De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Talent Academy IBK Voorlichtingspresentatie Studenten

Verwante presentaties


Presentatie over: "Talent Academy IBK Voorlichtingspresentatie Studenten"— Transcript van de presentatie:

1 Talent Academy IBK Voorlichtingspresentatie Studenten
15 oktober 2015 Daan Gijsbertse Coördinator Honoursprogramma-IBK Semester 1 t/m 5

2 Doelen & Agenda/Inhoud
Informeren over het Honoursprogramma-IBK Geschikte kandidaten overtuigen om zich aan te melden. Presentatie inhoud: Het Honoursprogramma Organisatie van het Honoursprogramma binnen IBK  Programmaonderdelen Ervaringen van Honoursstudenten Aanmeldingsprocedure Q&A

3 Het Honoursprogramma

4 Het Honoursprogramma (HP): Wat is het?
Een uitdagend, meerjarig programma… met verdiepende en verbredende opdrachten en coaching naast je hoofdstudie dat jou in staat stelt om jezelf te ontwikkelen tot een excellente young professional waarin je jezelf in de beroepspraktijk van anderen leert onderscheiden door innoverend handelen.

5 Het Honoursprogramma (HP): Voor wie is het?
Studenten die… meer willen en kunnen dan hun opleiding van ze vraagt; hun studie leuk vinden, maar ook meer verdieping, verbreding en uitdaging zoeken; hun talenten verder willen ontwikkelen; over de grenzen van hun eigen vakgebied/studie heen willen kijken; een extra inspanning willen leveren. Persoonlijke kenmerken: Leergierig, gedreven en prestatiegericht

6 Het Honoursprogramma (HP): Wat levert het op?
Honours Degree Wat levert het op? > … Stimulerende contacten (honoursstudenten, honoursdocenten, gastsprekers) Inspirerende leerervaringen Een Honours Degree (bij succesvolle afronding van alle onderdelen) Inspirerende contacten Intensieve leerervaring

7 Randvoorwaarden, Regels & Vereisten:
Hoge cijfers zijn geen voorwaarde. Wel een startscore van minimaal 10 pt op competentiemeter en motivatiebrief. Geen studieachterstand (of goede reden voor een kleine, corrigeerbare achterstand, min. 55 ECTS), zowel bij toelating tot het voorbereidingstraject als het officiële programma. Deelname aan het Honoursprogramma biedt geen garantie op het behalen van een Honours Degree Starten kan - m.u.v. deelname aan HP-keuzevakken - vanaf jaar 2 Het Honoursprogramma vraagt een extra investering van tijd: motivatie, gedrevenheid en ambitie!

8 Het Honoursprogramma binnen IBK

9 HP-Team Alexander von Schmid Daan Gijsbertse Aad Vonk
Projectleider HP-IBK Daan Gijsbertse HP-coördinator semester 1 t/m 5 Coördinator Leerwerkgemeenschap I Aad Vonk HP-coördinator semester 6 t/m 8 Coördinator Leerwerkgemeenschap II Monique Meijer-Van Dijk Vaste honoursassessor IBK

10 De 5 honourcompetenties
Vernieuwingsgericht Innoverend Vermogen Vraaggestuurd Innoverend vermogen: vanuit het eigen vakgebied en samen met professionals uit andere vakgebieden innovatieve oplossingen kunnen ontwikkelen voor complexe problemen in de beroepspraktijk en bredere maatschappelijke vraagstukken. Vernieuwingsgericht: kunnen bedenken van creatieve, innovatieve en bruikbare oplossingen. Vraaggestuurd: alle belangen van stakeholders (belanghebbenden bij het vraagstukken/projecten) en de omgeving meenemen in je onderzoek en oplossingen. Samenwerken: tot resultaat komen in een netwerk van opdrachtgever, stakeholders, deskundigen en medestudenten. Interactief leervermogen: kennis en vaardigheden eigen maken op basis van vragen die uit het opdracht/onderzoeksproject naar voren komen. Kenniscreatie: nieuwe kennis ontwikkelen en ten goede laten komen aan belanghebbenden binnen en vooral ook buiten de hogeschool. (Nadere uitwerking van elke competentie in gedragsindicatoren in bijlage 1) Interdisciplinair samenwerkten Interactief leervermogen Kenniscreatie

11 Programmaoverzicht Honoursprogramma IBK
honourskandidaat < > honoursstudent Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4 Studie Studie Stage Minor Afstuderen HP HP-keuze-vakken HP-keuze-vakken LWG I* HP-keuze-vakken LWG I HP-keuze-vakken LWG I Top Stage LWG II** Publicatie LWG II Minor + Afstuderen Lectoraat HP Geen programma Voorbereidingstraject Verplicht programma Intakegesprek Motivatiebrief Nulmeting Toelatingsassessment Portfolio Eindassessment Portfolio * Leerwerkgemeenschap I ** Leerwerkgemeenschap II

12 9 Talentcompetenties Competentieniveaus Analytisch Oordelend
Doorgrondend Probleemoplossend Sociaal Coöperatief Besluitvaardig Uitvoerend Onderhoudend Competentieniveaus Er zijn 3 dimensies voor competentieniveaumeting met drie klassen: operationeel, tactisch en strategisch intensief begeleid, half begeleid, geheel zelfstandig eenvoudige , semicomplexe, complexe opdracht Maximale competentieniveau is 3 x 3. Maximale score is 9 x 9.

13 Beheersingsniveaus honourscompetenties
Laat het beschreven gedrag niet of nauwelijks zien Laat enkele elementen zien van het beschreven gedrag, maar niet volledig overtuigend Laat het beschreven gedrag bij uitstek zien. De beschrijvingen typeren hem of haar. Eisen toelatingsassessment hoofdprogramma: Minimaal niveau 2: vernieuwingsgericht drie andere honourscompetenties Eisen eindassessment: Minimaal niveau 3: Vernieuwingsgericht twee van de overige drie honourscompetenties de twee overgebleven honourscompetenties.

14 Programma Onderdelen Honoursprogramma-IBK

15 Coaching op competentieontwikkeling Studentgeorganiseerde activiteiten
HP-Community I Business cases Maritime Speedsolving Sessies (i.s.m Jules Dock) Vraaggestuurd werken Vernieuwingsgericht Samenwerken (Interdisciplinair) 4-hour student challenge Interactief leervermogen Bijdragen aan Online (HP-)Community Kenniscreatie Studentgeorganiseerde HP-activiteiten Mogelijk ook andere activiteiten Coaching op competentieontwikkeling Studentgeorganiseerde activiteiten

16 Top Stage Zoek een honourswaardige stageopdracht* Formuleer twee of drie leerdoelen op basis van honourscompetenties Honoursintervisiebijeenkomsten Ontwikkelingsverslag voor honoursportfolio een stageopdracht die tenminste drie van de onderstaande dingen van je vraagt: Omgang met verschillende stakeholders met verschillende soms conflicterende belangen; Multidisciplinaire en/of multi-leveled samenwerking Het aanleren van vaardigheden of opdoen van kennis die je nog niet bezit Het vinden van een innovatieve oplossing Mogelijkheid om resultaten te publiceren Formuleer twee of drie HP-leerdoelen op basis van de honourscompetenties. Reflectie op je ontwikkeling m.b.t. honourscompetenties in HP-intervisiegroep Ontwikkelingsverslag in honoursportfolio *Een honourswaardige stageopdracht vraagt tenminste om… Omgang met verschillende stakeholders met verschillende soms conflicterende belangen; Multidisciplinaire en/of multi-leveled samenwerking en één van de volgende drie dingen Het aanleren van vaardigheden of opdoen van kennis die je nog niet bezit Het vinden van een innovatieve oplossing Mogelijkheid om resultaten te publiceren

17 LWG II Verdiepings- en verbredingsvakken Business cases Studiereis
Personal Branding (externe trainer) Business cases Studiereis Studentgeorganiseerde activiteiten Bijdragen aan HP-community

18 Minor + Kies een Minor+ Of doe een eigen voorstel voor een alternatieve vorm van competentieontwikkeling bij honourscommissie (goedkeuring vereist).

19 Afstuderen i.s.m. Kenniscentrum/Lectoraat
Zoek een uitdagende, complexe opdracht Intensievere begeleiding Meer inhoudelijke en methodische diepgang Extra begeleider kenniscentrum/lectoraat Intervisie lector / honoursstudenten

20 Aanmelden voor het Honoursprogramma

21 Aanmelden: Voorwaarden, Procedure & Deadline
Geen (of nauwelijks) studieachterstand (Minimaal 55 pt.) Gemotiveerd (Beoordeeld op basis van motivatiebrief en startgesprek) Minimuscore van 10 pt. op de honours op de talentcompetenties, te bewijzen door middel van STARR-reflecties. Procedure: Schrijf een motivatiebrief Stuur de motivatiebrief naar (onderwerp: Aanmelding: aanmelding & motivatiebrief) Acceptatie/afwijzing 1 STARR Workshop (wordt nog ingepland) Insturen document met STARR reflecties (bewijs minimaal 10 pt. score) Bindend advies van honourscoördinator op basis van STARR Deadline Motivatiebrief: Vrijdag 25 september, 12:00 uur

22 Aanmelden: De motivatiebrief
Schrijf in je motivatiebrief in ieder geval… Waarom je aan het Honoursprogramma wilt deelnemen (hoe sluit het Honoursprogramma bv. aan bij jouw interesses, ambities, passies?) Wat je uit het Honoursprogramma wilt halen (wat wil je bv. leren, doen, ervaren, presteren) Waarom jij geschikt bent voor het Honoursprogramma (Wat maakt jou tot een potentiële excellente professional? Wat onderscheidt jou van andere studenten) Waarom jouw deelname aan het Honoursprogramma een succes wordt (Waaruit blijkt dat jij de drive hebt om je extra in te zetten, uitdagingen succesvol aan te pakken en jezelf kunt ontwikkelen tot excellente professional.

23 Meer informatie Vragen:
Zoek mij persoonlijk op, op de negende verdieping mail naar (vermeld onderwerp van de vraag in ‘onderwerp’)


Download ppt "Talent Academy IBK Voorlichtingspresentatie Studenten"

Verwante presentaties


Ads door Google