De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Klik om de titelstijl van het model te bewerken De basisregels van het appartementsrecht door mr. A.C.W. Luijk-van Veldhuizen Juridische Dienst | VvE.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Klik om de titelstijl van het model te bewerken De basisregels van het appartementsrecht door mr. A.C.W. Luijk-van Veldhuizen Juridische Dienst | VvE."— Transcript van de presentatie:

1

2 Klik om de titelstijl van het model te bewerken De basisregels van het appartementsrecht door mr. A.C.W. Luijk-van Veldhuizen Juridische Dienst | VvE Belang

3 Inhoud Appartementsrecht Basis VvE Structuur VvE Vergadering VvE Taken bestuurder

4 Definitie appartementsrecht Exclusief gebruiksrecht privé-gedeelte Recht op medegebruik gemeenschappelijke gedeelten Mede-eigenaar gebouw Automatisch lid VvE Periodieke bijdragen

5 Regelgeving nodig Om te vergaderen Om gebouw in goede staat te houden Om kosten te verdelen Om te bepalen wat wel en niet mag: rechten en plichten

6

7

8 Basis VvE Wet (5:106 t/m 5:147 BW) Splitsingsakte en - tekening Splitsingsreglement Huishoudelijk Reglement Besluiten Vergadering van Eigenaars

9 Splitsingsakte Ligging gebouw en kadastrale aanduiding Splitsingstekening (plan van bouwlagen) Opsomming appartementsrechten – Ongelijke aandelen in de gemeenschap Reglement (model 1973, 1983, 1992, 2006) met aanvullingen en wijzigingen

10 Modelreglementen

11 Omschrijving gemeenschappelijke gedeelten Gebruik, beheer en onderhoud gemeenschappelijke en evt. privé gedeelten Gezamenlijke schulden en kosten Exploitatierekening, begroting en periodieke bijdragen Verzekeringen Splitsingsreglement Belangrijke punten

12 Statuten Naam VvE, gemeente, ligging gebouw Doel van de VvE Regeling periodieke bijdragen Bijeenroepen vergadering van eigenaars Totaal aantal stemmen en de stemverdeling

13 Klik om de titelstijl van het model te bewerken Splitsings- tekening Klik om de titelstijl van het model te bewerken

14 KvK en Kadaster Kamer van Koophandel: Handelsregisterwet 2007 Inschrijving VvE verplicht vanaf juli 2008 Vanaf 2013 geen jaarlijkse bijdrage meer Kadaster: Registratie splitsingsakte en –tekening Evt. huishoudelijk reglement inschrijven als dossierstuk bij de splitsingsakte (verplicht bij MR ‘06)

15 Structuur VvE Vergadering van eigenaars Bestuur/bestuurder/administrateur – Beheerder Voorzitter Commissies

16 Aanwezig op de vergadering Alle eigenaars Gevolmachtigden (in plaats van eigenaar) bijv: – familielid – kennis – huurder Model 2006: jurist of accountant Altijd presentielijst maken!

17 Uitschrijven vergadering Termijn: 8 of 15 dagen Vergadering: 1/2 totaal aantal stemmen (quorum) 2e vergadering: Termijn: 2-6 weken ongeacht aantal aanwezige stemmen modelreglement ‘06: quorum vervallen voor besluiten met volstrekte meerderheid

18 Besluitvorming (1) Gewone meerderheid = volstrekte of absolute meerderheid: quorum: 1/2 van het aantal stemmen vóór: meer dan de helft (helft +1) Gekwalificeerde meerderheid quorum: aangegeven in splitsingsakte (2/3, 3/4) vóór: aangegeven in splitsingsakte (2/3, 3/4)

19 Besluitvorming (2) Wijziging splitsingsakte: – 4/5 of grotere meerderheid in akte bepaald + medewerking bestuur + toestemming alle beperkt gerechtigden Unanimiteit: – Schriftelijk stemmen buiten vergadering

20 Taken bestuurder eventueel op te dragen aan beheerder Uitvoeren besluiten Beheer en vertegenwoordiging VvE Uitschrijven vergadering Onderhoud en meerjarenonderhoudsplan Begroting, exploitatierekening, bijdragen Beheren financiën Opgave notaris bij verkoop Toezicht op naleving akte en reglement

21 Belangenorganisatie voor Appartementseigenaren Postbus 210, 4900 AE Oosterhout E-mail: info@vvebelang.nl Tel: 0162 469 120 www.vvebelang.nl


Download ppt "Klik om de titelstijl van het model te bewerken De basisregels van het appartementsrecht door mr. A.C.W. Luijk-van Veldhuizen Juridische Dienst | VvE."

Verwante presentaties


Ads door Google