De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

ERASMUS+ CLIL en Internationalisering. ERASMUS+ : subsidieprogramma.

Verwante presentaties


Presentatie over: "ERASMUS+ CLIL en Internationalisering. ERASMUS+ : subsidieprogramma."— Transcript van de presentatie:

1 ERASMUS+ CLIL en Internationalisering

2 ERASMUS+ : subsidieprogramma

3 ERASMUS+ : mogelijkheden om te leren

4 ERASMUS+ : mogelijkheden om via internationalisering te leren

5 ERASMUS+ : internationalisering stimuleert e-learning

6 ERASMUS+ : internationalisering stimuleert communiceren, het leren van talen en het leren van elkaar

7 ERASMUS+ kan uw CLIL-project ondersteunen !

8 Deelnemende landen: 28 EU- Lidstaten * NO, IS en Liechtenstein Turkije FYROM Zwitserland ERASMUS+ : programmalanden

9 USA (California !) Canada Zwitserland … ERASMUS+ : partnerlanden

10 De hoofdlijnen van Erasmus+ DRIE kernacties: 1.Leermobiliteit voor individuen 2.Samenwerking voor innovatie en goede praktijken 3.Steun voor beleidshervorming

11 ERA+/KA1: Leermobiliteit voor individuen - SCHOOLONDERWIJS

12 KA1: doelstellingen Professionele ontwikkeling Beter begrip van - praktijk, beleid, systemen in ond & opleiding - links tussen n-f, f, inf leren, beroepslopleiding en de arbeidsmarkt Modernisering; internationalisering Talenkennis / talendiversiteit / culturele div Motivatie en tevredenheid in het werk

13 Stafmobiliteit (KA1) in ERA+/Schoolond Professionele ontwikkeling –Deelname aan gestructureerde cursus of ‘training event’ –Job shadowing / observatie in een relevante organisatie Onderwijs- of opleidingsopdracht in een partnerorganisatie Van 2 dagen tot 2 maanden (excl reisdagen)

14 Nascholing in het buitenland

15 EU Gateway – Homepage

16

17 EEN BUITENLANDSE LEERKRACHT in je school

18 http://alliancefrancaiserouen2011.blogspot.be/search ?updated-max=2011-03-05T11:27:00-08:00&max- results=7 Als Vlaamse leerkracht voor een lesopdracht in een buitenlandse school

19 Stafmobiliteit (KA1) in ERA+/Schoolond Zendende organisatie (kan consortium zijn) Ontvangende organisatie (indien gekend) ; enkel in een programma land Coördinator (kan zendende org zijn)

20 Stafmobiliteit (KA1) in ERA+/Schoolond European Development Plan ! modernisering noden van het personeel Selectie, voorbereiding en opvolging Erkenning van de leerresultaten en de disseminatie ervan

21 Stafmobiliteit (KA1) in ERA+/Schoolond Duur: 1 of 2 jaar Voor PERSONEELSLEDEN (hoeven nog niet gekend te zijn !) Aantal: onbeperkt Deadline: 2/02/2015 om 12u ‘s middags

22 Stafmobiliteit (KA1) in ERA+/VET Duur: 1 of 2 jaar Voor PERSONEELSLEDEN en/of LEERLINGEN –VET-lln (of pas afgestudeerde): stage in VET- organisaties / bedrijven / organ ivm werk –Lkrn: lesopdracht of werk in bedrijf (GEEN conferenties / nascholing !) Aantal: onbeperkt Deadline: ? 2/02/2015 om 12u ‘s middags

23 Nascholing; professionalisering o.a. rond CLIL eTwinning - Homepage eTwinning *thematische workshops & contactseminaries

24 Via Raad van Europa: Pestalozzi programma Trainer training courses - Council of Europe

25 KA 1 : financiering Bijzondere noden (100 %) Mobiliteit Organisatie (€ 350 p.p.) Cursuskosten (€ 70 per dag/max € 700) Extra* Deelname Reiskosten (afh vd km) Verblijf ( dag/week vergoeding) * o.b.v. reële kosten

26 ERA+/KA2: Strategische partnerschappen SCHOOLONDERWIJS

27 ERASMUS+ : KA2 : strategische partnerschappen Gericht op innovatie via uitwisseling van ervaringen en goede praktijk Gericht op innovatie via het gezamenlijk aanmaken van nieuw materiaal dat wij verspreid kan worden

28 WIE ? *Organisaties uit de Programma-Landen En Uit de Partner-landen (! Meerwaarde !) ERASMUS+ : KA2

29 ERASMUS+ : KA2 : strategische partnerschappen * PRIORITEITEN 2016 ? * ? Validation of non-formal & informal learning * ? Competenties op het vlak van talen * ? Competenties op het vlak van ICT ? Specif: schoolond: CLILL in multilingual classrooms

30 Strategische partnerschappen (KA2) School, Regio HE, VET, AE, Jeugd, Cross- sectoraal 2 tot 3 jaar Min 3 org van 3 verschillende progr landen Deadline: ??? 26/04/2015 ’s middags

31 KA2: doelstellingen Kwaliteit Innovatieve praktijken (ICT / OER) Assessment v sleutelvaardigheden ( vnl ondernemerschap, talenkennis en digitale geletterdheid) Interregionale samenw ism lokale, regionale overheden Strategische ontwikkeling (aanbod, management, leiderschap, bijz groepen) Drop out; minder bevoordeelde groepen

32 DOELSTELLINGEN: Sleutelcompetenties en vaardigheden Link met arbeidsmarkt en bijdrage aan een sociale maatschappij bevorderen van kwaliteit en transparantie ‘modernisation’ Meertaligheid en intercultureel bewustzijn ERASMUS+ : ‘Adult Learning’

33 KA2: doelstellingen Ondernemerschap ; incl social business Participatie in leren bevorderen; begeleiding Erkenning, validering v competenties en certificaten => overgang v n-f, f & inf leren bevorderen * In 1 specifiek veld * cross-sectoraal

34 KA2: activiteiten Uitwisseling van praktijken/ vbn - ervaringen Nieuwe praktijken Wie ? Lokale overh, kamers v koophandel, culturele org., scholen … Thema’s: Early school leaving Het leren van talen bevorderen ….

35 KA2: activiteiten: mobiliteit voor lln ‘Blended mobility’: kort: min 5d – max 2 ma Kort: groepen van lln: min 5d – max 2 ma > 2 maanden studie-mobiliteit (indiv lln)

36 KA2: activiteiten: mobiliteit voor lkrn/dir * langdurige onderwijs-/opleidingstaken (2 – 12 ma) * kort: joint staff training (5 d tot 2 ma)

37 Strategische partnerschappen (KA2) Land v Co selecteert Financiering in modules –Projectmanagement en implementatie –Transnationale vergaderingen –Intellectuele producten –Multiplicator-evenementen –Transnationale leeractiviteiten /(-mob) –Uitzonderlijke kosten * Co ontvangt contract en budget van NA

38 KA 2: financiering Reiskosten (pp & afst) €275/360 Transnat projectvergad (p.p.& afst) €575 /760 Verblijf (p.p.) Project- management coordinatorschap €500 p ma Bepaalde personeelskosten Disseminatie- evenementen partner €250 p ma Intellectuele producten Multiplicator Evenementen (aant dln) Transnationale leeractiviteiten LLN Taalvoorbereiding (2-12 ma/ €150pp) personeel Verblijf (p.p.) Taalvoorbereiding (2-12 ma/ €150pp) Reiskosten (pp & afst) €275/360

39 KA2 : financiering Uitzonderlijke kosten Special needs Extra* * o.b.v. reële kosten

40 Projecten met lln eTwinning - Homepage eTwinning *bv: Projecten met DE rond kunst *bv: Projecten met ESrond kunst

41 Erasmus+ : partnerfinding

42


Download ppt "ERASMUS+ CLIL en Internationalisering. ERASMUS+ : subsidieprogramma."

Verwante presentaties


Ads door Google