De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Tutoring Ba1-Ba3 Samenvattingen leren schrijven. In het begin was er… Een probleem… … en een wild idee!

Verwante presentaties


Presentatie over: "Tutoring Ba1-Ba3 Samenvattingen leren schrijven. In het begin was er… Een probleem… … en een wild idee!"— Transcript van de presentatie:

1 Tutoring Ba1-Ba3 Samenvattingen leren schrijven

2 In het begin was er… Een probleem… … en een wild idee!

3 Voordelen van het project Voor de Ba1-studenten Andere bron + meer feedback (niet enkel van de docent) Ba3-studenten kunnen zich op basis van eigen ervaring goed in de situatie van de Ba1- studenten verplaatsen Ba1-studenten krijgen moed door te zien welke vorderingen ze in twee jaar kunnen maken Voor de Ba3-studenten Andere rol (student  tutor) Opfrissing van grammatica Eventueel ontdekken van eigen hardnekkige fouten Opwarmen voor het syntheseschrijven Ba3-studenten zien in welke vorderingen ze in twee jaar gemaakt hebben

4 Achtergrond Rendement van Hoger Onderwijs verbeteren door inzet van coöperatieve werkvormen Sociaal-constructivistische benadering: Leren = actief en sociaal proces waarin meerdere mensen met elkaar onderhandelen over kennis  diepere verwerking dan bij het „blokken“ Bepalend voor succes van de werkvorm “(cross-level) peer tutoring”: Communicatie tussen de partners (  Hoe feedback geven en nemen?) Sturing van het leerproces (  Ondersteunende middelen) (de Smet, van Keer, & Valcke 2007)

5 Leertheoretische aspecten “Zone of proximal development“ (ZPD)(Vygotsky): Verschil tussen hetgeen een student op basis van zijn huidige kennis + vaardigheden alleen kan uitvoeren met hetgeen hij/zij met hulp door een ander kan uitvoeren Activering van de ZPD door aangepast feedback (aan het verwerkings- en kennisniveau van de tutee) Stappenplan („dynamic assessment“; Lantolf & Thorne 2006): (fout) aanduiden -> annoteren -> corrigeren – Is het een verstrooidheidsfoutje?  Aanduiden – Is het een fout die de tutee zelf kan corrigeren als hij/zij aan de regel wordt herinnerd?  Annotatiesymbool (+ evt. benoemen van de regel tijdens tutoring) – Is het een fout die de student nog niet zelf kann corrigeren?  Correctie door de tutor (+ evt. uitleg tijdens tutoring) EXPLICIETEXPLICIET

6 Lijst met annotatiesymbolen

7 Opbouw 2 x 2 lesuren Eerste sessie: f2f-feedback in kleine groepen  asynchroon annoteren maar synchroon bespreken Tweede sessie: individuele online feedback  synchroon annoteren en bespreken

8 1. f2f-sessie Ba1: 1u samenvatting schrijven Ba3: 1u brontekst doorgronden + Ba1-teksten in kleine groepen lezen en annoteren 40 min f2f-feedback 2 Ba3 studenten (tutors) 3-4 Ba1 studenten (tutees)  1 groep

9

10 2. Online sessie Ba1: 1u samenvatting schrijven Ba3: 30 min brontekst doorgronden 50 min online feedback 1 Ba3-student (tutor) 2 Ba1-studenten (tutees)

11 Ba1 Ba3

12 Resultaten Enquete onmiddellijk na tweede sessie ingevuld (10 min, Curios) Voorkeur: StudentenVoorkeur schrijven/corrigerenVoorkeur feedback 61 Ba117 op papier28%31 f2f51% 43 online71%30 online49% 43 Ba316 op papier37%28 f2f65% 27 online63%14 online33%

13 Resultaten: schrijven/corrigeren StudentenVoorkeur papierVoorkeur online Ba128% -rustig nadenken -geen stress -er leest niemand mee -voorbereiding examen 71% -snel -naslagwerken beschikbaar -ordelijk corrigeren -automatisch opslaan Ba337% -betere concentratie -afgewerkte tekst -volledige feedback voorbereiden -Ba1-studenten worden niet onderbroken in schrijf- en denkproces 63% -naslagwerken beschikbaar -ordelijk corrigeren -geen onleesbaar handschrift -commentaar bij fouten -schrijfproces volgen

14 Resultaten: feedback StudentenVoorkeur f2fVoorkeur online Ba151% -persoonlijk contact -groepssfeer -leren uit fouten van anderen -betere concentratie -bijkomende vragen -fouten blijven zichtbaar 49% -persoonlijk, hoewel anoniem -minder geremd -ordelijker, overzichtelijker, sneller, duidelijker -ter zake blijven -eigen fouten corrigeren -hulp bij tekstbegrip Ba365% -persoonlijk contact -geen technische problemen -nuancering en intonatie -meer vragen -structuur- en inhoudsfouten 33% -geen onleesbaar handschrift -opmerkingen en fouten -anoniem -minder geremd en gestresseerd -ter zake blijven -oplossingen niet voorkauwen

15 Blik terug en blik vooruit Succesrijke eerste ervaring met pilootproject dit jaar ondanks organisatorische probleempjes (m.b.t. tools en timing) 2014-15: – Opname van de processen voor onderzoek (Morae resp. microfoon) – Settings: evt. 3 verschillende groepen (f2f / online synchroon / online asynchroon) (de Smet et al. 2007) Nood aan onderzoek rond: – f2f versus online setting – Focus op proces + mogelijke ondersteuning  In 2015 vervolg als onderzoekspraatje ;-)

16 Literatuur de Smet, M., van Keer, H., & Valcke, M. (2007). Peer tutoring in het hoger onderwijs. Een studie naar tutorgedrag binnen een online en face-to-face setting. Tijdschrift voor Hoger Onderwijs, 25(1), 32-44. Lantolf, J. P., & Thorne, S. L. (2006). Sociocultural theory and the genesis of L2 development.


Download ppt "Tutoring Ba1-Ba3 Samenvattingen leren schrijven. In het begin was er… Een probleem… … en een wild idee!"

Verwante presentaties


Ads door Google