:4 Psalm67:2, 3 Gezang182C:Amen

17 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Gent ZGEB LvdK442: Sefanja2:1 - 11 Psalm82: H.C. Zondag7: Psalm145:2, 4 Gezang179a: Gezang161:4 Psalm67:2, 3 Gezang182C:Amen

18 Psalm 82: 1, 2, 3 1 God staat in 't midden van de goden, zij horen niet naar zijn geboden. Hij daagt de rechters voor 't gerecht, het oordeel wordt hun aangezegd. Hoe lang nog zult u onrecht plegen? Wordt ook bij u geen recht verkregen? Verafschuwt u een rechtspraak niet die goddelozen gunsten biedt?

19 Psalm 82: 1, 2, 3 2 Beschermt de wezen en geringen, weest eerlijk in hun rechtsgedingen. Bevrijdt uit goddeloze hand verdrukte armen in uw land. Het onverstand bestuurt hun daden, zij dwalen rond op duistre paden. Zo wankelt heel het fundament der aarde, die geen recht meer kent.

20 Psalm 82: 1, 2, 3 3 Ik gaf u wel de naam van goden - de Allerhoogste noemt u zonen - maar als een vorst, hoe sterk en groot, komt u ten val, vindt u de dood. Sta op, o God! Zend uw gerichten naar wie op aarde onheil stichten. Want volk bij volk is toch alom van U alleen het eigendom.

21 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Gent ZGEB LvdK442: Sefanja2:1 - 11 Psalm82: H.C. Zondag7: Psalm145:2, 4 Gezang179a: Gezang161:4 Psalm67:2, 3 Gezang182C:Amen

22 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Gent ZGEB LvdK442: Sefanja2:1 - 11 Psalm82: H.C. Zondag7: Psalm145:2, 4 Gezang179a: Gezang161:4 Psalm67:2, 3 Gezang182C:Amen

23 TWIJFELS - is het wel waar? - is het wel voor mij?

24 HOOP Het oordeel komt (en is gekomen!) Terugkijken helpt

25 GELOOF Een rest krijgt het goed bij Jezus Ga de weg naar zekerheid bij God

26 JUICH Ondanks je twijfels Want Christus leeft!

27 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Gent ZGEB LvdK442: Sefanja2:1 - 11 Psalm82: H.C. Zondag7: Psalm145:2, 4 Gezang179a: Gezang161:4 Psalm67:2, 3 Gezang182C:Amen

28 Psalm 145: 2, 4 2 Ik zal, o HEER, die ik mijn Koning noem, verkondigen uw majesteit en roem, uw wonderdaden die U hebt volbracht, de luister van uw heerlijkheid en macht. Met juichend hart zal ieder uw vermogen, uw goedheid en gerechtigheid verhogen. Ik zal mijn stem met aller lofzang paren en overal uw grootheid openbaren.

29 Psalm 145: 2, 4 4 De HEER is sterk, onwankelbaar in macht. Hij schraagt wie valt, verleent de zwakken kracht. Wie onder leed en moeiten gaan gebukt, richt Hij weer op, hoe zwaar de last ook drukt. Zij zien op U, HEER, aller ogen wachten, U sterkt door spijs te rechter tijd hun krachten. U doet uw hand wijd open op hun vragen, verzadigt al wat leeft met welbehagen.

30 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Gent ZGEB LvdK442: Sefanja2:1 - 11 Psalm82: H.C. Zondag7: Psalm145:2, 4 Gezang179a: Gezang161:4 Psalm67:2, 3 Gezang182C:Amen

31 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Gent ZGEB LvdK442: Sefanja2:1 - 11 Psalm82: H.C. Zondag7: Psalm145:2, 4 Gezang179a: Gezang161:4 Psalm67:2, 3 Gezang182C:Amen

32 Gezang 179a, Gz3 Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijnen eniggeboren Zoon, onze Here; die ontvangen is van de Heilge Geest, geboren uit de maagd Maria; die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle; ten derden dage wederom opgestaan van de doden;

33 Gezang 179a, Gz3 opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtigen Vaders; vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof ene heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen; vergeving der zonden; wederopstanding des vlezes; en een eeuwig leven. Amen, amen, amen.

34 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Gent ZGEB LvdK442: Sefanja2:1 - 11 Psalm82: H.C. Zondag7: Psalm145:2, 4 Gezang179a: Gezang161:4 Psalm67:2, 3 Gezang182C:Amen

35 Gezang 161, NG82: 4 4 Vader van het leven, ik geloof in U. Jezus, de Verlosser, wij hopen steeds op U. Kom hier in ons midden, Geest van liefd' en kracht. U die via duizend wegen ons hier samenbracht; en op duizend wegen zendt U ons weer uit, om het zaad te zijn van Gods Rijk.

36 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Gent ZGEB LvdK442: Sefanja2:1 - 11 Psalm82: H.C. Zondag7: Psalm145:2, 4 Gezang179a: Gezang161:4 Psalm67:2, 3 Gezang182C:Amen

37 Psalm 67: 2, 3 2 Dat alle volken U belijden, U loven, Heer, met hart en mond, dat alle landen zich verblijden, laat juichen heel het wereldrond. Volken zult U richten, U gaat vrede stichten door gerechtigheid. Volken aller landen worden door uw handen tot uw heil geleid.

38 Psalm 67: 2, 3 3 Dat alle volken, Heer, U prijzen, uw naam bezingen in hun lied. U wilt uw goedheid ons bewijzen, nu ons het land zijn vruchten biedt. God schenkt allerwegen ons zijn rijke zegen. Hij, die alles geeft, Hij zij hoog geprezen, Hem moet ieder vrezen die op aarde leeft.

39 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Gent ZGEB LvdK442: Sefanja2:1 - 11 Psalm82: H.C. Zondag7: Psalm145:2, 4 Gezang179a: Gezang161:4 Psalm67:2, 3 Gezang182C:Amen

40 Gezang 182C

41 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Gent ZGEB LvdK442: Sefanja2:1 - 11 Psalm82: H.C. Zondag7: Psalm145:2, 4 Gezang179a: Gezang161:4 Psalm67:2, 3 Gezang182C:Amen

42

43 Hé, spaar je mee?! Voor Diaconaal Inloophuis ‘t Hemeltje

44 Volleybaltoernooi 2015 Alweer de 4 de editie van het interkerkelijk Volleybaltoernooi in Breda! Op zaterdag 21 november zullen de ballen weer over het net geslagen worden. Kom jij ook? Vorm een team en meld je aan via www.breda.gkv.nl. Sportieve groet, Kees Bakker, Aris Drost, Peter Kolijn

45 Zaterdag 14 november 19.30 uur DuoSuoni


Download ppt "Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Gent ZGEB LvdK442: Sefanja2:1 - 11 Psalm82: H.C. Zondag7: Psalm145:2, 4 Gezang179a: Gezang161:4 Psalm67:2, 3 Gezang182C:Amen."

Verwante presentaties


Ads door Google