De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Marktonderzoek – Hoe pak ik een kwantitatief onderzoek aan? 1.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Marktonderzoek – Hoe pak ik een kwantitatief onderzoek aan? 1."— Transcript van de presentatie:

1 Marktonderzoek – Hoe pak ik een kwantitatief onderzoek aan? 1

2 Kleinere groep uit groter geheel Door extrapolatie oordeel over universum Schatting Geen zekerheid Normale verdeling Statistische theorie Besparing van tijd en geld Steekproeven Basisprincipes 2

3 1.Representatief 2.Grootte steekproef – Betrouwbaarheid – Nauwkeurigheid 3.Toevalligheid/Significante verschillen – Chi-kwadraat test Steekproeven Basiskennis 3

4 1.Representatief 2.Grootte steekproef – Betrouwbaarheid – Nauwkeurigheid 3.Toevalligheid/Significante verschillen – Chi-kwadraat test Steekproeven Basiskennis 4

5 5 1. Representatief

6 Representatief? Eerste mogelijkheid : U legt deze vraag voor aan een aantal voorbijgangers in de Antwerpse winkelstraten. Tweede mogelijkheid : Er wordt gevraagd op de website van de GVA om deze vraag te beantwoorden. Derde mogelijkheid ; Enquête afnemen door marktonderzoekbureau 6

7 Onderzoeksbureau iVox ondervroeg op vraag van Gazet van Antwerpen duizend inwoners van de stad over al deze thema’s. Belangrijk om te weten: de enquête werd afgenomen tussen 12 december en 15 januari en dateert dus van vóór de aanslagen in Frankrijk. Er werd zorgvuldig geselecteerd naar geslacht, leeftijd, opleidingsniveau, districtsniveau en politiek stemgedrag. Steekproeven Representatief 7

8 Inwoners België – Vlaanderen 6.000.000 – Wallonië 4.000.000 – Brussel 1.500.000 Studenten Thomas More Hogeschool? 8 Representatief

9 2. Grootte steekproef Vraag : 200?300?1000?......? Probleem : tijd, geld, verwerking Doelstelling van de enquête : – hoe betrouwbaar moet ze zijn? – hoe nauwkeurig moet ze zijn? 9

10 Enkele begrippen verduidelijken Standaarddeviatie of standaardafwijking Afwijking van het gemiddelde Normaalverdeling of Gausscurve 10

11 Steekproeven Normaalverdeling/Gauss-verdeling 11

12 Toepassing bij steekproeven 12

13 Steekproeven Betrouwbaarheid 13 - 3 Sx -2Sx -1Sx X + Sx +2Sx +3Sx Betrouwbaarheid van 95% dat het gemiddelde ligt tussen X plus 2 maal standaardfout en min tweemaal standaardfout,

14 Steekproeven Nauwkeurigheid of foutenmarge 14 - 3 Sx -2Sx -1Sx X + Sx +2Sx +3Sx De grootte van de standaardfout of Sx ; hoe kleiner de foutenmarge hoe groter de steekproef moet zijn

15 Bepalen grootte steekproef In marktonderzoek wordt geopteerd voor een betrouwbaarheid van 95% De nauwkeurigheid wordt bepaald door de marktonderzoeker/marketeer Formule zie handboek Calculator : http://www.steekproefcalculator.com/steekpr oefcalculator.htm http://www.steekproefcalculator.com/steekpr oefcalculator.htm http://www.journalinks.be/steekproef/ 15

16 Standaardfout van proporties Bij enquêtes wordt gepeild naar bv -Kent u product “Y” waarop ja of neen wordt geantwoord -Bent u akkoord of niet met een bepaalde stelling waarop ja of niet wordt geantwoord = proportie bv 60% ja en 40 % neen Hier kan opnieuw een standaardfout worden berekend : standaardfout proportie of Sp 16

17 Steekproeven Bepalen steekproefgrootte bij het schatten van proporties Nauwkeurigheid/foutenmarge bij 95 % betrouwbaarheid (afgerond) Steek- proef- grootte 1% of 99% 5% of 95% 10% of 90% 15% of 85% 20% of 80% 25% of 75% 30% of 70% 35% of 65% 40% of 60% 45% of 55% 50% 502,766,048,329,9011,0912,0012,7013,2213,5813,7913,86 1001,954,275,887,007,848,498,989,359,609,759,80 1501,593,494,805,716,406,937,337,637,847,968,00 2001,383,024,164,955,546,006,356,616,796,896,93 3001,132,473,394,044,534,905,195,405,545,635,66 4000,982,142,943,503,924,244,494,674,804,884,90 5000,871,912,633,133,513,804,024,184,294,364,38 10000,621,351,862,212,482,682,842,963,043,083,10 15000,501,101,521,812,022,192,322,412,482,522,53 20000,440,961,311,561,751,902,012,092,152,182,19 40000,310,680,931,111,241,341,421,481,521,541,55 50000,280,600,830,991,111,201,271,321,361,381,39 100000,200,430,590,700,780,850,900,930,960,98 250000,120,270,370,440,500,540,570,590,610,62 500000,090,190,260,310,350,380,400,420,430,44 17

18 Steekproeven Samenstelling / stappenplan 18 1 Definitie van de ‘relevante’ populatie en haar kenmerken ↓ 2 Definitie van het steekproefkader of sampling frame ↓ 3 Bepaling van het benodigde budget en de benodigde tijd ↓ 4 Keuze van de steekproefmethode (o.m. toevallig versus niet-toevallig) ↓ 5 Bepaling van de noodzakelijke steekproefgrootte ↓ 6 Trekking van de steekproef en verzameling van de informatie ↓ 7 Nagaan van de representativiteit ↓ 8 Verwerking van de gegevens Marc De Laet, Pol Toye Marktonderzoek in rechte lijn 2014 UDB ©

19 Doelgroep duidelijk en ondubbelzinnig vastleggen Eventueel: vooronderzoek Basis: – sociodemografische kenmerken – gedragsmatige kenmerken Steekproeven Definitie populatie 19Marc De Laet, Pol Toye Marktonderzoek in rechte lijn 2014 UDB ©

20 Geslacht Leeftijd Sociale status Beroep Woonplaats Woonomgeving Beroepssector Leefwijze … Steekproeven Definitie populatie op basis van sociodemografische kenmerken 20Marc De Laet, Pol Toye Marktonderzoek in rechte lijn 2014 UDB ©

21 Gebruiker Niet-gebruiker Aankoper Ex-gebruiker … van Product Merk … Steekproeven Definitie populatie op basis van gedragsmatige kenmerken 21 Marc De Laet, Pol Toye Marktonderzoek in rechte lijn 2014 UDB ©

22 Lijst van elementen van de doelgroep Mogelijke bronnen: – beroepsverenigingen – opdrachtgever – handelsregister – … Niet van alle doelgroepen lijsten Steekproeven Sampling frame 22Marc De Laet, Pol Toye Marktonderzoek in rechte lijn 2014 UDB ©

23 Zuiver toevallige ↔ niet-toevallige trekking Zuiver toevallige (aselecte): – ieder element gekende kans om uitgeloot – statistische formules toepasbaar Niet-toevallige (selecte): – kans niet gekend – statistische regels niet toepasbaar – geen extrapolatie Steekproeven Keuze steekproefmethode 23 Marc De Laet, Pol Toye Marktonderzoek in rechte lijn 2014 UDB ©

24 Handige programma’s: – http://www.surveysystem.com/sscalc.htm http://www.surveysystem.com/sscalc.htm – http://www.raosoft.com/samplesize.html http://www.raosoft.com/samplesize.html – http://www.dssresearch.com/toolkit/default.asp http://www.dssresearch.com/toolkit/default.asp – http://www.gmi-mr.nl/resources/sample-size- calculator.php http://www.gmi-mr.nl/resources/sample-size- calculator.php – http://www.macorr.com/ss_calculator.htm http://www.macorr.com/ss_calculator.htm Steekproeven Bepalen steekproefgrootte praktijk 24 Marc De Laet, Pol Toye Marktonderzoek in rechte lijn 2014 UDB ©

25 1 Bepaal de gewenste betrouwbaarheid: 68,3 %, 95 %, 99,7 % enz… 2 Bepaal de gewenste maximum afwijking: d.w.z. de marge: s x of s p 3 Bepaal s (bij metingen), of p (proportie) uit ofwel: – vroeger onderzoek – een vooronderzoek of pretest – de formule: maximumwaarde - minimumwaarde 6 Steekproeven Bepalen steekproefgrootte praktische werkwijze 25Marc De Laet, Pol Toye Marktonderzoek in rechte lijn 2014 UDB ©

26 Steekproeven Standaarddeviatie 26Marc De Laet, Pol Toye Marktonderzoek in rechte lijn 2014 UDB ©

27 Steekproeven Standaardfout 27 Marc De Laet, Pol Toye Marktonderzoek in rechte lijn 2014 UDB ©

28 Steekproeven Betrouwbaarheidsinterval 28 Marc De Laet, Pol Toye Marktonderzoek in rechte lijn 2014 UDB ©

29 Steekproeven Standaardfout voor proporties 29Marc De Laet, Pol Toye Marktonderzoek in rechte lijn 2014 UDB ©

30 Vergelijking kenmerken populatiesamenstelling en steekproef Criterium moet beschikbaar zijn voor populatie én steekproef Samenstelling moet niet exact dezelfde → steekproefgegevens ‘trillen’ Objectieve beoordeling → statistiek: chi-kwadraat test 30 Verwerken van de gegevens Representativiteitscontrole Marc De Laet, Pol Toye Marktonderzoek in rechte lijn 2014 UDB ©

31 Verschillen tussen twee frequentietabellen samengevat in chi-kwadraat waarde F o = de geobserveerde frequentie F e = de verwachte frequentie 31 Verwerken van de gegevens Chi-kwadraat (1) Marc De Laet, Pol Toye Marktonderzoek in rechte lijn 2014 UDB ©

32 Twee hypothesen – H o : de twee frequentieverdelingen verschillen niet werkelijk van elkaar, het geconstateerde verschil is te wijten aan het toeval van de steekproeftrekking en is dus te verwaarlozen Symbolisch: F e = F o – H 1 : de waargenomen waarden verschillen zo sterk van de verwachte, dat we vermoeden dat ze uit een andere populatie komen Symbolisch: F e ≠ F o. Vrijheidsgraden Overschrijdingskans 32 Verwerken van de gegevens Chi-kwadraat (2) Marc De Laet, Pol Toye Marktonderzoek in rechte lijn 2014 UDB ©

33 Populatiesamenstelling ≠ steekproefsamenstelling … → principieel/statistisch: steekproef verwerpen → in praktijk: steekproef corrigeren = herwegen 33 Verwerken van de gegevens Representativiteitscorrectie Marc De Laet, Pol Toye Marktonderzoek in rechte lijn 2014 UDB ©

34 34 Verwerken van de gegevens Chi-kwadraattafel Vrijheids- graden Kans op voorkomen.10.5.02.01 12.7063.8415.4126.635 24.6055.9917.8249.210 36.2517.8159.83711.345 47.7799.48811.68813.277 59.23611.07013.38815.086 610.34512.59215.03316.812 712.01714.06716.62218.475 813.36215.50718.16820.090 914.68416.91919.67921.666 1015.98718.30721.16123.209 1117.27519.65722.61824.725 Kritische waarden 1218.54921.02624.05426.217 1319.81222.36225.47227.688 1421.06423.68526.87329.141 1522.30724.99628.25930.578 1623.54226.29629.63332.000 1724.76927.58730.99533.409 1825.98928.86932.34634.805 1927.20430.14433.68736.191 2028.41231.41035.02037.566 2129.61532.67136.34338.932 2230.81333.92437.65940.289 Marc De Laet, Pol Toye Marktonderzoek in rechte lijn 2014 UDB ©


Download ppt "Marktonderzoek – Hoe pak ik een kwantitatief onderzoek aan? 1."

Verwante presentaties


Ads door Google