De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

OBSERVATIEMETHODEN VVE BOSOS 2 tot 4 & PRAVOO Thea, Marloes, Annemieke & Nathalie 15-01-2015.

Verwante presentaties


Presentatie over: "OBSERVATIEMETHODEN VVE BOSOS 2 tot 4 & PRAVOO Thea, Marloes, Annemieke & Nathalie 15-01-2015."— Transcript van de presentatie:

1 OBSERVATIEMETHODEN VVE BOSOS 2 tot 4 & PRAVOO Thea, Marloes, Annemieke & Nathalie 15-01-2015

2 Inhoud BOSOS Demonstratie BOSOS PRAVOO Verschillen Overeenkomsten Vragen?

3 B eredeneerd aanbod, O bserveren, S ignaleren, O pbrengst gericht & S pecifiek voor jouw praktijk Doel: - De ontwikkeling van peuters zo duidelijk en zorgvuldig mogelijk te volgen en zo concreet mogelijk in kaart te brengen. - Komen tot een beredeneerd aanbod door gericht te observeren en signaleren en opbrengsten goed in kaart te brengen die specifiek zijn voor de dagelijkse praktijk. Doelgroep: Peuters van 2 tot 4 jaar. Werkveld: Peuterspeelzalen en kinderdagverblijven.

4 Ontwikkelingsgebieden: Er zijn 15 ontwikkelingslijnen die geclusterd worden tot 3 hofdontwikkelingslijnen ; - Sociaal-emotionele ontwikkeling - Visueel-motorische ontwikkeling - Cognitieve-taalontwikkeling Materialen/hulpmiddelen: - Digitaal programma ; ieder moment kan er ingelogd worden en in het programma gewerkt worden. - Website van BOSOS 2-4 https://www.bosos2tot4.nl/https://www.bosos2tot4.nl/ - Kleurenschema “Opbrengstgericht werken VVE peuters” - Voorbeeld van in de praktijk getoetst groepsplan en een toelichting bij elke observatie.

5 Werkwijze: - Intakegesprek ; bespreken van thuissituatie en gezondheid van het kind. - Benoemen wenperiode ; bij BOSOS 2 maanden. - Observaties vinden plaats bij 2.3, 2.9, 3.3 en 3.9 jaar. - Tussentijdse observaties bij 2.6, 3.0 en 3.6 jaar ; opnieuw observeren van niet gehaalde doelen uit de observatie er voor. - Overgangsobservatie bij 4.0 jaar ; herhalen van de doelen van 3.9 en een zo up- to-date mogelijk beeld geven van de behaalde doelen. - Leerlijn: basisobservatie en specificaties van die basisobservatie - Nog niet behaalde doelen schuiven door naar de volgende observatie ; oranje is gericht volgen en rood is actie gewenst. - Voor ouders is het programma erg inzichtelijk, zo kunnen ze gericht meewerken. - Agenda ; mailtje over welk kind in welke maand geobserveerd moet worden.

6 Vaardigheden gebruiker: - Kennis van computers is handig, zo niet dan kan je het uitprinten. - Vaardigheden observeren en registreren goed beheersen. Kosten: Per locatie €100,- voor de licentie en €1,- per kind per schooljaar. Onderzoek betrouwbaarheid en validiteit: Er is geen onderzoek verricht maar de methode is wel gebaseerd op de tussendoelen van SLO.

7 PRA ktijk V oor O rthopedagogische en O rthodidactische activiteiten. Doel: - De ontwikkeling van een kind in kaart brengen, hierbij staat voorop dat kinderen de gelegenheid moeten krijgen in hun ontwikkeling om te laten zien welke spontane ontwikkelingsmogelijkheden ze hebben. - Ontwikkelingspsychologie als basis. - Diagnostisering is nodig om tot begeleiding te komen van zwakkere kinderen. Doelgroep: - Kinderen van 0-4 jaar - Kinderen van 2-4 jaar - Kinderen van groep 1,2 & 3 - Kinderen in het speciaal basisonderwijs

8 Werkveld: - Peuterspeelzalen, VVE-groepen, 0-groepen en peutergroepen op kinderdagverblijven. Ontwikkelingsgebieden: - Binnenkomst - Spelen - Werken - Kringactiviteiten - Sociaal-emotioneel gedrag - Taal - Motoriek - Zintuiglijke waarneming - Zelfredzaamheid

9 Materialen/hulpmiddelen: Map met :- Achtergrondinformatie - Persoonlijk ontwikkelingsboekje - Diagnoselijst - Begeleidingsprogramma t.b.v. de ontwikkeling van het kind - Ouderbrieven voor de begeleiding thuis - Spiegelboekje Werkwijze: - Aanmelding van de nieuwe peuter en aanbieden van opzet voor een intakelijst. - Bepalen van beginsituatie van de peuter 1 maand na binnenkomst (peilpunt 1). - Daarna observaties op vaste momenten van de hele groep ; in januari en juni (peilpunt 2,3 &4).

10 Werkwijze (vervolg): – Aan het einde van de peutertijd vindt de laatste scoring plaats (peilpunt 5). – Er wordt tijdens deze peilpunten gekeken naar de hele groep, nadien wordt bepaald of er per kind nog stappen ondernomen moeten worden – Per peilpunt wordt bij de 9 hoofdcategorieën aangegeven in hoeverre een kind het onderdeel beheerst, hierbij wordt gebruik gemaakt van signaleringshulpen. – Kind scoort een + als het gewenste gedrag zich altijd voordoet, een +- als het wisselend voorkomt en een – als het ongewenste gedrag zich steeds voordoet. – Opvallende dingen worden met pijlen aangegeven. – Bij kinderen met een opvallende ontwikkeling wordt een diagnose/handelingsplanblad ingevuld.

11 Vaardigheden gebruiker: – Scholing is niet noodzakelijk en verplicht ; alleen goed bestuderen van de handleiding is een vereiste – Scholing is wel mogelijk : – Studiedagdeel (2,5 uur) €230,- – Studiedagdeel + terugkomdagdeel (2x 2,5 uur) €455 – Cursus (4 x 2,5 uur) €90,- Kosten: Peutervolgsysteem: €97,50 Persoonlijk ontwikkelingsboekje: per 10, €14,- per 100, €130,- Opbergmap: €21,- Eventueel: Informatieboek overdracht basisschool €22,50Boek ontwikkelingslijnen VVE €37,75

12 Onderzoek betrouwbaarheid en validiteit: – Geen onderzoek gedaan. – Wel kritiek geuit door SLO: * Aanduidingen voor het invullen van de ontwikkeling zijn heel summier. * Termen in de ontwikkelingslijnen van het spiegelboekje komen niet precies overeen met die van het instrument. * Ontbreken van normering. Verschillen: – Digitaal systeem versus systeem op papier. – Moment van observeren ; leeftijdsgebonden & individueel (BOSOS) versus op vaste tijden in het jaar & met de hele groep (PRAVOO). – Opbrengstgericht VVE versus gericht op de ontwikkelingspsychologie.

13 Verschillen (vervolg): – BOSOS is goedkoper dan PRAVOO – BOSOS is overzichtelijker dan PRAVOO (kleurenschema & aandachtspunten voor aansluitende observatie) – PRAVOO heeft allerlei losse materialen ( spiegelboekje, persoonlijk ontwikkelingsboekje, overzichtskaarten, signaleringshulpkaarten, voorbeelden van ouderbrieven etc.) en BOSOS werkt met 1 digitaal systeem. – De tijd tussen de intake en de daarop volgende observatie ; 3 maanden versus een half jaar. Overeenkomsten: – Beide systemen observeren eens per half jaar. – Beide systemen hebben als doel om de ontwikkeling zo duidelijk en zorgvuldig mogelijk te volgen en indien nodig aansluitende begeleiding te bieden.

14 VRAGEN?


Download ppt "OBSERVATIEMETHODEN VVE BOSOS 2 tot 4 & PRAVOO Thea, Marloes, Annemieke & Nathalie 15-01-2015."

Verwante presentaties


Ads door Google