De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Cursus Bedrijfseconomie 2 IBK2BEC20. 2 Programma Hfdst. 6 Kosten duurzame productiemiddelen Hfdst. 6 Kosten duurzame productiemiddelen Economische gebruiksduur.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Cursus Bedrijfseconomie 2 IBK2BEC20. 2 Programma Hfdst. 6 Kosten duurzame productiemiddelen Hfdst. 6 Kosten duurzame productiemiddelen Economische gebruiksduur."— Transcript van de presentatie:

1 1 Cursus Bedrijfseconomie 2 IBK2BEC20

2 2 Programma Hfdst. 6 Kosten duurzame productiemiddelen Hfdst. 6 Kosten duurzame productiemiddelen Economische gebruiksduur Invloed van complementaire kosten op de economische gebruiksduur Afschrijven op basis van nettogeldswaarde van de werkeenheden Afschrijven met negatieve restwaarden Afschrijven op basis van annuïteiten Het ideaalcomplex

3 3 Duurzame productiemiddelen Voorraad prestaties Voorraad prestaties Volgtijdige (totaal prestaties tijdens gehele gebruiksduur) Volgtijdige (totaal prestaties tijdens gehele gebruiksduur) Gelijktijdige (aantal prestaties per tijdseenheid) Gelijktijdige (aantal prestaties per tijdseenheid) Waardevermindering door gebruik Waardevermindering door gebruik Jaarlijks afschrijven Jaarlijks afschrijven Technische levensduur Technische levensduur Economische levensduur > laagste kostprijs Economische levensduur > laagste kostprijs Restwaarde aan einde levensduur Restwaarde aan einde levensduur Restwaarde positief of negatief Restwaarde positief of negatief

4 4 Factoren voor levensduur Afschrijvingskosten Complementaire kosten Rentekosten én het aantal te leveren prestaties

5 5 Restwaarden

6 6 Berekening capaciteit / levensduur Gewenste capaciteit Seizoensinvloeden Reservecapaciteit Exacte benodigde capaciteit niet beschikbaar Opgaven gaan alleen over afschrijving, complementaire kosten en prestaties

7 7 Voorbeeld gebruiksduur I Machine van € 200.000 Vaste restwaarde van € 60.000 Productie jaarlijks 10.000 stuks Complementaire kosten € 70.000 p/j en nemen jaarlijks met € 20.000 toe Rentekosten blijven buiten beschouwing Bereken de economische gebruiksduur

8 8 Voorbeeld gebruiksduur II Machine van € 200.000 Restwaarde: jr 1 € 120.000, jr 2 € 70.000, jr 3 € 40.000 en rest jaren € 25.000 Productie 20.000 stuks per jaar en jaarlijks 1.000 minder Complementaire kosten € 70.000 p/j en nemen jaarlijks met 10% toe. Rentekosten blijven buiten beschouwing. Bereken de economische gebruiksduur.

9 9 Invloed complementaire kosten

10 10 Invloed complementaire kosten Langere gebruiksperiode: Langere gebruiksperiode: afschrijving per prestatie lager afschrijving per prestatie lager Langere gebruiksperiode: Langere gebruiksperiode: complementaire kosten per prestatie hoger complementaire kosten per prestatie hoger Stijging complementaire kosten > daling afschrijving: Stijging complementaire kosten > daling afschrijving: einde economische gebruiksduur einde economische gebruiksduur Voorbeeld Excel Voorbeeld Excel

11 11 Afschrijven met nettowaarde van de werkeenheden Afzet x (laagste) kostprijs = brutowaarde Brutowaarde -/- complementaire kosten -/- rentekosten ---------------------------------- = dekking afschrijving = nettowaarde

12 Voorbeeld afschrijven netto waarden Machine aanschafprijs van € 200.000 Machine aanschafprijs van € 200.000 Restwaarde jaar 1: 120.000, jaar 2: 70.000, jaar 3: 40.000 en jaar 4 en 5: 25.000 Restwaarde jaar 1: 120.000, jaar 2: 70.000, jaar 3: 40.000 en jaar 4 en 5: 25.000 Productie 1e jaar 20.000 stuks; afname jaarlijks 1.000 Productie 1e jaar 20.000 stuks; afname jaarlijks 1.000 Complementaire kosten bedragen in het eerste jaar € 70.000, jaarlijks toename 10%. Complementaire kosten bedragen in het eerste jaar € 70.000, jaarlijks toename 10%. Uitgangspunt kostprijs € 6,69 (jaar 5 voorbeeld 6.2) Uitgangspunt kostprijs € 6,69 (jaar 5 voorbeeld 6.2) Bereken de nettowaarde van de werkeenheden. Bereken de nettowaarde van de werkeenheden. 12

13 Negatieve restwaarde 13 JaarComplementaire kosten Productie 1€ 100.0002.500 2€ 140.0002.400 3€ 200.0002.300 4€ 280.0002.200 5€ 380.0002.100 a. Bereken de economische gebruiksduur b. Bereken de kostprijs per product c. Bereken de netto geldswaarde van de werkeenheden Aanschafwaarde € 400.000 Sloopkosten € 100.000

14 Annuïteiten Jaarlijks vast bedrag aan rente en afschrijvingen Jaarlijks vast bedrag aan rente en afschrijvingen Afschrijvingen nemen toe met rente % Afschrijvingen nemen toe met rente % Rente over afschrijvingsdeel vervalt Rente over afschrijvingsdeel vervalt Interesttafels Interesttafels 14

15 15 Filmpje

16 Annuïteit zonder restwaarde Machine € 40.000 Machine € 40.000 Rente 10% Rente 10% Economische gebruiksduur 4 jaar Economische gebruiksduur 4 jaar Restwaarde nihil Restwaarde nihil Maak een afschrijvingsplan Maak een afschrijvingsplan Uitgewerkt in Excel Uitgewerkt in Excel 16

17 Annuïteit positieve restwaarde Machine € 40.000 Machine € 40.000 Rente 10% Rente 10% Economische gebruiksduur 4 jaar Economische gebruiksduur 4 jaar Restwaarde € 10.000 Restwaarde € 10.000 Maak een afschrijvingsplan Maak een afschrijvingsplan Uitgewerkt in Excel Uitgewerkt in Excel 17

18 Annuïteit negatieve restwaarde Machine € 40.000 Machine € 40.000 Rente 10% Rente 10% Economische gebruiksduur 4 jaar Economische gebruiksduur 4 jaar Restwaarde € -/- € 4.000 (sloopkosten) Restwaarde € -/- € 4.000 (sloopkosten) Maak een afschrijvingsplan Maak een afschrijvingsplan Uitgewerkt in Excel Uitgewerkt in Excel 18

19 Ideaalcomplex Machinepark Machinepark Gelijkmatige aanschaf Gelijkmatige aanschaf Afschrijvingen ongeacht systeem gelijk Afschrijvingen ongeacht systeem gelijk Afschrijvingen + Restwaarde = nieuwe investering Afschrijvingen + Restwaarde = nieuwe investering 19

20 Voorbeeld ideaalcomplex 4 Machines, ieder jaar één vervangen 4 Machines, ieder jaar één vervangen Aanschaf € 100.000 per machine Aanschaf € 100.000 per machine Economische gebruiksduur 4 jaar Economische gebruiksduur 4 jaar Restwaarde € 40.000 per machine Restwaarde € 40.000 per machine Schrijf af: Schrijf af: In gelijke bedragen In gelijke bedragen Met jaarlijks € 4.000 dalende afschrijving Met jaarlijks € 4.000 dalende afschrijving Met sum of the year digits Met sum of the year digits Uitgewerkt in Excel Uitgewerkt in Excel 20

21 Vragen Opgaven hoofdstuk 6 Opgaven hoofdstuk 6

22 Huiswerk Opgaven Opgaven 6.2 t/m 6.6 6.7 t/m 6.12


Download ppt "1 Cursus Bedrijfseconomie 2 IBK2BEC20. 2 Programma Hfdst. 6 Kosten duurzame productiemiddelen Hfdst. 6 Kosten duurzame productiemiddelen Economische gebruiksduur."

Verwante presentaties


Ads door Google