De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De preek gaat over Efeziërs 4: 25 - 5: 5 Welk stempel draag jij? Alle liederen worden tijdens de dienst geprojecteerd Voorganger: Ds. P.J.C. Colijn te.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De preek gaat over Efeziërs 4: 25 - 5: 5 Welk stempel draag jij? Alle liederen worden tijdens de dienst geprojecteerd Voorganger: Ds. P.J.C. Colijn te."— Transcript van de presentatie:

1 De preek gaat over Efeziërs 4: 25 - 5: 5 Welk stempel draag jij? Alle liederen worden tijdens de dienst geprojecteerd Voorganger: Ds. P.J.C. Colijn te Leeuwarden Voorlezer: Michael van Casand Het eerste lied: Psalm 65: 1

2 Votum (175b) Zegengroet De zegengroet mogen we beantwoorden met het gezongen amen Zingen: Psalm 65: 1....

3 ... Psalm 65: 1

4 .... Votum en Zegengroet Zingen:Psalm 65: 1 Avondmaalformulier 4 Gebed Viering:Gezang 163: 1, 2, 3 Dankgebed Lezen: Efeziërs 4: 25 - 5: 5 Preek Zingen:Gezang 104: 3, 4, 5, 8

5 .... Formulier 4 voor de viering van het heilig avondmaal Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Instelling We zijn hier bijeen om in opdracht van onze Heer zijn dood te verkondigen. In het heilig evangelie wordt de instelling van het avondmaal als volgt beschreven: Toen ze verder aten nam Jezus een brood, sprak het zegengebed uit, brak het brood en

6 .... Formulier 4 voor de viering van het heilig avondmaal gaf de leerlingen ervan met de woorden: ‘Neem, eet, dit is mijn lichaam.’ En hij nam een beker, sprak het dankgebed uit en gaf hun de beker met de woorden: ‘Drink allen hieruit, dit is mijn bloed, het bloed van het verbond, dat voor velen wordt vergoten tot vergeving van zonden. Ik zeg jullie: vanaf vandaag zal ik niet meer van de vrucht van de wijnstok drinken tot de dag komt dat ik er

7 .... Formulier 4 voor de viering van het heilig avondmaal met jullie opnieuw van zal drinken in het koninkrijk van mijn Vader.’ Gedachtenis In het avondmaal gedenken we hoe onze Heer Jezus aan het kruis zijn lichaam en bloed voor ons offerde. Dit offer verzekert ons van zijn grote liefde, want hij gaf zich over in de dood voor zondaars die oprecht belijden

8 .... Formulier 4 voor de viering van het heilig avondmaal dat ze nietig zijn voor God. Dat maakt ons blij en dankbaar, want door zijn dood ontvangen wij het leven. Als broers en zusters van één huisgezin vieren we ons geluk met dit geestelijke feestmaal. Aan tafel worden we door Christus gevoed en bemoedigd en wordt onze verlossing zichtbaar gemaakt. Hij versterkt ons geloof door de heilige Geest.

9 .... Formulier 4 voor de viering van het heilig avondmaal Met des te meer blijdschap en dankbaarheid zullen we de Heer dienen in ons leven van elke dag. Uitnodiging en terugwijzing Het avondmaal is vol van vergeving en vreugde, maar we mogen het niet achteloos of zonder geloof gebruiken. De Heer vraagt van ons een oprecht besef van schuld en

10 .... Formulier 4 voor de viering van het heilig avondmaal en maakt zich boos over ons, als we ons niet dagelijks van harte tot hem bekeren. Als we dan toch deelnemen aan de viering halen we alleen maar grotere toorn over ons. Ga daarom bij uzelf na hoe u het avondmaal viert. Kom aan tafel met een oprecht hart. Ontvang het brood en de wijn en verheug u over uw redding door Christus.

11 .... Votum en Zegengroet Zingen:Psalm 65: 1 Avondmaalformulier 4 Gebed Viering:Gezang 163: 1, 2, 3 Dankgebed Lezen: Efeziërs 4: 25 - 5: 5 Preek Zingen:Gezang 104: 3, 4, 5, 8

12 .... Votum en Zegengroet Zingen:Psalm 65: 1 Avondmaalformulier 4 Gebed VieringGezang 163: 1, 2, 3 Dankgebed Lezen: Efeziërs 4: 25 - 5: 5 Preek Zingen:Gezang 104: 3, 4, 5, 8

13 Gezang 163: 1, 2, 3

14

15

16 .... Votum en Zegengroet Zingen:Psalm 65: 1 Avondmaalformulier 4 Gebed Viering:Gezang 163: 1, 2, 3 Dankgebed Lezen: Efeziërs 4: 25 - 5: 5 Preek Zingen:Gezang 104: 3, 4, 5, 8

17 .... Votum en Zegengroet Zingen:Psalm 65: 1 Avondmaalformulier 4 Gebed Viering:Gezang 163: 1, 2, 3 Dankgebed Lezen: Efeziërs 4: 25 - 5: 5 Preek Zingen:Gezang 104: 3, 4, 5, 8

18 .... Votum en Zegengroet Zingen:Psalm 65: 1 Avondmaalformulier 4 Gebed Viering:Gezang 163: 1, 2, 3 Dankgebed Lezen: Efeziërs 4: 25 - 5: 5 Preek Zingen:Gezang 104: 3, 4, 5, 8

19 “de Geest is het stempel waarmee u gemerkt bent voor de dag van de verlossing” (Efeziërs 4:30)

20

21 “In Christus bent u, door uw geloof, gemerkt met het stempel van de heilige Geest die ons beloofd is” (Efeziërs 1:13)

22

23

24 Het stempel van de Geest Wij zijn… 1.van Hem afkomstig (brief) 2.door Hem gemerkt (doop) 3.door Hem aangeraakt (zegelring) 4.door Hem beschermd (koe, schaap)

25

26 “Leg daarom de leugen af en spreek de waarheid tegen elkaar, want wij zijn elkaars ledematen.” (Efeziërs 4:25)

27 “Als u boos wordt, zondig dan niet......” (vers 26)

28 “Als u boos wordt, zondig dan niet: laat de zon niet ondergaan over uw boosheid,…” (vers 26)

29 “Als u boos wordt, zondig dan niet: laat de zon niet ondergaan over uw boosheid, geef de duivel geen kans” (vers 26-27)

30 “Laat geen vuile taal over uw lippen komen” (vers 29)

31 “Laat geen vuile taal over uw lippen komen” (vs 29) “Maak Gods heilige Geest niet bedroefd” (vs 30)

32 “de Geest is het stempel waarmee u gemerkt bent voor de dag van de verlossing” (Efeziërs 4:30)

33

34 .... Zingen:Gezang 104: 3, 4, 5, 8 Gebed Collecte Geloofsbelijdenis Zingen:LvdK 477: 1, 2 Zegen

35 ... Gezang 104: 3, 4, 5, 8

36 ...

37 ...

38 ...

39 .... Zingen:Gezang 104: 3, 4, 5, 8 Gebed Collecte Geloofsbelijdenis Zingen:LvdK 477: 1, 2 Zegen

40 .... COLLECTE Vandaag Is de collecte voor de Kerk Na de collecte: Geloofsbelijdenis Zingen:LvdK 477: 1, 2

41 .... COLLECTE Volgende week Is de collecte voor de Kerk Na de collecte: Geloofsbelijdenis Zingen:LvdK 477: 1, 2

42 .... Zingen:Gezang 104: 3, 4, 5, 8 Gebed Collecte Geloofsbelijdenis Zingen:LvdK 477: 1, 2 Zegen

43 LvdK 477: 1a, 2a

44 LvdK 477: 1b, 2a

45 LvdK 477: 1a, 2a

46 LvdK 477: 1a, 2b

47 Zegen De zegen mogen we beantwoorden met het gezongen amen (182c)....

48 De volgende kerkdienst is, zo de Here wil, Zondag 22 november om 9.30 uur. Van harte welkom.....

49 .... uiterste inleverdatum van de schoenendozen: dankdag, 25 november Schoenendoosactie

50


Download ppt "De preek gaat over Efeziërs 4: 25 - 5: 5 Welk stempel draag jij? Alle liederen worden tijdens de dienst geprojecteerd Voorganger: Ds. P.J.C. Colijn te."

Verwante presentaties


Ads door Google