De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Symbolische daden.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Symbolische daden."— Transcript van de presentatie:

1 Symbolische daden

2 Het was gebruikelijk voor profeten om te onderwijzen door middel van symbolen en zo hun boodschap begrijpelijk te maken. Jeremia was geen uitzondering hierop. In zijn boek vind je ongeveer 12 symbolen…

3 Het gebruik van symbolen is vandaag de dag nog steeds heel gebruikelijk in onze samenleving. Kun je voorbeelden geven? Zijn beelden en symbolen geschikt of zijn er andere, meer effectieve methoden om een boodschap over te brengen? Waarom denk je dat God deze methode gebruikte? Niet alleen in het boek Jeremia, maar in de hele Bijbel vinden we een verscheidenheid aan symbolen. De regenboog is er een van. Zijn er andere symbolen in de Bijbel die jou speciaal aanspreken en waarom? Zijn beelden en symbolen ook geschikt om het evangelie te brengen, of zijn er andere, meer effectieve methoden om het Goede Nieuws te delen met anderen? Ingewikkelde theologie? Uiteenzettingen over leerstellingen? Hoe zou onze boodschap moeten zijn zodat onze tijdgenoten het kunnen begrijpen?

4 Soms maakten symbolische daden deel uit van het leven van de profeet
Soms maakten symbolische daden deel uit van het leven van de profeet. Bijvoorbeeld: het huwelijk van Hosea (Hos 1- 3), het celibaat van Jeremia (Jer 16, 1-4), het weduwschap van Ezechiël (Ez 24,15-27). De symbolische daden hielpen niet alleen om een boodschap te illustreren, maar ook om de interesse op te wekken van de toeschouwers voor een bepaald aspect van de werkelijkheid van het moment.

5 Samen overleggen Valse profeten gebruikten ook symbolische acties (Jeremia 28:10s). Hoe kunnen wij de eerlijkheid van een boodschap vaststellen? De toehoorders moesten de waarachtigheid vaststellen, rekening houdend met de inhoud en de kwaliteit van het leven van de boodschapper, zijn inzet voor het Woord en zijn engagement in de realiteit waarmee het volk te maken had... Geldt dit ook voor ons vandaag? Is ons leven coherent met onze boodschap?

6

7 De linnen gordel (Jeremia 13:1-11)
“De Here zeide tot mij aldus: Ga heen, koop u een linnen gordel en doe die om uw middel, maar laat hem niet in water komen.” (1) “Want zoals de gordel kleeft aan het middel van een man, zo had Ik het gehele huis van Israël en het gehele huis van Juda aan Mij doen kleven, luidt het woord des Heren, om Mij te zijn tot een volk, tot een roem, een lof en een sieraad; maar zij hebben geen gehoor gegeven.” (11)

8 Samen overleggen Lees Jeremia 13:11: Welke gedachten komen in je op? " …om Mij te zijn tot een volk, tot een roem, een lof ". Op welke concrete manieren kunnen we God eren? Gaat het alleen om God loven door te zingen? Draagt de manier waarop wij met anderen omgaan bij aan het beeld dat ze over God hebben? In hoeverre is het gezond om trots te zijn op iets? De inwoners van Jeruzalem waren er trots op de tempel te bezitten. Was dit fout op zich? En hoe zit het met ons als kerk? Trots zijn op onze geloofspunten of tradities… is dat positief, negatief? Moeten we daar voorzichtig in zijn? Deel uw mening met elkaar...

9 De gebroken kruik – Jeremia 19
Het thema van dit hoofdstuk is de dreigende vernietiging van Juda en Jeruzalem omwille van hun zonden

10 Een van de redenen voor het oordeel over het volk was, " omdat zij Mij verlaten"… Is het zo'n een ernstige fout om afstand te nemen van God? Waarom (wees concreet!)? In de verzen 4 en 5 vinden we een gradatie van de redenen voor het oordeel van God: >Omdat zij mij verlaten >reukwerk verbranden voor andere goden >dal doordrenkt met het bloed van onschuldigen >hoge altaren gebouwd voor Baäl waarop zij hun kinderen als offers verbranden. Kun jij de reactie van God in deze passage begrijpen? Wat zegt dit over God (Zoiets heb Ik hun nooit bevolen en dat zou ook nooit in Mij zijn opgekomen!)? God lijkt meer bezorgd over het welzijn van mensen dan over zijn eigen eer... Zou het kunnen dat er ook vandaag nog in de godsdienstbeleving dingen zijn die eigenlijk niet van God komen?

11 Samen overleggen In het Museum of Natural History in Israël, kunt u een collectie zien van afbeeldingen van de god Baal. Sommige zijn gemaakt van ijzer: figuren die lijken op mensen, met de armen omhoog en hun handpalmen geopend. Het volk ging met de ijzeren beelden naar het dal van Hinnom, legden ze in het vuur totdat ze roodgloeiend waren, daarna namen ze hun kleine baby’s en legden ze in de brandende armen van de beelden zodat de baby’s levend verbrandden terwijl ze zelf ronddansten tot eer van Baal... Kun je Gods waar­schuwingen begrijpen om hieraan een einde te maken? In onze samenleving worden geen kinderen meer geofferd… Hoewel… Kun je voorbeel­den geven van hoe kinderen ‘opgeofferd’ kunnen worden in naam van een ideologie, een godsdienst? Welke situaties in onze samenleving leiden tot menselijk lijden en zouden moeten stoppen?


Download ppt "Symbolische daden."

Verwante presentaties


Ads door Google