De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom deze middag in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is: Ds. J. G. Schenau.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom deze middag in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is: Ds. J. G. Schenau."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom deze middag in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is: Ds. J. G. Schenau

2 Informatie voor onze gasten De Bijbellezing is uit de vertaling van 1951. Bijbels liggen bij de entree. De psalmen en liederen worden geprojecteerd. Tijdens deze dienst is er crèche tot en met 3 jaar Tijdens de preek is er een kindernevendienst voor groep 1 t/m 6 van de basisschool.

3 Mededelingen De collectedoelen van D.V. zondag 6 december a.s. zijn: 1 e collecte kerk 2 e collecte kassen landelijk kerkverband uitgang: rente, aflossing en onderhoud gebouwen D.V. zondag 6 december a.s. hoopt voor te gaan: 10.00 uur en 17.00 uur ds. A.G.M. Weststrate Maandag 7 december, 19:30 uur gemeenteavond

4 Liturgie zondag 1 november Mededelingen ZG 242 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 45: 4, 5 NB Gebed Woord v kinderen Opw. 194 Schriftlezing: Markus 10: 1 – 12 1 Kor. 7: 10 – 16 Ps. 111: 1, 2, 4 NB Kindernevendienst Preek ZG 244 Einde kindernevendienst Collecte Dankgebed Ps. 85: 3 NB *Geloofsbelijdenis *Ps. 85: 4 NB *Zegen * Staande

5 Liturgie zondag 1 november Ps. 111: 1, 2, 4 NB Kindernevendienst Preek ZG 244 Einde kindernevendienst Collecte Dankgebed Ps. 85: 3 NB *Geloofsbelijdenis *Ps. 85: 4 NB *Zegen * Staande Mededelingen ZG 242 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 45: 4, 5 NB Gebed Woord v kinderen Opw. 194 Schriftlezing: Markus 10: 1 – 12 1 Kor. 7: 10 – 16

6 Liturgie zondag 1 november Ps. 111: 1, 2, 4 NB Kindernevendienst Preek ZG 244 Einde kindernevendienst Collecte Dankgebed Ps. 85: 3 NB *Geloofsbelijdenis *Ps. 85: 4 NB *Zegen * Staande Mededelingen ZG 242 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 45: 4, 5 NB Gebed Woord v kinderen Opw. 194 Schriftlezing: Markus 10: 1 – 12 1 Kor. 7: 10 – 16

7 ZG 242 Klinke in alle wereldtalen: een vaste burcht is onze God! Hoe vaak, hoe ver wij van Hem dwalen, geen wet zo goed als zijn gebod. Niets kan ons blijvend staande houden, geen goden, groot van goud en geld slechts wie hun huis op liefde bouwden weerstaan orkanen van geweld.

8 ZG 242 Wankelen onze luchtkastelen, blijkt zelfs de liefste ons ontrouw, probeert de pijn geluk te stelen, dompelt de dood ons in de rouw, blijkt ooit ons fundament te falen en heel ons levenshuis verrot, dan zal de Geest met kracht herhalen: een vaste burcht is onze God!

9 ZG 242 Laat Hem dan dragen heel uw leven, de rots die oprijst uit het zand; zijn jawoord heeft Hij u gegeven, Hij reikt u toe: zijn rechterhand. Roept dan in dorpen en in steden, van alle daken overluid: de Heer is hier en Hij vraagt heden de hele wereld als zijn bruid!

10 Liturgie zondag 1 november Ps. 111: 1, 2, 4 NB Kindernevendienst Preek ZG 244 Einde kindernevendienst Collecte Dankgebed Ps. 85: 3 NB *Geloofsbelijdenis *Ps. 85: 4 NB *Zegen * Staande Mededelingen ZG 242 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 45: 4, 5 NB Gebed Woord v kinderen Opw. 194 Schriftlezing: Markus 10: 1 – 12 1 Kor. 7: 10 – 16

11 Liturgie zondag 1 november Ps. 111: 1, 2, 4 NB Kindernevendienst Preek ZG 244 Einde kindernevendienst Collecte Dankgebed Ps. 85: 3 NB *Geloofsbelijdenis *Ps. 85: 4 NB *Zegen * Staande Mededelingen ZG 242 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 45: 4, 5 NB Gebed Woord v kinderen Opw. 194 Schriftlezing: Markus 10: 1 – 12 1 Kor. 7: 10 – 16

12 Ps. 45: 4, 5 NB Gij gaat gehuld in geur van specerijen, waar gij verschijnt ontwaken speelse reien. Uw lof weerkaatst in zalen van ivoor, hoogwelgeboren vrouwen gaan u voor- en zie de koningin staat aan uw zijde, stralend als goud, verliefd op uw geleide.... Luister, o dochter, luister en vergeet hoe gij van oorsprong en geboorte heet.

13 Ps. 45: 4, 5 NB Zo heeft uw prins aan u zijn welgevallen; hij is uw heer, die gij te voet zult vallen. Om zijnentwil voert men u schatting aan en ziet gij smekelingen voor u staan. Stralend van goud, stralend van licht en vreugde gaat gij als bruid tot wie uw hart verheugde. Men leidt u binnen waar hij resideert, die eenmaal koos en u voorgoed begeert.

14 Liturgie zondag 1 november Ps. 111: 1, 2, 4 NB Kindernevendienst Preek ZG 244 Einde kindernevendienst Collecte Dankgebed Ps. 85: 3 NB *Geloofsbelijdenis *Ps. 85: 4 NB *Zegen * Staande Mededelingen ZG 242 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 45: 4, 5 NB Gebed Woord v kinderen Opw. 194 Schriftlezing: Markus 10: 1 – 12 1 Kor. 7: 10 – 16

15 Liturgie zondag 1 november Ps. 111: 1, 2, 4 NB Kindernevendienst Preek ZG 244 Einde kindernevendienst Collecte Dankgebed Ps. 85: 3 NB *Geloofsbelijdenis *Ps. 85: 4 NB *Zegen * Staande Mededelingen ZG 242 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 45: 4, 5 NB Gebed Woord v kinderen Opw. 194 Schriftlezing: Markus 10: 1 – 12 1 Kor. 7: 10 – 16

16

17 Liturgie zondag 1 november Ps. 111: 1, 2, 4 NB Kindernevendienst Preek ZG 244 Einde kindernevendienst Collecte Dankgebed Ps. 85: 3 NB *Geloofsbelijdenis *Ps. 85: 4 NB *Zegen * Staande Mededelingen ZG 242 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 45: 4, 5 NB Gebed Woord v kinderen Opw. 194 Schriftlezing: Markus 10: 1 – 12 1 Kor. 7: 10 – 16

18 Opw. 194 U maakt ons één, U bracht ons tezamen. Wij eren en aanbidden U. {2x} Wordt Uw wil gedaan, dan bindt het ons saam, iedereen zal deel zijn van Uw gezin. {2x}

19 Liturgie zondag 1 november Ps. 111: 1, 2, 4 NB Kindernevendienst Preek ZG 244 Einde kindernevendienst Collecte Dankgebed Ps. 85: 3 NB *Geloofsbelijdenis *Ps. 85: 4 NB *Zegen * Staande Mededelingen ZG 242 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 45: 4, 5 NB Gebed Woord v kinderen Opw. 194 Schriftlezing: Markus 10: 1 – 12 1 Kor. 7: 10 – 16

20 Liturgie zondag 1 november Ps. 111: 1, 2, 4 NB Kindernevendienst Preek ZG 244 Einde kindernevendienst Collecte Dankgebed Ps. 85: 3 NB *Geloofsbelijdenis *Ps. 85: 4 NB *Zegen * Staande Mededelingen ZG 242 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 45: 4, 5 NB Gebed Woord v kinderen Opw. 194 Schriftlezing: Markus 10: 1 – 12 1 Kor. 7: 10 – 16

21 Ps. 111: 1, 2, 4 NB Van ganser harte loof ik Hem in 't midden van Jeruzalem, den Heer in 't midden der getrouwen. Groot zijn de daden van den Heer, Hij doet wie lust heeft aan zijn leer de schoonheid van zijn heil aanschouwen.

22 Ps. 111: 1, 2, 4 NB Zijn doen is louter majesteit, zijn luister, zijn gerechtigheid houdt eeuwig stand, blijft eeuwig gelden. Genadig en barmhartig is de Heer, en zijn gedachtenis eeuwig waar Hij zijn daden stelde.

23 Ps. 111: 1, 2, 4 NB Hoe recht is zijner handen werk, de waarheid zelf, volmaakt en sterk, hoe heilzaam zijn gegeven orde! Hij spreekt zijn wil uit en voortaan wordt daar nooit meer aan afgedaan, ieder moet Hem gehoorzaam worden.

24 Liturgie zondag 1 november Ps. 111: 1, 2, 4 NB Kindernevendienst Preek ZG 244 Einde kindernevendienst Collecte Dankgebed Ps. 85: 3 NB *Geloofsbelijdenis *Ps. 85: 4 NB *Zegen * Staande Mededelingen ZG 242 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 45: 4, 5 NB Gebed Woord v kinderen Opw. 194 Schriftlezing: Markus 10: 1 – 12 1 Kor. 7: 10 – 16

25 Liturgie zondag 1 november Ps. 111: 1, 2, 4 NB Kindernevendienst Preek ZG 244 Einde kindernevendienst Collecte Dankgebed Ps. 85: 3 NB *Geloofsbelijdenis *Ps. 85: 4 NB *Zegen * Staande Mededelingen ZG 242 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 45: 4, 5 NB Gebed Woord v kinderen Opw. 194 Schriftlezing: Markus 10: 1 – 12 1 Kor. 7: 10 – 16

26 Preek Schriftlezing: Markus 10: 1 – 12 1 Kor. 7: 10 – 16 Tekst: 1 Kor. 7: 15b >> ZG 244 Echtscheiding: een onmogelijke mogelijkheid

27

28 Preek Schriftlezing: Markus 10: 1 – 12 1 Kor. 7: 10 – 16 Tekst: 1 Kor. 7: 15b >> ZG 244 Echtscheiding: een onmogelijke mogelijkheid

29 Liturgie zondag 1 november Ps. 111: 1, 2, 4 NB Kindernevendienst Preek ZG 244 Einde kindernevendienst Collecte Dankgebed Ps. 85: 3 NB *Geloofsbelijdenis *Ps. 85: 4 NB *Zegen * Staande Mededelingen ZG 242 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 45: 4, 5 NB Gebed Woord v kinderen Opw. 194 Schriftlezing: Markus 10: 1 – 12 1 Kor. 7: 10 – 16

30 ZG 244 Vader, U loven wij, Gij hebt ons lot in uw handen, laat dan uw Geest als een oplaaiend vuur in ons branden - stralende zon, van onze liefde de bron, de toekomst ligt in uw handen!

31 ZG 244 Kome wat komt, in uw licht zijn wij veilig geborgen, uw zegen draagt ons door dagen van ziekte en zorgen; Gij houdt de wacht, en ook al dreigt soms de nacht, reeds glanst het licht van de morgen

32 ZG 244 Heer, houd ons vast als wij toch uw geboden vergeten en van vergeving en vrede niet meer willen weten; kom dan met vuur - uw liefde, louter en puur kent lengte, hoogte noch breedte.

33 ZG 244 Vader, U loven wij - draag ons door schade en schande, dooft onze lamp, laat uw waakvlam dan nog blijven branden; Christus, ons licht, op wie ons hart is gericht, ons leven ligt in uw handen!

34 Liturgie zondag 1 november Ps. 111: 1, 2, 4 NB Kindernevendienst Preek ZG 244 Einde kindernevendienst Collecte Dankgebed Ps. 85: 3 NB *Geloofsbelijdenis *Ps. 85: 4 NB *Zegen * Staande Mededelingen ZG 242 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 45: 4, 5 NB Gebed Woord v kinderen Opw. 194 Schriftlezing: Markus 10: 1 – 12 1 Kor. 7: 10 – 16

35

36 Liturgie zondag 1 november Ps. 111: 1, 2, 4 NB Kindernevendienst Preek ZG 244 Einde kindernevendienst Collecte Dankgebed Ps. 85: 3 NB *Geloofsbelijdenis *Ps. 85: 4 NB *Zegen * Staande Mededelingen ZG 242 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 45: 4, 5 NB Gebed Woord v kinderen Opw. 194 Schriftlezing: Markus 10: 1 – 12 1 Kor. 7: 10 – 16

37 Collecte Vandaag bestemd voor: 1. Kerk 2. Zending Uitgang: Rente, aflossing en onderhoud

38 Liturgie zondag 1 november Ps. 111: 1, 2, 4 NB Kindernevendienst Preek ZG 244 Einde kindernevendienst Collecte Dankgebed Ps. 85: 3 NB *Geloofsbelijdenis *Ps. 85: 4 NB *Zegen * Staande Mededelingen ZG 242 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 45: 4, 5 NB Gebed Woord v kinderen Opw. 194 Schriftlezing: Markus 10: 1 – 12 1 Kor. 7: 10 – 16

39 Liturgie zondag 1 november Ps. 111: 1, 2, 4 NB Kindernevendienst Preek ZG 244 Einde kindernevendienst Collecte Dankgebed Ps. 85: 3 NB *Geloofsbelijdenis *Ps. 85: 4 NB *Zegen * Staande Mededelingen ZG 242 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 45: 4, 5 NB Gebed Woord v kinderen Opw. 194 Schriftlezing: Markus 10: 1 – 12 1 Kor. 7: 10 – 16

40 Ps. 85: 3 NB Bij wie Hem vrezen is zijn heil geplant. Zijn heerlijkheid zal wonen in dit land, het heilig land waar goedheid trouw ontmoet, het recht de vrede met een kus begroet; de trouw die uit de aarde opwaarts schiet, het recht dat uit de hemel nederziet. De velden deelt Hij van zijn overvloed, de Here die ons zegent met zijn goed.

41 Liturgie zondag 1 november Ps. 111: 1, 2, 4 NB Kindernevendienst Preek ZG 244 Einde kindernevendienst Collecte Dankgebed Ps. 85: 3 NB *Geloofsbelijdenis *Ps. 85: 4 NB *Zegen * Staande Mededelingen ZG 242 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 45: 4, 5 NB Gebed Woord v kinderen Opw. 194 Schriftlezing: Markus 10: 1 – 12 1 Kor. 7: 10 – 16

42 Liturgie zondag 1 november Ps. 111: 1, 2, 4 NB Kindernevendienst Preek ZG 244 Einde kindernevendienst Collecte Dankgebed Ps. 85: 3 NB *Geloofsbelijdenis *Ps. 85: 4 NB *Zegen * Staande Mededelingen ZG 242 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 45: 4, 5 NB Gebed Woord v kinderen Opw. 194 Schriftlezing: Markus 10: 1 – 12 1 Kor. 7: 10 – 16

43 Ps. 85: 4 NB Waar Hij ook gaat, de vrede gaat Hem voor, liefde en trouw ontspruiten in zijn spoor. Gerechtigheid is voor zijn aangezicht, zij bloeit alom waar Hij zijn voetstap richt.

44 Liturgie zondag 1 november Ps. 111: 1, 2, 4 NB Kindernevendienst Preek ZG 244 Einde kindernevendienst Collecte Dankgebed Ps. 85: 3 NB *Geloofsbelijdenis *Ps. 85: 4 NB *Zegen * Staande Mededelingen ZG 242 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 45: 4, 5 NB Gebed Woord v kinderen Opw. 194 Schriftlezing: Markus 10: 1 – 12 1 Kor. 7: 10 – 16


Download ppt "Welkom deze middag in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is: Ds. J. G. Schenau."

Verwante presentaties


Ads door Google