De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Gerard J.Wijtsma de TIEN WOORDEN van JHWH deel 5.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Gerard J.Wijtsma de TIEN WOORDEN van JHWH deel 5."— Transcript van de presentatie:

1 Gerard J.Wijtsma de TIEN WOORDEN van JHWH deel 5

2 Gerard J.Wijtsma de TIEN WOORDEN van JHWH deel 5 Torah is een geschenk van JHWH “Ringen en andere juwelen zijn geen geschenken, maar excuses voor geschenken. Het enige geschenk is een deel van jezelf.” Ralph Waldo Emerson Ralph Waldo Emerson (1803–1882).

3 Gerard J.Wijtsma de TIEN WOORDEN van JHWH deel 5 Romeinen 7:14 “Wij weten dat de wet het werk van de Geest is,” 1 Joh.3:24 “Wie zich aan zijn geboden houdt blijft in God, en God blijft in hem. Dat hij in ons blijft, weten we door de Geest die hij ons heeft gegeven.”.

4 Gerard J.Wijtsma de TIEN WOORDEN van JHWH deel 5 1.Ik ben de HERE je God, er is voor jou geen andere god voor mijn aangezicht. 2.Je maakt geen gesneden beeld, je buigt er niet voor. 3.Je draagt de naam van de HERE je God niet voor de schijn. 4.Je viert de Sabbatdag. 5.Eer je vader en je moeder. 6. Je moordt niet. 7. Je pleegt geen overspel. 8. Je steelt niet. 9. Je spreekt geen leugens. 10. Je begeert niet wat van je naaste is.

5 Gerard J.Wijtsma de TIEN WOORDEN van JHWH deel 5 1.Ik ben de HERE je God, er is voor jou geen andere god voor mijn aangezicht. 2.Je maakt geen gesneden beeld, je buigt er niet voor. 3.Je draagt de naam van de HERE je God niet voor de schijn. 4.Je viert de Sabbatdag. 5.Eer je vader en je moeder. 6. Je moordt niet. 7. Je pleegt geen overspel. 8. Je steelt niet. 9. Je spreekt geen leugens. 10. Je begeert niet wat van je naaste is.

6 Gerard J.Wijtsma Samenvatting deel 1

7 Gerard J.Wijtsma 6 in relatie tot 1 samenvatting deel 1 Moord is een aanslag op de Schepper.

8 Gerard J.Wijtsma 6 e los van het 1 e samenvatting deel 1 “De vrouw is een mislukte man en bezit daarmee vergeleken een defecte en foutieve natuur” Albertus de Grote 13 e eeuw

9 Gerard J.Wijtsma 6 e los van het 1 e samenvatting deel 1 “We zijn het begin kwijt, dat is de pijn van West Europa.” Filosoof George Steiner En daarmee onze identiteit.

10 Gerard J.Wijtsma Samenvatting deel 2

11 Gerard J.Wijtsma 7. Je pleegt geen overspel. 2. Je maakt geen gesneden beeld, je buigt er niet voor. 7 in relatie tot 2 samenvatting deel 2

12 Gerard J.Wijtsma de TIEN WOORDEN van JHWH deel 3

13 Gerard J.Wijtsma 8. Je steelt niet. 3. Je draagt de naam van de HERE je God niet voor de schijn. 8 in relatie tot 3 samenvatting deel 3 SCHIJN ontneemt de ander de werkelijkheid. SCHIJN is dus diefstal !

14 Gerard J.Wijtsma 8 e los van het 3e samenvatting deel 3

15 Gerard J.Wijtsma de TIEN WOORDEN van JHWH deel 4

16 Gerard J.Wijtsma 9. Je spreekt geen leugens. 9. Je spreekt geen leugens. 4. Je viert de Sabbatdag 4. Je viert de Sabbatdag De Sjabbat is een teken! Bij de Vader van de Sjabbat horen en geen Sjabbat vieren: is een vals getuigenis afleggen. Is je identiteit verloochenen. Is ontworteling. 9 in relatie tot 4 samenvatting deel 4

17 Gerard J.Wijtsma de TIEN WOORDEN van JHWH deel 5

18 Gerard J.Wijtsma HET 5 e WOORD Exodus 20:12 Kibud av wa em

19 Gerard J.Wijtsma HET 5 e WOORD Exodus 20:12

20 Gerard J.Wijtsma HET 5 e WOORD “U was het die mijn nieren vormde, die mij weefde in de buik van mijn moeder”. Psalm 139:13 Je vader en moeder voerden een scheppingsopdracht uit. “Wees vruchtbaar en word talrijk” Gen.1:28 Ze zijn de verbinding met onze oorsprong

21 Gerard J.Wijtsma HET 5 e WOORD Ouderschap is een gedelegeerde scheppingsopdracht

22 Gerard J.Wijtsma HET 5 e WOORD EEN SCHEPPINGSOPDRACHT MET EEN BELOFTE !

23 Gerard J.Wijtsma 1.Ik ben de HERE je God, er is voor jou geen andere god voor mijn aangezicht. 2.Je maakt geen gesneden beeld, je buigt er niet voor. 3. Je draagt de naam van de HERE je God niet voor de schijn. 4.Je viert de Sabbatdag 5 Eer je vader en je moeder. (alsof je vader en moeder Adam en Eva zijn) AFSLUITING EN OVERGANG HEB DE HERE GOD LIEF

24 Gerard J.Wijtsma “Je zult op de heup gedragen worden en worden gewiegd op haar schoot. 13 Zoals een moeder haar zoon troost, zo zal ik jullie troosten;” Jesaja 66:12 VADER & MOEDER “Toch, HEER, bent u onze vader,” Jesaja 64:7 GOD ALS MOEDER GOD ALS VADER

25 Gerard J.Wijtsma 2 STENEN PLATEN 5.Eer je vader en je moeder

26 Gerard J.Wijtsma Spreuken 17:6 Spreuken 17:6

27 Gerard J.Wijtsma Het 5 e woord in het NT

28 Gerard J.Wijtsma Het 5 e woord in het NT “Kinderen, wees gehoorzaam aan je ouders uit ontzag voor de Heer, want zo hoort het. 2 ‘Toon eerbied voor uw vader en moeder,’ dat is het eerste gebod waaraan een belofte verbonden is: 3 ‘Dan zal het u goed gaan en zult u lang leven op aarde.’ 4 Vaders, maak uw kinderen niet verbitterd, maar vorm en vermaan hen bij het opvoeden zoals de Heer dat wil.” Efeziërs 6:1

29 Gerard J.Wijtsma Het 5 e woord in het NT Colossenzen 3:20 “Kinderen, gehoorzaamt uw ouders in alles, want dit is welbehaaglijk in de Here. Vaders, prikkelt uw kinderen niet, opdat zij niet moedeloos worden.”

30 Gerard J.Wijtsma HET 10 e WOORD Exodus 20:13 לֹא תַחְמֹד בֵּית רֵעֶךָ לֹא-תַחְמֹד אֵשֶׁת רֵעֶךָ וְעַבְדּוֹ וַאֲמָתוֹ וְשׁוֹרוֹ וַחֲמֹרוֹ וְכֹל אֲשֶׁר לְרֵעֶךָ לֹא תַחְמֹד בֵּית רֵעֶךָ לֹא-תַחְמֹד אֵשֶׁת רֵעֶךָ וְעַבְדּוֹ וַאֲמָתוֹ וְשׁוֹרוֹ וַחֲמֹרוֹ וְכֹל אֲשֶׁר לְרֵעֶךָ

31 Gerard J.Wijtsma NIET BEGEREN ? Gen.3:16 “Je zult je man begeren” Psalm 45:12 ”laat de koning uw schoonheid begeren” Matth.18:19 “Wederom, Ik zeg u, dat, als twee van u op de aarde iets eenparig zullen begeren, het hun zal ten deel vallen van mijn Vader, die in de hemelen is.”

32 Gerard J.Wijtsma Je begeert niet het huis van je metgezel. Je begeert niet de vrouw van je metgezel, zijn dienstknecht, zijn slavin, zijn rund en zijn ezel alles van je metgezel. HET 10 E WOORD EXODUS 20:13

33 Gerard J.Wijtsma HET 10 E WOORD EXODUS 20:17 Je begeert niet het huis van je metgezel. Je begeert niet een huis als van je metgezel. huis – vrouw – dienstknecht – slavin – rund – ezel - alles

34 Gerard J.Wijtsma HET 10 E WOORD EXODUS 20:17 Begeren is neutraal De context toont of het goed of kwaad is. Gen.3:16 Tegen de vrouw zei hij: […] Je zult je man begeren, […]’

35 8. Geen diefstal 9. Geen leugens Gerard J.Wijtsma 6. Geen moordt EN JE NAASTE ALS JEZELF AFSLUITING & VERINNERLIJKING 7. Geen overspel

36 Gerard J.Wijtsma Het 10 e woord in het NT “Maar zo vaak iemand verzocht wordt, komt dit voort uit de zuiging en verlokking zijner eigen begeerte. 15 Daarna, als die begeerte bevrucht is, baart zij zonde; en als de zonde volgroeid is, brengt zij de dood voort.” Jacobus 1:14

37 Gerard J.Wijtsma Het 10 e woord in het NT 12 “Gelukkig is de mens die in de beproeving staande blijft. Want wie de proef doorstaat, ontvangt als lauwerkrans het leven, zoals God heeft beloofd aan iedereen die hem liefheeft. 13 Wie in verleiding komt, moet niet beweren: ‘Die verleiding komt van God.’ Want God stelt niemand aan verleiding bloot, zoals hij zelf ook niet door iets slechts in verleiding kan worden gebracht. 14 Iedereen komt in verleiding door zijn eigen begeerte, die hem lokt en meesleept. 15 Is de begeerte bevrucht, dan baart ze zonde; en is de zonde volgroeid, dan brengt ze de dood voort. Jacobus 1

38 Gerard J.Wijtsma Het 10 e woord in het NT “Laat dus wat aards in u is afsterven: ontucht, zedeloosheid, hartstocht, lage begeerten en ook hebzucht – hebzucht is afgoderij.” Colossenzen 3:5

39 Gerard J.Wijtsma BEGEERTE - KEUZE Begeerte is net zo natuurlijk als ademhalen. Zonder begeerte overleeft geen mens. Geen enkele menselijke eigenschap is overbodig.

40 Gerard J.Wijtsma BEGEERTE Zoals een paard een ruiter nodig heeft, zo heeft onze begeerte onze wil nodig.

41 Gerard J.Wijtsma 5. Eer je vader en je moeder. 10. Je begeert niet wat van je naaste is 10 in relatie tot 5

42 Gerard J.Wijtsma 10 in relatie tot 5 BEELDOVERDRACHT PAMA JHWH ikjij ULTIEME BEGEERTE “Wee degenen die zich huis na huis toe- eigenen, die akker na akker samenvoegen, tot er voor niemand meer ruimte is en zij alleen het land bewonen.” Jesaja 5:8

43 Gerard J.Wijtsma 10 in relatie tot 5 5. Eer je vader en je moeder. 10. Je begeert niet wat van je naaste is EREN is ZWAARMAKEN JHWH  Vader  moeder  ik  naaste EREN is RESPECTEREN EREN is IN WAARDE LATEN EREN is GEWICHT GEVEN EREN is HOOGACHTEN

44 Gerard J.Wijtsma 10 in relatie tot 5 NIET

45 Gerard J.Wijtsma Het ontzag voor de HEER is zuiver, houdt stand, voor altijd. De voorschriften van de HEER zijn waarachtig, rechtvaardig, geheel en al. 11 Ze zijn begeerlijker dan goud, dan fijn goud in overvloed, en zoeter dan honing, dan honing vers uit de raat. Psalm 19:10,11

46 Gerard J.Wijtsma de TIEN WOORDEN van JHWH deel 5


Download ppt "Gerard J.Wijtsma de TIEN WOORDEN van JHWH deel 5."

Verwante presentaties


Ads door Google