De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Werken in gedwongen kader: Jeugd Martine Bink med.hro.nl/binmd.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Werken in gedwongen kader: Jeugd Martine Bink med.hro.nl/binmd."— Transcript van de presentatie:

1 Werken in gedwongen kader: Jeugd Martine Bink m.d.bink@hr.nl med.hro.nl/binmd

2 Vandaag Nabespreken verwerkingsopdracht 3 Nabespreken verwerkingsopdracht 4 Landelijk Instrumentarium Jeugdstrafrechtketen Desistance Competentiemodel Verwerkingsopdracht 5 uitleggen

3 Verwerkingsopdracht 3 Zoek actuele artikelen in de krant of in vakbladen over jeugdcriminaliteit en maak een verslag a.d.h.v. criteria uit de SHL

4 Verwerkingsopdracht 4 Voor het maken van verwerkingsopdracht 4 heb je twee opties: 1. Schrijf je in voor de Focusdag Jeugd http://gemeenterotterdam.imrc.nl/Rotterdam/focusdag2014.nsf/inschrijving en beschrijf op maximaal 1 A4 welke workshops je gevolgd hebt en hoe deze bijdragen aan jou ontwikkeling tot professional. OF 2. Maak de verwerkingsopdracht zoals deze staat beschreven in je SHL. Lees het Raadsrapport van casus X med.hro.nl/binmd Lees hoofdstuk 2 van het Handboek Jeugdreclassering. Pas hoofdstuk 1 uit het boek “Een delictvrije toekomst” toe op de casus.

5 Landelijk Instrumentarium Jeugdstrafrechtketen Het LIJ is ontwikkeld voor jongeren die met politie en justitie in aanraking komen Berekent het recidiverisico Geeft een profiel van beschermende en risicofactoren De informatie wordt verzameld via verschillende bronnen

6 Wat Werkt Beginselen 1.Risicobeginsel 2.Behoeftebeginsel 3.Responsiviteitsbeginsel 4.Beginsel van behandelmodaliteit 5.Integriteitsbeginsel 6.Professionaliteitsbeginsel Een aanpak gebaseerd op de Wat Werkt Beginselen, laat effecten zien in de vermindering van recidive.

7 Rapportage Achtergrondinformatie Algemeen Recidive Risico Delictbespreking Dynamisch Risico Profiel Zorgen over de ontwikkeling Passende gedragsinterventies Conclusies en advies (RvdK) Werkplan met doelen (reclassering) Film Film over het LIJ

8 Een delictvrije toekomst (Heemskerk 2011) Een beschrijving van een methode voor de gefaseerde begeleiding van delinquente jongeren bij hun terugkeer in de samenleving. Desistance Competentiemodel

9 Desistance Waarom en Hoe zetten mensen een punt achter een criminele carrière? Desistance is het uitblijven van delictgedrag over een langere periode, in samenhang met een verinnerlijkte overtuiging en een actieve investering voor het bereiken van sociale doelen. -Maturatietheorieën -Dynamische theorieën

10 Desistance Primaire desistance: Het moment waarop iemand geen delicten meer pleegt Secundaire desistance: Verandering van identiteit (geen ex-delinquent, maar student) Lost boys Lost boys 20.35– 26 min

11 3 Fasen in het desistanceproces 1.Ik wil mijn gedrag veranderen. Bijvoorbeeld: Ik ben het zat mijn tijd te verspillen in detentie. Of ik wil een ander voorbeeld zijn voor mijn kind. 2.Ik stop met criminaliteit en richt me op nieuwe levensdoelen (een ander perspectief). 3.Ik stop met criminaliteit en ben bestand tegen de verleidingen.

12 Desistanceproces 3 ontwikkelingtrajecten 1.Opbouw van menselijk kapitaal 2.Opbouw van sociaal kapitaal 3.Versterking van identiteit Voorbeeld: Feyenoord Hooligan bij Pauw en Witteman Hoe zouden de drie ontwikkeltrajecten van Yoeri Kievits eruit kunnen zien?

13 Competentiemodel Taken Vaardigheden

14 Competentiemodel Taken Vaardigheden OmgevingsfactorenKindfactoren

15 Competentiemodel Taken Vaardigheden OmgevingsfactorenKindfactoren --- --- --- --- --- --- --- ---

16 Competentiemodel en desistance Samen bieden het competentiemodel en de desistancebenadering een goede basis om het veranderproces van de jongere te stimuleren.

17 Verwerkingsopdracht 5 1.Terug naar casus X: Hoe zou je bij hem de 3 ontwikkeltrajecten (desistance) kunnen opbouwen? 2.Maak voor casus X een plan van aanpak (Pas de Wat Werkt principes toe). 3.Lees uit het boek van Peer van der Helm “Wat werkt in de gesloten jeugdzorg” de inleiding en Hoofdstuk 1,2,4 en 6. Beschrijf de antwoorden op de verdiepingsvragen na elk hoofdstuk.

18 Afsluiten Kinderrechter Hartelborgt Fijne vakantie!!!


Download ppt "Werken in gedwongen kader: Jeugd Martine Bink med.hro.nl/binmd."

Verwante presentaties


Ads door Google