De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Liturgie ds. K. Harmannij Collecte: Diaconie Psalm150: Johannes16:25 - 17: 8 Opwekking580: HC Zondag8: Gezang109:1, 2, 3 Gezang109:4 Gezang108: Gezang182E:Amen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Liturgie ds. K. Harmannij Collecte: Diaconie Psalm150: Johannes16:25 - 17: 8 Opwekking580: HC Zondag8: Gezang109:1, 2, 3 Gezang109:4 Gezang108: Gezang182E:Amen."— Transcript van de presentatie:

1 Liturgie ds. K. Harmannij Collecte: Diaconie Psalm150: Johannes16:25 - 17: 8 Opwekking580: HC Zondag8: Gezang109:1, 2, 3 Gezang109:4 Gezang108: Gezang182E:Amen

2 Voorganger: ds. K. Harmannij Welkom in deze dienst

3 Mededelingen kerkenraad Diensten 09:30voorganger: ds. Z. van Hijum (Zevenbergen) 16:30 voorganger: ds. K. Harmannij De collecte is bestemd voor algemene diaconale doelen, onder andere gericht op ondersteuning van de eigen gemeenteleden.

4 Deze week zijn jarig: 15 november:Tijs Meeske 18 november:br Ronald van den Aker zr Gérida Nelemans-Tillema 19 november:Daniël Semere 20 november:zr Joke van den Dool-Timmerman br Joost Sytsma br G. Westerik

5 Liturgie ds. K. Harmannij Collecte: Diaconie Psalm150: Johannes16:25 - 17: 8 Opwekking580: HC Zondag8: Gezang109:1, 2, 3 Gezang109:4 Gezang108: Gezang182E:Amen

6 Liturgie ds. K. Harmannij Collecte: Diaconie Psalm150: Johannes16:25 - 17: 8 Opwekking580: HC Zondag8: Gezang109:1, 2, 3 Gezang109:4 Gezang108: Gezang182E:Amen

7 Gezang 175C

8 Liturgie ds. K. Harmannij Collecte: Diaconie Psalm150: Johannes16:25 - 17: 8 Opwekking580: HC Zondag8: Gezang109:1, 2, 3 Gezang109:4 Gezang108: Gezang182E:Amen

9 Psalm 150: 1, 2 1 Looft de HEER uw God alom, looft Hem in zijn heiligdom. Looft Hem, maakt zijn naam bekend, looft Hem in zijn firmament. Looft de HEER om al zijn deugden. Looft Hem om zijn sterke macht. Looft Hem die zijn werk volbracht. Looft de HEER met grote vreugde.

10 Psalm 150: 1, 2 2 Looft de HEER, brengt Hem uw dank, looft Hem met bazuingeklank. Looft Hem met de harp en luit, looft Hem met de trom en fluit. Looft de HEER, elk moet Hem eren. Looft Hem, laat de cimbels slaan. Looft Hem, vangt de reidans aan. Al wat ademt, looft de HERE!

11 Liturgie ds. K. Harmannij Collecte: Diaconie Psalm150: Johannes16:25 - 17: 8 Opwekking580: HC Zondag8: Gezang109:1, 2, 3 Gezang109:4 Gezang108: Gezang182E:Amen

12 Liturgie ds. K. Harmannij Collecte: Diaconie Psalm150: Johannes16:25 - 17: 8 Opwekking580: HC Zondag8: Gezang109:1, 2, 3 Gezang109:4 Gezang108: Gezang182E:Amen

13 Opwekking 580: 1-4 1 Jezus, Hij kwam om ons leven te geven, daarom verliet Hij zijn vaderlijk huis. Hij gaf aan mij het eeuwige leven door te sterven aan het kruis.

14 Opwekking 580: 1-4 2 Ik zie nu zijn tranen en zie nu zijn wonden. Ik zie nu het bloed Dat Hij gaf voor mij. Dat bloed wast mij schoon en bevrijdt van zonde. Prijs de Heer; nu ben ik vrij!

15 Opwekking 580: 1-4 refrein Ik ben zo dankbaar, Heer voor wat U heeft gedaan. En heel mijn hart aanbidt uw heil'ge naam. En Heer, ik hou van U, want U hield eerst van mij. Uw liefde tilt mij op en maakt mij vrij.

16 Opwekking 580: 1-4 3 Uit liefde droeg Jezus de straf van mijn zonden. Hij droeg die straf zelfs tot diep in de dood. Nu houdt de dood mij niet langer gebonden, ook al was mijn zonde groot.

17 Opwekking 580: 1-4 4 Want Hij is niet lang in het graf gebleven. De dood kon onmoog'lijk Godsliefde verslaan. Nu troont Hij als Koning en Heer van het leven. Heel de schepping roept zijn naam.

18 Opwekking 580: 1-4 refrein Ik ben zo dankbaar, Heer voor wat U heeft gedaan. En heel mijn hart aanbidt uw heil'ge naam. En Heer, ik hou van U, want U hield eerst van mij. Uw liefde tilt mij op en maakt mij vrij.

19 Liturgie ds. K. Harmannij Collecte: Diaconie Psalm150: Johannes16:25 - 17: 8 Opwekking580: HC Zondag8: Gezang109:1, 2, 3 Gezang109:4 Gezang108: Gezang182E:Amen

20 HC Zondag 8 Het belang van de relatie tussen God en Jezus 1.niet wij mensen redden onszelf; alleen God kan ons redden 2.wij hoeven niet te bidden tot Jezus, maar mogen bidden tot zijn Vader 3.niet God draagt de schuld, maar zijn Zoon die mens werd

21 Liturgie ds. K. Harmannij Collecte: Diaconie Psalm150: Johannes16:25 - 17: 8 Opwekking580: HC Zondag8: Gezang109:1, 2, 3 Gezang109:4 Gezang108: Gezang182E:Amen

22 Gezang 109, Gz19: 1,2,3 1 Halleluja, lof zij het Lam, die onze zonden op Zich nam, wiens bloed ons heeft geheiligd, die dood geweest is, en Hij leeft, die ’t volk, dat Hij ontzondigd heeft, in eeuwigheid beveiligt.

23 Gezang 109, Gz19: 1,2,3 2 De Koning op des Vaders troon, de eerstgeboren uit de doôn, de bloed- en heilgetuige, der vorsten Vorst, der heren Heer, zij heerschappij en dank en eer. Dat alle knie zich buige!

24 Gezang 109, Gz19: 1,2,3 3 Lof zij het Lam, Gods metgezel, uit Davids zaad d’ Immanuël, God, in het vlees verschenen. In Hem, die wederkomen zal, in Hem aanbidde ’t gans heelal de HERE, de Drieëne!

25 Liturgie ds. K. Harmannij Collecte: Diaconie Psalm150: Johannes16:25 - 17: 8 Opwekking580: HC Zondag8: Gezang109:1, 2, 3 Gezang109:4 Gezang108: Gezang182E:Amen

26 Liturgie ds. K. Harmannij Collecte: Diaconie Psalm150: Johannes16:25 - 17: 8 Opwekking580: HC Zondag8: Gezang109:1, 2, 3 Gezang109:4 Gezang108: Gezang182E:Amen

27 Gezang 109, Gz19: 4 4 Aanbidt de Vader in het Woord. Aanbidt de Zoon, aan ’t kruis doorboord. Aanbidt de Geest uit beiden. Van zijn gemeenschap, zijn gena, zijn liefd’ en trouw, halleluja, zal ons geen schepsel scheiden.

28 Liturgie ds. K. Harmannij Collecte: Diaconie Psalm150: Johannes16:25 - 17: 8 Opwekking580: HC Zondag8: Gezang109:1, 2, 3 Gezang109:4 Gezang108: Gezang182E:Amen

29 Liturgie ds. K. Harmannij Collecte: Diaconie Psalm150: Johannes16:25 - 17: 8 Opwekking580: HC Zondag8: Gezang109:1, 2, 3 Gezang109:4 Gezang108: Gezang182E:Amen

30 Liturgie ds. K. Harmannij Collecte: Diaconie Psalm150: Johannes16:25 - 17: 8 Opwekking580: HC Zondag8: Gezang109:1, 2, 3 Gezang109:4 Gezang108: Gezang182E:Amen

31 Gezang 108, Gz41 Halleluja, eeuwig dank en ere, lof, aanbidding, wijsheid, kracht word’ op aard’ en in de hemel, Here, voor uw liefd’ U toegebracht. Vader, sla ons steeds in liefde gade, Zoon des Vaders, schenk ons uw genade, uw gemeenschap, Geest van God, amen, zij ons eeuwig lot.

32 Liturgie ds. K. Harmannij Collecte: Diaconie Psalm150: Johannes16:25 - 17: 8 Opwekking580: HC Zondag8: Gezang109:1, 2, 3 Gezang109:4 Gezang108: Gezang182E:Amen

33 Gezang 182E 4-stemmig

34 Liturgie ds. K. Harmannij Collecte: Diaconie Psalm150: Johannes16:25 - 17: 8 Opwekking580: HC Zondag8: Gezang109:1, 2, 3 Gezang109:4 Gezang108: Gezang182E:Amen

35 Hé, spaar je mee?! Voor Diaconaal Inloophuis ‘t Hemeltje

36 Volleybaltoernooi 2015 Alweer de 4 de editie van het interkerkelijk Volleybaltoernooi in Breda! Op zaterdag 21 november zullen de ballen weer over het net geslagen worden. Kom jij ook? Vorm een team en meld je aan via www.breda.gkv.nl. Sportieve groet, Kees Bakker, Aris Drost, Peter Kolijn


Download ppt "Liturgie ds. K. Harmannij Collecte: Diaconie Psalm150: Johannes16:25 - 17: 8 Opwekking580: HC Zondag8: Gezang109:1, 2, 3 Gezang109:4 Gezang108: Gezang182E:Amen."

Verwante presentaties


Ads door Google