De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Docent: Hans Bruning. Indiaans spreekwoord Oordeel niet over iemand voordat je een mijl in zijn mocassins hebt gelopen. Oordeelt uw naaste niet voor ge.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Docent: Hans Bruning. Indiaans spreekwoord Oordeel niet over iemand voordat je een mijl in zijn mocassins hebt gelopen. Oordeelt uw naaste niet voor ge."— Transcript van de presentatie:

1 Docent: Hans Bruning

2 Indiaans spreekwoord Oordeel niet over iemand voordat je een mijl in zijn mocassins hebt gelopen. Oordeelt uw naaste niet voor ge aan zijn plaats gekomen bent. Hillel volgens Pirqe Abot 2:5

3

4 Geschiedenis van Israel  Aartsvaders  In slavernij in Egypte  Uittocht – woestijnreis - intocht  Richterentijd  Koningentijd  Saul, David en Salomo1025-922  Twee koninkrijken: Israel en Juda  Ballingschap 586-538  Perzische tijd  Alexander de Grote (334), Ptolemaeën, Seleuciden  Hasmoneeën142-69  Romeinse tijdv.a. 69  Joodse opstanden in 66-70 en 132-135 (n. Chr.)

5 De Hebreeuwse canon T e N a K h joodse bijbel  T ora (Wet)  5 boeken  afgesloten 500 v.Chr. na de ballingschap  N eviiem (Profeten)  ca,. 200 v. Chr.  Te verdelen in:  Vroege profeten (geschiedenissen)  Late profeten (3 grote, 12 kleine )  K etoevim (Geschriften)  100 na Chr., synode van Jamnia  Wijsheid, poëzie, profetie, historie, verhalen

6 De Alexandrijnse canon Septuaginta = 70 (LXX)  Griekse vertaling van de joodse geschriften  V.a. ca. 250 v. Chr.  Verschillen met Tenach:  Andere volgorde van de boeken  Extra boeken  Sommige boeken verschillen sterk

7 Deuterocanonieke boeken (OT)  Tobit (Tobias)  Judit  Wijsheid  Wijsheid van Jezus Sirach  Baruch incl. Brief van Jeremia (Baruch 6)  Ester  Toevoegingen aan Daniël, omvattende:  Gebed van Azarja (Dan. 3)  Gezang in de vuuroven (Dan. 3)  Susanna (Dan. 13)  Bel en de draak (Dan. 14)  Het gebed van Manasse  1 Makkabeeën  2 Makkabeeën

8 De Bijbel Bijbel = biblia =boeken, 66, OT en NT OT= Oude Testament (39)Hebreeuws, Aramees  Joodse Geschriften NT= Nieuwe Testament (27)Grieks  4 Evangeliën + Handelingen der Apostelen  Brieven, m.n. van Paulus  Apocalyps

9 Apocriefen van het NT  Evangelie van Thomas kort en het bekendst; het bestaat uit 114 uitspraken die van Jezus zouden zijn  Evangelie van de Waarheid toegeschreven aan Valentinus  Evangelie van Philippus waarschijnlijk geschreven door een leerling van Valentinus  Evangelie van Maria Magdalena, onder de aandacht gekomen door De Da Vinci Code van Dan Brown  Evangelie naar Judas  Geheime Boek van Johannes, met een uitgewerkte gnostische scheppingsmythe

10 Gevonden geschriften  In 1945 : Nag Hammadi-geschriften in Noord-Egypte. 52 beschreven papyrusbladen. Gnostische Evangeliën, zoals : Het Evangelie van Thomas, Het Evangelie van de Waarheid, Het Evangelie van Philippus  In 1947 : De Dode Zee-rollen bij Qumran in stenen kruiken in grotten, zoals De Oorlogsrol, De Tempelrol, Het Damascusdocument  In 1896 : dozen met handschriften in geniza in Caïro

11 De Koran  Voor-islamitisch Arabië:  Tijdperk van de “djahilijja”  Polytheisme  De Ka’ba als cultisch centrum  Joodse en christelijke stammen  Machtscentra: Byzantium, Perzië, Abessynië

12 De Koran  Een nieuwe openbaring in het Arabisch  Vanaf 611 in stukken geopenbaard  Herhaalt voorgaande openbaringen -Bijbelse en niet-Bijbelse  Vervangt deze omdat ze onzuiver zouden zijn overgeleverd  Is de laatste openbaring, omdat Mohammed het “zegel der Profeten” is  Definitieve tekst vastgesteld door Uthman, ca. 650

13 Scheppingsverhalen  Genesis  In 6 dagen klaar  7 e dag rustdag  Naar Gods beeld  Mens uit aarde  Vrouw uit rib  In verschillende soera´s  Allah schept telkens opnieuw  Wij zijn niet door uitputting overvallen 50:38  Niet naar Gods beeld!  Mens uit aarde, water druppel bloed  Man en vrouw uit één wezen

14 Huiswerk Lezen uit “Koran en Bijbel” blz. 40 t/m 77  Hoofdstuk 5. Noach/Noeh  Hoofdstuk 6. Abraham/Ibrahiem  Hoofdstuk 7. Lot/Loet  Hoofdstuk 8. Jozef/Joesoef


Download ppt "Docent: Hans Bruning. Indiaans spreekwoord Oordeel niet over iemand voordat je een mijl in zijn mocassins hebt gelopen. Oordeelt uw naaste niet voor ge."

Verwante presentaties


Ads door Google