De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

O PLEIDING Communicatie voor VAPH-voorzieningen Gent, 3 december 2015.

Verwante presentaties


Presentatie over: "O PLEIDING Communicatie voor VAPH-voorzieningen Gent, 3 december 2015."— Transcript van de presentatie:

1 O PLEIDING Communicatie voor VAPH-voorzieningen Gent, 3 december 2015

2 Programma van vandaag Namiddagsessie  Instrumentarium (deel 2)  Interne communicatie  Crisiscommunicatie

3 Instrumentarium Interne communicatie Crisiscommunicatie  Positieve redactionele bijdragen  Aanbod > vraag  Moeilijke opdracht Redactionele bijdragen in de pers

4  Goedkoop en effectief  Waarheidsgetrouw  Dichtbij  Niet in de hand Redactionele bijdragen in de pers Instrumentarium Interne communicatie Crisiscommunicatie

5  Prominenten  Drama  Verband  Onverwacht en onvoorspelbaar  Negatieve kwestie Nieuwswaarde  Leefwereld van lezer/kijker/luisteraar  Interessant voor grote groepen  Trendy  ‘Man bijt hond’  Spektakel en sensatie  BV’s  Human interest  Rubrieken  Op aanbeveling Instrumentarium Interne communicatie Crisiscommunicatie

6  Meer aan bod  Weinig belang bij  Inschatten Slecht nieuws? Instrumentarium Interne communicatie Crisiscommunicatie

7  Mogelijks veel vliegen in één klap  Onderlinge verstandhouding en diepgang Persconferentie of persoonlijke contacten Instrumentarium Interne communicatie Crisiscommunicatie

8  Alle nodige informatie, zonder franjes  Klaar voor publicatie  1 persbericht = 1 onderwerp  Praktische info  1 pagina Persbericht Instrumentarium Interne communicatie Crisiscommunicatie

9  Logo of briefhoofd  “Persmededeling” of “Persbericht”  Datum  Duidelijke titel  Sterke openingszin  5 W’s en H  Geen jargon en korte zinnen  Tussentitels  E-mail Persbericht Instrumentarium Interne communicatie Crisiscommunicatie

10  Voor pers  Op locatie  Persmappen: vooraf  Twee tot drie goede sprekers  Informele contacten Persconferentie Instrumentarium Interne communicatie Crisiscommunicatie

11  Pull-media  Zoekmachines  Must  Opgelet voor amateurisme  Identiteit en gewenste identiteit Websites Instrumentarium Interne communicatie Crisiscommunicatie

12 Frequente fouten:  Onduidelijke structuur  Oubollige vormgeving  Gedateerd nieuws  Weinig of slechte foto’s  Niet afgestemd op doelgroepen  Lange en irrelevante teksten Websites Instrumentarium Interne communicatie Crisiscommunicatie

13 7 tips: 1. Plaats bezoeker centraal. 2. Kies gepaste toon en stijl. 3. Werk met verhalen. 4. Gebruik echte foto’s. 5. Geef informatie op maat. 6. Verwerk kernwaarden en visie. 7. Hou het eenvoudig. Websites Instrumentarium Interne communicatie Crisiscommunicatie

14  Oubollige vormgeving  Geen (zichtbare) updates/nieuwtjes  Geen foto’s  Geen verhalen  Kernwaarden, visie, persoonlijkheid, …? Websites Instrumentarium Interne communicatie Crisiscommunicatie

15  Oubollige vormgeving  Geen foto’s op homepage  Geen verhalen  Niet afgestemd op doelgroepen Websites Instrumentarium Interne communicatie Crisiscommunicatie

16  Oubollige vormgeving  Lange teksten  Geen verhalen Websites Instrumentarium Interne communicatie Crisiscommunicatie

17  Enkele foto’s op homepage  Geen verhalen  ± afgestemd op doelgroepen  Lange teksten Websites Instrumentarium Interne communicatie Crisiscommunicatie

18  Duidelijke, eenvoudige structuur  Authentieke foto’s  Getuigenissen van ouders  Afgestemd op doelgroepen  Bezoeker staat centraal Websites Instrumentarium Interne communicatie Crisiscommunicatie

19  Duidelijke, eenvoudige structuur  Authentieke foto’s  Geen lange teksten  Afgestemd op doelgroepen  Bezoeker staat centraal Websites Instrumentarium Interne communicatie Crisiscommunicatie

20  Authentieke foto’s  Élke bewoner stelt zichzelf voor  Geen lange teksten  Afgestemd op doelgroepen  Bezoeker staat centraal Websites Instrumentarium Interne communicatie Crisiscommunicatie

21  Duidelijke, eenvoudige structuur  Authentieke foto’s  Gepaste toon en stijl  Afgestemd op doelgroepen  Bezoeker staat centraal Websites Instrumentarium Interne communicatie Crisiscommunicatie

22  Duidelijke, eenvoudige structuur  Authentieke foto’s  Afgestemd op doelgroepen  Open verhalen van vrijwilliger, medewerker, ouder, cliënt  Bezoeker staat centraal Websites Instrumentarium Interne communicatie Crisiscommunicatie

23  Authentieke foto’s  Verhalen van ouders en medewerkers  Gepaste toon en stijl  Regelmatige updates/nieuwtjes  Afgestemd op doelgroepen  Bezoeker staat centraal Websites Instrumentarium Interne communicatie Crisiscommunicatie

24 Handig antwoord op privacy issues Websites Instrumentarium Interne communicatie Crisiscommunicatie

25  Extern en/of intern  Middelen → kwaliteit  Periodiciteit Tijdschrift in eigen beheer Instrumentarium Interne communicatie Crisiscommunicatie

26 − Nadelen  Productietijd  Financieel  Leesbaarheid  Vormgeving Tijdschrift in eigen beheer + Voordelen  Eigen keuzes  Eigen beheer  Grotere betrokkenheid  Bijhouden Instrumentarium Interne communicatie Crisiscommunicatie

27 Tijdschrift in eigen beheer 3 tips: 1. Betaalbare kwaliteit 2. Durf kiezen 3. In the mix Instrumentarium Interne communicatie Crisiscommunicatie

28 Tijdschrift in eigen beheer Instrumentarium Interne communicatie Crisiscommunicatie  Enkel tekst  Oubollige vormgeving  Authentieke verhalen, bewoners aan het woord

29 Tijdschrift in eigen beheer Instrumentarium Interne communicatie Crisiscommunicatie Het kan ook anders

30 Tijdschrift in eigen beheer Instrumentarium Interne communicatie Crisiscommunicatie  Enkel tekst  Oubollige vormgeving

31 Tijdschrift in eigen beheer Instrumentarium Interne communicatie Crisiscommunicatie  Echte foto’s  Zorgvragers in beeld en aan het woord

32 Tijdschrift in eigen beheer Instrumentarium Interne communicatie Crisiscommunicatie  Authentieke foto’s  Verhalen, quotes  Overzichtelijk

33 Tijdschrift in eigen beheer Instrumentarium Interne communicatie Crisiscommunicatie  Authentieke foto’s  Verhalen, quotes  “Deel voor cliënten”

34 Maatschappelijke evoluties en ontwikkelingen in communicatie  Mondiger zijn  Autonomie  Empowerment  Inspraak en betrokkenheid  Voorkeur voor open, transparante communicatie Arbeidsorganisatie  Minder hiërarchie  Meer zelfsturing  Negatieve stress bestrijden Interne communicatie Instrumentarium Interne communicatie Crisiscommunicatie

35 Doelstellingen interne communicatie  Goede werking van organisatie garanderen  Informatie en rol opnemen  Primaire (zorg) en secundaire (ondersteunende) processen vlot laten verlopen  Waardering en motivatie  Tevreden bewoners en doelgroepen  Ambassadeurschap in externe communicatie  Onderbenut conversatiepotentieel  Basis van vertrouwen Instrumentarium Interne communicatie Crisiscommunicatie

36 Interne communicatie strategisch inzetten Instrumentarium Interne communicatie Crisiscommunicatie

37 Soorten interne communicatie 1. Taakgericht 2. Personeelsinformatie 3. Beleidsinformatie 4. Motiverende informatie Instrumentarium Interne communicatie Crisiscommunicatie

38 Soorten interne communicatie 1. Taakgericht 2. Personeelsinformatie 3. Beleidsinformatie 4. Motiverende informatie Instrumentarium Interne communicatie Crisiscommunicatie

39 Soorten interne communicatie 1. Taakgericht 2. Personeelsinformatie 3. Beleidsinformatie 4. Motiverende informatie Beleidsplan 2016 Nieuwbouw Instrumentarium Interne communicatie Crisiscommunicatie

40 Soorten interne communicatie 1. Taakgericht 2. Personeelsinformatie 3. Beleidsinformatie 4. Motiverende informatie Instrumentarium Interne communicatie Crisiscommunicatie

41 Lijncommunicatie: waar loopt het vaak mis?  Te veel nadruk op hiërarchische lijn  Te sterk top-down gericht  Gebrekkige bottom-up terugkoppeling  Veronderstellingen en verwachtingen  Communicatieve vaardigheden  Gebrek aan sturing Instrumentarium Interne communicatie Crisiscommunicatie

42 Parallelle communicatie als deel van de oplossing?  Intranet, nieuwsbrieven, personeelsblad, …  ‘Eigen leven’  Leidinggevenden voelen geen steun  ‘Short cut’ Instrumentarium Interne communicatie Crisiscommunicatie

43 Spelers in de interne communicatie “Het woord doelgroep suggereert een zekere mate van passiviteit, terwijl spelers een bedoeling hebben en actief bewegen. Hoewel voor de inhoud van hun werk mensen meestal houvast hebben aan een functieomschrijving of aan voorbeelden in hun omgeving, is dat voor hun rol in interne communicatie vaak erg onduidelijk. Verwachtingen over en weer zijn er wel. Managers vinden dat medewerkers zelf (ook) moeten zorgen dat ze geïnformeerd zijn over ontwikkelingen binnen de organisatie en verwachten dat ze informatie ‘halen’. Medewerkers vinden dan weer dat ze daar hun managers voor hebben. De top verwacht dat managers de (hun) strategie van de organisatie overtuigend uitdragen en managers verwachten van hun directie dat ze inspirerend richting geven. Projectmanagers veronderstellen dat lijnmanagers over hun project wel actief naar het eigen team communiceren, et cetera.” Bron: Ilse van Ravenstein en Guus Kok, IC in 3D – Interne communicatie in een breed organisatieperspectief, 2014 Instrumentarium Interne communicatie Crisiscommunicatie

44 Spelers in de interne communicatie Visie uitdragen Visie vertalen Signaleren problemen Onder- steunen Kennis delen Taak- informatie Enz. Directie Stafmedewerker Leidinggevende Projectleider Medewerker Vrijwilligers Raad v. bestuur Instrumentarium Interne communicatie Crisiscommunicatie

45 Verantwoordelijkheid vergt ondersteuning 1. Opleiding, coaching, advies 2. Communicatiemiddelen (intranet, personeelsblad, e-mail, overlegmomenten, …) 3. Ondersteunende instrumenten (Powerpoint, checklist, samenvatting, …) Instrumentarium Interne communicatie Crisiscommunicatie

46 Verantwoordelijkheid vergt ondersteuning Alle rollen Alle verantwoordelijkheden Alle verwachtingen Alle ondersteuningsnoden + Instrumenten Mondeling Schriftelijk Online Instrumentarium Interne communicatie Crisiscommunicatie

47 Verantwoordelijkheid vergt ondersteuning Aandachtspunten:  Ruimte voor conversatie  Efficiënte en effectieve mix  Complementariteit  Geïntegreerde communicatie Instrumentarium Interne communicatie Crisiscommunicatie

48 Verantwoordelijkheid vergt ondersteuning Formule (contentplan) per instrument:  Waarvoor wordt het gebruikt?  Wie is verantwoordelijk?  Wie mag/moet input leveren?  Wie werkt uit?  Welke soort informatie past (niet)?  Wat is het concept?  Wat zijn de praktische afspraken?  Hoe is de verhouding van dit medium tot de andere media? Instrumentarium Interne communicatie Crisiscommunicatie

49  Groot- en kleinschalig  Onvoorspelbaar  Voorbereiding = mogelijk en nodig Instrumentarium Interne communicatie Crisiscommunicatie

50 De ene crisis is de andere niet  Product gerelateerd  Rampen en ongelukken  Criminele aanleiding  Servicecrisis  Milieu- en vergunningscrisis  Sociale crisis  Persoonsgebonden crisis  Promotiecrisis  Imagocrisis  Geruchten  Politiek en religie gerelateerd  Financiële crisis Instrumentarium Interne communicatie Crisiscommunicatie

51 De ene crisis is de andere niet Katalysatoren  Media  Geruchten  Actiegroep of intern protest  … Instrumentarium Interne communicatie Crisiscommunicatie

52 De ene crisis is de andere niet Hefbomen  Waarden  Economische conjunctuur  … Crisis = (feit x katalysator) x hefboom Instrumentarium Interne communicatie Crisiscommunicatie

53 Risicoanalyse gevoeligheid voor een crisis 1. Bekendheid 2. Sectorimago 3. Belofte 4. Beeld 5. Marktnabijheid 6. Voorgeschiedenis Instrumentarium Interne communicatie Crisiscommunicatie

54 Wat maakt crisiscommunicatie bijzonder?  Onverwacht  Onduidelijkheid  Tijdsdruk  Domino van gebeurtenissen  Externe vraag naar informatie  Paniek (intern en extern)  Korte termijn Gebrek aan informatie organisatie tijd eensgezindheid Instrumentarium Interne communicatie Crisiscommunicatie

55 Wat maakt crisiscommunicatie bijzonder?  ≠ crisismanagement  Informeren, juist en volledig  Escalatie en gevolgen beperken  Termijn Instrumentarium Interne communicatie Crisiscommunicatie

56 Reputatie op het spel  Identiteit en imago → communicatie  Toelichting geven, verantwoording afleggen en herinneren aan sterktes Instrumentarium Interne communicatie Crisiscommunicatie

57 Reputatie op het spel  Kans voor profilering  “Creatieve destructie” Instrumentarium Interne communicatie Crisiscommunicatie

58 Voorbereiding = sleutel 4 gebieden 1. Logistiek 2. Inhoud 3. Public relations 4. Oefening Instrumentarium Interne communicatie Crisiscommunicatie

59 Voorbereiding = sleutel Crisiscommunicatieplan  Crisiscommunicatieteam  Contactgegevens  Communicatiemiddelen  Boodschap  Hoe beginnen? Crisismanagementteam Crisiscommunicatieteam -Intern en extern -Woordvoerder -Taakverdeling -Beperkt aantal leden + plaatsvervangers -Bereikbaar Instrumentarium Interne communicatie Crisiscommunicatie

60 Voorbereiding = sleutel -Bewoners en familie -Medewerkers -Leveranciers -Koepelorganisaties -Netwerkpartners -Hulpdiensten -Overheidsdiensten -… Crisiscommunicatieplan  Crisiscommunicatieteam  Contactgegevens  Communicatiemiddelen  Boodschap  Hoe beginnen? Instrumentarium Interne communicatie Crisiscommunicatie

61 Voorbereiding = sleutel Zie: Instrumentarium Informatievacuüm Crisiscommunicatieplan  Crisiscommunicatieteam  Contactgegevens  Communicatiemiddelen  Boodschap  Hoe beginnen? Instrumentarium Interne communicatie Crisiscommunicatie

62 Voorbereiding = sleutel Crisiscommunicatieplan  Crisiscommunicatieteam  Contactgegevens  Communicatiemiddelen  Boodschap  Hoe beginnen? Fase 1: korte uiteenzetting feiten Fase 2: consequenties en aanpak Instrumentarium Interne communicatie Crisiscommunicatie

63 Voorbereiding = sleutel Crisiscommunicatieplan  Crisiscommunicatieteam  Contactgegevens  Communicatiemiddelen  Boodschap  Hoe beginnen? Medeleven Informatie Geen gissingen Procedures Instrumentarium Interne communicatie Crisiscommunicatie

64 Voorbereiding = sleutel Bron: Noël Slangen, Modellen van C, 2006, p. 103 Crisiscommunicatieplan  Crisiscommunicatieteam  Contactgegevens  Communicatiemiddelen  Boodschap  Hoe beginnen? Instrumentarium Interne communicatie Crisiscommunicatie

65 Voorbereiding = sleutel Crisiscommunicatieplan  Crisiscommunicatieteam  Contactgegevens  Communicatiemiddelen  Boodschap  Hoe beginnen? Instrumentarium Interne communicatie Crisiscommunicatie

66 Do’s en don’ts  Open cultuur  Risico’s -> ‘sympathiekapitaal’  Transparant en eerlijk  Mix van eigen boodschap en verwachtingen  Afspraken met externen  Afspraken met media  Logboek  Blijf communiceren  Oefening baart kunst Instrumentarium Interne communicatie Crisiscommunicatie

67 O PLEIDING Communicatie voor VAPH-voorzieningen Gent, 3 december 2015


Download ppt "O PLEIDING Communicatie voor VAPH-voorzieningen Gent, 3 december 2015."

Verwante presentaties


Ads door Google