De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Www.steunpuntSSL.be Het LiSO-project Onderzoek ‘Loopbanen in het secundair onderwijs’ Eef Stevens.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Www.steunpuntSSL.be Het LiSO-project Onderzoek ‘Loopbanen in het secundair onderwijs’ Eef Stevens."— Transcript van de presentatie:

1 www.steunpuntSSL.be Het LiSO-project Onderzoek ‘Loopbanen in het secundair onderwijs’ Eef Stevens

2 Inhoud presentatie 1.LiSO-project: wat, waar, hoe? 2.Instrumenten 3.Mei 2016 4.Opmerkingen, suggesties & vragen 17-11-20152

3 1. LiSO-project: wat, waar & hoe? 17-11-20153 Promotor: Prof. dr. Bieke De Fraine Onderzoeksmedewerkers: Eef Stevens (coördinator) Jonas Dockx Ilka Fidlers Catharina Custers

4 1. LiSO-project: wat, waar & hoe? 17-11-20154 De doelstelling van het LiSO-project is: een beschrijving te geven van de schoolloopbanen en ontwikkeling van leerlingen vanaf het eerste jaar tot het einde van het secundair onderwijs, een verklaring te bieden voor de individuele verschillen in schoolloopbanen, waarbij gekeken wordt naar leerlingkenmerken, naar de invloed van gezinskenmerken en naar de invloed van school-, leerkracht- en klaskenmerken.

5 1. LiSO-project: wat, waar & hoe? 17-11-20155

6 1. LiSO-project: wat, waar & hoe? 17-11-20156 Regionale steekproef van zo’n 60 scholen in 20 gemeenten Scholen van VSKO, GO!, OVSG, Steiner, POV Het gaat om bijna 7.000 leerlingen die in september 2013 in het 1 e leerjaar van het gewoon voltijds secundair onderwijs zaten en die we zullen volgen tot zij het secundair onderwijs verlaten. In schooljaar 2015-2016 zit de meerderheid in het 3 de middelbaar. Er wordt rekening gehouden met alle mogelijke trajecten Wie wordt bevraagd: 1)Leerlingen 2)Ouders 3)Leerkrachten 4)Directie

7 1. LiSO-project: wat, waar & hoe? 17-11-20157 Schoolfeedbackrapporten Samenwerking met het Centrum voor Schoolfeedback: www.schoolfeedback.be Rapport over prestaties Nederlands en wiskunde – Eerste rapporten → instroom – Volgende rapporten → leerwinst Elke school eigen rapport (vertrouwelijk) Vergelijking met referentiegroep van gelijkaardige scholen Kort op de bal: zo snel mogelijk na toetsafname Instrument voor interne kwaliteitszorg

8 Inhoud presentatie 1.LiSO-project: wat, waar, hoe? 2.Instrumenten 3.Mei 2016 4.Opmerkingen, suggesties & vragen 17-11-20158

9 2. Instrumenten 17-11-20159 Eerste graadTweede graad 1ste jaar2de jaar1ste jaar2de jaar Sept2013Feb2014Mei2014Mei2015Mei2016Mei2017 Voor leerlingen Toets wiskundex xxxx Toets Nederlandsx xx Toets Fransx Leerlingvragenlijstx xxxx Voor leerkrachten Vakleerkrachten NL x xxx Vakleerkrachten WI x xxx Klastitularissen xxxx Schoolteam x x* Voor directie x x Voor (nieuwe) oudersx xxx

10 2. Instrumenten 17-11-201510 Toetsen Wiskunde + Nederlands “Begrijpend lezen” Duurtijd: 1 lesuur voor de meeste leerlingen, maar sommige leerlingen hebben meer tijd nodig Gebruik STICORDI: niet toegelaten; rekentoestel wel (wordt aangegeven in de concrete handleidingen) Het is niet de bedoeling dat de leerlingen alle opgaven kunnen oplossen  plafondeffecten OOK: vragenlijst “Opportunity to learn” voor vakleerkrachten –Bij elk item van de toets aangeven in welke mate de leerlingen de leerstof al gezien hebben –Wordt gebruikt bij interpretatie van verschillen in prestaties Op papier (op naam; wordt aangeleverd in 1 of 2 doosjes per klas) Opmerking: ook toets wiskunde (en Nederlands) voor zittenblijvers in het 2 de jaar

11 2. Instrumenten Vragenlijst voor leerlingen Vragen over: -Schoolkeuze -Studieprogramma -Toekomstverwachtingen -Non-cognitieve uitkomsten: Motivatie Academisch zelfconcept Interesse Betrokkenheid Schoolwelbevinden Mindset Duurtijd: 1 lesuur voor de meeste leerlingen, maar sommige leerlingen hebben meer tijd nodig Op papier (op naam; wordt aangeleverd in 1 of 2 doosjes per klas) Opmerking: ook LLVL voor zittenblijvers in het 2 de jaar 17-11-201511 -Klasklimaat -Lesstructuur -Leeromgeving -Relatie leerling-leerkracht -Schoolklimaat + apart gedeelte voor zittenblijvers

12 2. Instrumenten Vragenlijst voor vakleerkrachten Nederlands en wiskunde Vragen over: –Leeromgeving –Doelmatigheidsbeleving –Actuele thema’s –Klasspecifieke vragen –Professionaliseringsactiviteiten van leerkrachten Duurtijd: maximaal 40 minuten Online (persoonlijke link in mail aan elke leerkracht) 17-11-201512

13 2. Instrumenten Vragenlijst voor klastitularissen Vragen over: –Verwachtingen over de toekomstige prestaties/(school)loopbaan van leerlingen –Schalen voor participatie in de klas –Werkhouding –Betrokkenheid gezin op school –Leerling-leerkracht relatie Klastitularis vult deze items in voor elke leerling afzonderlijk Ca. 25 items per leerling Duurtijd: 2 à 3 minuten per leerling Online (persoonlijke link in mail aan elke leerkracht) 17-11-201513

14 2. Instrumenten Vragenlijst voor het schoolteam In samenwerking met POOLL zal een aantal scholen gevraagd worden om deel te nemen aan een schoolteamvragenlijst Vragen over: –De manier waarop een schoolteamlid zijn job in het onderwijs en de school ervaart –Aandacht voor verschillende jobaspecten en werkcondities Ter verklaring van zowel leerling- als leerkrachtloopbanen Duurtijd: 30 min. Online (persoonlijke link in mail aan elke leerkracht) Timing: maart 2016 17-11-201514

15 2. Instrumenten Vragenlijst voor ouders Vragen over: –de school- en programmakeuze –toekomstverwachtingen voor hun kind –onderwijs in het algemeen –over de gezinssituatie –over activiteiten van het kind en het gezin Als er nieuwe leerlingen in de LiSO-proefgroep instromen, zal gevraagd worden aan de ouders om deze vragenlijst ook in te vullen Op papier (op naam van leerling; wordt aangeleverd in 1 of 2 doosjes per school) 17-11-201515

16 Inhoud presentatie 1.LiSO-project: wat, waar, hoe? 2.Instrumenten 3.Mei 2016 4.Opmerkingen, suggesties & vragen 17-11-201516

17 3. Mei 2016 Voorbereiding -Leerlinggegevens 3 de jaar: al opgevraagd -Na controle  nieuwe opvraging: -ter identificatie van zittenblijvers/uitgestroomde leerlingen -gegevens van de vakleerkrachten en klastitularissen -Getuigschrift Basisonderwijs van de LiSO-leerlingen bij de start van het secundair onderwijs? 17-11-201517

18 3. Mei 2016 Timing Toets wiskunde en Nederlands + vragenlijst voor leerlingen + vragenlijst voor nieuwe ouders: –Alles komt met bpost aan in de scholen in de week van 25 april 2016 –Afname: tussen 25 april en 20 mei –Ophaling materiaal door LiSO-team eind mei –Feedback mag altijd gegeven worden bij ophaalmoment Vragenlijst voor vakleerkrachten en klastitularissen: –Worden via persoonlijke mail met unieke link uitgenodigd –Afname: tussen 25 april en 31 mei 17-11-201518

19 Inhoud presentatie 1.LiSO-project: wat, waar, hoe? 2.Instrumenten 3.Mei 2016 4.Opmerkingen, suggesties & vragen 17-11-201519

20 4. Opmerkingen, suggesties & vragen 17-11-201520 Ontvangen feedback: Digitalisering Taakbelasting voor de leerkrachten Te moeilijk voor de B-stroom

21 4. Opmerkingen, suggesties & vragen 17-11-201521 Vragen van de LiSO-scholen?

22 22 Contacteer ons: Loopbanen in het Secundair Onderwijs Eef Stevens Coördinator LiSO Centrum voor Onderwijseffectiviteit en -Evaluatie KU Leuven Dekenstraat 2 / 3773 3000 Leuven tel. +32 / 16 32 57 96 eef.stevens@kuleuven.beeef.stevens@kuleuven.be of info@lisoproject.beinfo@lisoproject.be Website: www.lisoproject.bewww.lisoproject.be


Download ppt "Www.steunpuntSSL.be Het LiSO-project Onderzoek ‘Loopbanen in het secundair onderwijs’ Eef Stevens."

Verwante presentaties


Ads door Google