De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Werken in gedwongen kader: Jeugd Martine Bink m. d. nl med

Verwante presentaties


Presentatie over: "Werken in gedwongen kader: Jeugd Martine Bink m. d. nl med"— Transcript van de presentatie:

1 Werken in gedwongen kader: Jeugd Martine Bink m. d. bink@hr. nl med
Werken in gedwongen kader: Jeugd Martine Bink med.hro.nl/binmd

2 Vandaag Nabespreken verwerkingsopdracht 3
Landelijk Instrumentarium Jeugdstrafrechtketen Desistance Competentiemodel Verwerkingsopdracht 5 uitleggen

3 Verwerkingsopdracht 3 Zoek actuele artikelen in de krant of in vakbladen over jeugdcriminaliteit en maak een verslag a.d.h.v. criteria uit de SHL

4 Verwerkingsopdracht 4 Voor het maken van verwerkingsopdracht 4 heb je twee opties: 1. Schrijf je in voor de Focusdag Jeugd en beschrijf op maximaal 1 A4 welke workshops je gevolgd hebt en hoe deze bijdragen aan jou ontwikkeling tot professional. OF 2. Maak de verwerkingsopdracht zoals deze staat beschreven in je SHL. Lees het Raadsrapport van casus X med.hro.nl/binmd Lees hoofdstuk 2 van het Handboek Jeugdreclassering. Pas hoofdstuk 1 uit het boek “Een delictvrije toekomst” toe op de casus.

5 Landelijk Instrumentarium Jeugdstrafrechtketen
Het LIJ is ontwikkeld voor jongeren die met politie en justitie in aanraking komen Berekent het recidiverisico Geeft een profiel van beschermende en risicofactoren De informatie wordt verzameld via verschillende bronnen Alle ketenpartners (Politie, HALT, RvdK, NIFP, JR, JJI) binnen het jeugdstrafrecht werken met het LIJ. Hierdoor verloopt de uitwisseling van informatie soepeler.

6 Wat Werkt Beginselen Risicobeginsel Behoeftebeginsel
Responsiviteitsbeginsel Beginsel van behandelmodaliteit Integriteitsbeginsel Professionaliteitsbeginsel Een aanpak gebaseerd op de Wat Werkt Beginselen, laat effecten zien in de vermindering van recidive. Risicobeginsel: Stem de intensiteit van de interventie af op het recidiverisico. Behoeftebeginsel: Stem de inhoud van de interventie af op veranderbare beschermende en risicofactoren van de jongere en zijn omgeving. Responsiviteitsbeginsel: Kies een interventie die aansluit bij de motivatie, mogelijkheden en leerstel van de jongere en zijn omgeving. Beginsel van behandelmodaliteit: Kies een interventie die bewezen effectief is. Integriteitsbeginsel: Voer de interventie uit zoals bedoeld. Professionaliteitsbeginsel: Laat de interventie uitvoeren door goed opgeleide en gesuperviseerde professionals.

7 Rapportage Achtergrondinformatie Algemeen Recidive Risico
Film over het LIJ Achtergrondinformatie Algemeen Recidive Risico Delictbespreking Dynamisch Risico Profiel Zorgen over de ontwikkeling Passende gedragsinterventies Conclusies en advies (RvdK) Werkplan met doelen (reclassering) Het rapport van de RvdK of de reclassering wordt volgens een vast format opgesteld. Het Dynamisch Risico Profiel is een overzicht van beschermende en risicofactoren (op verschillende gebieden: school, werk, gezin, vrije tijd, relaties enz.) Zorgsignalen: psychosociale of psychische problemen die soms niets met het delict te maken hebben, maar waarvoor een jongere wel behandeling of bescherming voor nodig heeft.

8 Een delictvrije toekomst (Heemskerk 2011)
Een beschrijving van een methode voor de gefaseerde begeleiding van delinquente jongeren bij hun terugkeer in de samenleving. Desistance Competentiemodel

9 Desistance Waarom en Hoe zetten mensen een punt achter een criminele carrière? Desistance is het uitblijven van delictgedrag over een langere periode, in samenhang met een verinnerlijkte overtuiging en een actieve investering voor het bereiken van sociale doelen. Maturatietheorieën Dynamische theorieën Maturatie theorie: Jonge delinquenten ontwikkelen zich fysiek en mentaal en ‘groeien eroverheen’. Dynamische theorie: Het stoppen met criminaliteit is het gevolg van een actieve inbreng en een bewuste keuze van de persoon zelf

10 Desistance Primaire desistance: Het moment waarop iemand geen delicten meer pleegt Secundaire desistance: Verandering van identiteit (geen ex-delinquent, maar student) Lost boys 20.35– 26 min

11 3 Fasen in het desistanceproces
Ik wil mijn gedrag veranderen. Bijvoorbeeld: Ik ben het zat mijn tijd te verspillen in detentie. Of ik wil een ander voorbeeld zijn voor mijn kind. Ik stop met criminaliteit en richt me op nieuwe levensdoelen (een ander perspectief). Ik stop met criminaliteit en ben bestand tegen de verleidingen.

12 Desistanceproces 3 ontwikkelingtrajecten Opbouw van menselijk kapitaal
Opbouw van sociaal kapitaal Versterking van identiteit Voorbeeld: Feyenoord Hooligan bij Pauw en Witteman Hoe zouden de drie ontwikkeltrajecten van Yoeri Kievits eruit kunnen zien? 3 ontwikkelingtrajecten Opbouw van menselijk kapitaal: praktische, sociale en probleemoplossende vaardigheden die iemand nodig heeft voor het vinden en vasthouden van maatschappelijke aansluiting en participatie. Opbouw van sociaal kapitaal: sociaal netwerk (familiekring, vrienden en kennissen). Versterking van identiteit: het loslaten van de oude identiteit en de opbouw van een nieuw leven met maatschappelijk geaccepteerde rollen. Yoeri Kievits bij Pauw en Witteman

13 Competentiemodel Taken Vaardigheden
De competentieanalyse geeft de professionele hulpverlener en het gezin inzicht in alle factoren die van invloed kunnen zijn op het gedragsprobleem. De focus ligt vervolgens op het versterken van de beschermende factoren en het beperken van de risicofactoren. Op basis hiervan wordt een plan gemaakt om de benodigde vaardigheden aan te leren.

14 Competentiemodel Taken Vaardigheden Omgevingsfactoren Kindfactoren

15 Competentiemodel Taken Vaardigheden Omgevingsfactoren Kindfactoren -

16 Competentiemodel en desistance
Samen bieden het competentiemodel en de desistancebenadering een goede basis om het veranderproces van de jongere te stimuleren.

17 Verwerkingsopdracht 5 Terug naar casus X: Hoe zou je bij hem de 3 ontwikkeltrajecten (desistance) kunnen opbouwen? Maak voor casus X een plan van aanpak (Pas de Wat Werkt principes toe). Lees uit het boek van Peer van der Helm “Wat werkt in de gesloten jeugdzorg” de inleiding en Hoofdstuk 1,2,4 en 6. Beschrijf de antwoorden op de verdiepingsvragen na elk hoofdstuk.

18 Afsluiten Kinderrechter Hartelborgt Fijne vakantie!!!


Download ppt "Werken in gedwongen kader: Jeugd Martine Bink m. d. nl med"

Verwante presentaties


Ads door Google