De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Bodemdag BodemPlatformFryslân 12 november 2015 Menno Sieds Mensonides.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Bodemdag BodemPlatformFryslân 12 november 2015 Menno Sieds Mensonides."— Transcript van de presentatie:

1 Bodemdag BodemPlatformFryslân 12 november 2015 Menno Sieds Mensonides

2 Gevestigd te Leek Circa 60 medewerkers Drie pijlers: –Infra –Milieu –Energie Onderdeel van de Dijkstra-groep Koninklijke Sjouke Dijkstra

3 Korte lijnen Klant centraal Traditionele diensten Kwaliteit en efficiëncy Innovatie in traditionele diensten Samenwerking met lokale MKB- partners Integrale benadering en aanpak Koninklijke Sjouke Dijkstra

4 H1 Definities, bevoegdheidsverdeling, zorgplicht H2 Kwalibo Diverse werkzaamheden mogen uitsluitend door erkende instanties worden uitgevoerd H3 Bouwstoffen Vereenvoudigde toetsing Nieuwe indeling in bouwstoffen Normen gelden voor de hele keten Nieuw bewijsmiddel H4 Grond & baggerspecie Generiek kader Gebiedsspecifiek kader Grootschalige toepassingen Verspreiden van baggerspecie Regeling Bodemkwaliteit: uitvoeringsaspecten / normen Besluit bodemkwaliteit De uitvoeringspraktijk

5 Duurzaam bodembeheer Nuchter omgaan met risico’s Uitvoeringskwaliteit Rol bodemspecialisten Regelgeving De uitvoeringspraktijk

6

7 Hergebruik en toepassen van:Hergebruik en toepassen van: –Steenachtige bouwstoffen –Grond en baggerspecie Tijdelijke opslag en hergebruik van bouwstoffen, grond en bagger bij uitvoering van werkenTijdelijke opslag en hergebruik van bouwstoffen, grond en bagger bij uitvoering van werken Bewijsmiddelen voor milieuhygiënische kwaliteitBewijsmiddelen voor milieuhygiënische kwaliteit MeldingenMeldingen Wat regelt het besluit…

8 De toepassingsregels van het Besluit regelen niet: Saneringen  Wet bodembescherming Winningen  Ontgrondingenwet Transport  Afvalstoffenregelgeving Grondverzet inrichtingen  Wet milieubeheer Afvoer bouwstoffen en grond  Afvalstoffenregelgeving Wat regelt het besluit NIET

9 Opdrachtgever mag alleen erkende bedrijven en personen inschakelen voor uitvoering bodemwerkzaamheden.Opdrachtgever mag alleen erkende bedrijven en personen inschakelen voor uitvoering bodemwerkzaamheden. –lijst erkende intermediairs www.bodemplus.nl www.bodemplus.nl Bevoegd gezag controleert:Bevoegd gezag controleert: –geen erkenning = niet ontvankelijk

10 PartijkeuringPartijkeuring - AP04 - door erkende bedrijven - max. 10.000 ton Erkende kwaliteitsverklaringErkende kwaliteitsverklaring Fabrikant-eigenverklaringFabrikant-eigenverklaring Bouwstoffen Bewijsmiddelen

11 Klasse A-zand geen vrijstelling meldingsplichtKlasse A-zand geen vrijstelling meldingsplicht Maximaal 20 gewichtsprocent bijmengingMaximaal 20 gewichtsprocent bijmenging Onderscheid Niet Vormgegeven – VormgegevenOnderscheid Niet Vormgegeven – Vormgegeven Nuttige toepassingNuttige toepassing Van producent tot en met toepasserVan producent tot en met toepasser Geen meldingsplicht toepassingGeen meldingsplicht toepassing Bouwstoffen Welke problemen?

12 Generiek of gebiedsspecifiek beleidGeneriek of gebiedsspecifiek beleid KlassenindelingKlassenindeling Mogelijkheden met bodemkwaliteitskaarten???Mogelijkheden met bodemkwaliteitskaarten??? Procedures bij tijdelijke opslag van grond en baggerspecieProcedures bij tijdelijke opslag van grond en baggerspecie Mogelijkheden voor hergebruik wonen / industrieMogelijkheden voor hergebruik wonen / industrie Aannemers - landbouwbedrijvenAannemers - landbouwbedrijven Grond en bagger

13 Elk kader heeft eigen normen Toepassen grond en baggerspecie Land bodem Opper- vlaktewater Grootschalige toepassing Aangrenzend perceel Zoet/zout opp.water Verspreiden baggerspecie Verschillende kaders

14 Alles, behalve: Schoon materiaal alleen locatie melden indien >50m3 Particulieren Verspreiden aangrenzend perceel Binnen één landbouwbedrijf Bouwstoffen Niets, behalve: IBC-werken hergebruik zonder eigendomsoverdracht Grond en Bagger

15 Meldingsgegevens: ToepasserToepasser uitvoerderuitvoerder herkomstherkomst bestemmingbestemming kwaliteitkwaliteit hoeveelheidhoeveelheid BewijsmiddelBewijsmiddel Schone grondSchone grond Klasse wonenKlasse wonen Klasse industrieKlasse industrie BijmengingenBijmengingen

16 Wie meldt? Toepasser/eigenaar Delegatie mogelijk naar: Toepasser/uitvoerder: aannemer, onderaannemerToepasser/eigenaar blijft verantwoordelijk

17 Grijze gebieden geven rode hoofden Een werk bouw je samen Meer transparant minder gedoe Tot slot: drie stellingen


Download ppt "Bodemdag BodemPlatformFryslân 12 november 2015 Menno Sieds Mensonides."

Verwante presentaties


Ads door Google