De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Modellen en Stromingen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Modellen en Stromingen"— Transcript van de presentatie:

1 Modellen en Stromingen
College 2 Biologische psychologie

2 Sheets: Kamer: ML. 3.84

3 Vandaag Inhoud module H8 Biologische Psychologie intro

4 Uitgangspunten Interne factoren Reductie DNA Hersenen Evolutie
Gedrag, gedachten, emoties en motieven correleren met een biologisch proces: biologisch correlaat Reductie Oorzaak van gedrag is vast te stellen door de (biologische) mens uiteen te rafelen tot in de kleinste details DNA Stuurt het gedrag en de ontwikkeling ervan Hersenen Zonder hersenen is gedrag onmogelijk Evolutie Geen principieel onderscheid tussen mens en dier

5 Geschiedenis (1) Verklaren menselijk gedrag vanuit hersenprocessen al eeuwenoud Mindless psychiatry (biologisch denken) Brainless psychiatry (interactie tussen individu en omgeving) Jaren zeventig vorige eeuw: antipsychiatrisch denken dominant Jaren zestig en zeventig fundament voor terugkeer biologisch denken

6 Geschiedenis (2) Sinds jaren negentig is het biologisch denken in de psychiatrie weer dominant Psychologie houdt zich nog maar kort bezig met biologische invloeden op gedrag Psychologie is namelijk begonnen als wetenschap die zich tegen de medische wetenschap afzette

7 Mensbeeld Mechanistisch en organistisch
Product van langdurige evolutionaire geschiedenis Mens is een beschreven blad Individuele geschiedenis Geen baas eigen brein Aan een mens kan geknutseld worden Niet verantwoordelijk eigen gedrag

8 Biologische theorieën: erfelijkheid
Bij gedrag spelen zowel erfelijke als omgevingsinvloeden een grote rol Men probeert uit te zoeken welke combinaties van aanleg en omgeving juist wel of juist niet het ontstaan van bepaald gedrag uitlokken of remmen Ook probeert men vast te stellen in welke mate bepaalde gedragsvormen erfelijk voorbereid zijn Blokkeren van specifieke genen is soms moeilijk doordat (complex) gedrag door meerdere genen wordt beïnvloed

9 DNA: DesoxyriboNucleïnAcid
A-C-T-G DNA op de chromosomen; 46, 23 paar Deel van DNA zijn genen Genotype; erfelijke eigenschappen Fenotype: hoe iemand er daadwerkelijk uitziet Dominante en recessieve chromosomen 22 paar autosomale (lichaams) chromosomen, 1 paar geslachtschromosomen (X en Y)

10 Erfelijkheid 99.9% van alle genen is hetzelfde voor ieder mens
Onderzoek met ééneiige tweelingen om ‘heritability’ vast te stellen Genen en omgeving - interactie

11 Biologische theorieën: hersenen
Startpunt van gedrag 400 gram bij geboorte 1 kilo bij één jaar Maximale gewicht circa 1,5 kilo (twintigste levensjaar) Vervolgens neemt het gewicht geleidelijk af Hersenen + ruggenmerg = centrale zenuwstelsel 2% lichaamsgewicht – 20% zuurstof – 20% bloed – 25% energie

12 Bouwstenen van de hersenen
Neuron

13 Architectuur van de hersenen
Drie onderdelen van hersenen Grote hersenen Middenhersenen Achterhersenen

14 Functies van hersenen Grote hersenenn (menselijk brein)
Hersenschors (cortex): typisch menselijke kenmerken Hersenkwabben: o.a. persoonlijkheid, planning, concentratie, zintuigen, geheugen, taal – MEEST ONTWIKKELD Middenhersenen (zoogdierenbrein) Lymbisch systeem: emoties, herinneringen, temperatuur en bloeddruk, straffen en belonen Achterhersenen (reptielenbrein) Hersenstam en uiteinde ruggenmerg, ademhaling, hartslag, evenwicht, reflexen – MEEST BASAAL

15 Rijping van de hersenen
Synaptogenese – groei dendrieten en synapsen; contact zenuwcellen; 80% in de eerste 8 maanden Pruning: na 8 maanden neemt synapsen en dendrieten af Myelinisatie; isolatie axonen – vergroot snelheid infotransport Hormonen; effect van hormonen op hoe de hersenen werken. Bijv. puberbrein en moederbrein Plasticiteit van de hersenen – brein is kneedbaar

16 Hersenhelften

17 Verklaren van psychische stoornissen
Depressie & angststoornissen Erfelijke aanleg - neurotransmitters Risicofactoren in de omgeving Dergelijke gen-omgevingsinteracties kunnen resulteren in ontregelde biologische processen waar stresshormonen, neurotransmitters en gevoelig geworden hersenstructuren een grote rol spelen

18 Praktische toepassingen
Psychofarmaca Neurotransmissie Placebo-effect Magnetische stimulatie van hersenen

19 Kanttekeningen Snelle ontwikkelingen en successen van de biologische psychologie zijn te zien als een inhaalmanoeuvre Kanttekening: gaat soms gepaard met een grenzeloos en eenzijdig optimisme Voor een goed begrip van menselijk gedrag is het echter nodig om zowel rekening te houden met lichamelijke invloeden als met invloeden uit de omgeving

20 Responsiecollege! hersenen


Download ppt "Modellen en Stromingen"

Verwante presentaties


Ads door Google