De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

18 november2015 Netwerkbijeenkomst Week tegen Kindermishandeling Ellen Janssen, trainer VTD & Karin Zinger en Laurien Brands, gemeente Meppel Veilig Thuis.

Verwante presentaties


Presentatie over: "18 november2015 Netwerkbijeenkomst Week tegen Kindermishandeling Ellen Janssen, trainer VTD & Karin Zinger en Laurien Brands, gemeente Meppel Veilig Thuis."— Transcript van de presentatie:

1 18 november2015 Netwerkbijeenkomst Week tegen Kindermishandeling Ellen Janssen, trainer VTD & Karin Zinger en Laurien Brands, gemeente Meppel Veilig Thuis Drenthe Advies -en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling 1 & Gemeente Meppel Afdeling Jeugd “veilig opgroeien”

2 Angry man Filmfragment Wat zie je? 2

3 Opvoeden Bescherming en veiligheid Beschermen tegen gevaar of schade Basale verzorging Onderdak, voeding, kleding, medische zorg Emotionele warmte Waardering, reageren op behoeften kind Regels en grenzen Gedrag en emoties leren reguleren Stimulering Cognitieve en sociale ontwikkeling Stabiliteit Continuïteit in opvoeding en verzorging 1 lijn trekken 3

4 Geweld tegen volwasssenen: – (ex)Partner geweld – Mishandeling van ouders door hun kinderen – Ouderenmishandeling Kindermishandeling: – Lichamelijke mishandeling en verwaarlozing – Emotionele mishandeling en verwaarlozing – Seksueel misbruik – Kind als getuige Overig geweld: – Genitale verminking – Eergerelateerd geweld – Huwelijksdwang 4 Vormen van geweld in afhankelijkheidsrelaties

5 Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Wet vanaf juli 2013 Meldcode = stappenplan Voorkomen of voortijdig stoppen Na melding AMK: > 1 jaar slachtoffer Gebruik meldcode: 3x vaker ingrijpen Meldrecht/meldplicht WMO/Jeugdwet 2015 5

6 Stappenplan meldcode Stap 1 In kaart brengen van signalen en leg vast, zorg delen Kindcheck Stap 2 Collegiale consultatie en zo nodig advies vragen bij Veilig Thuis of letseldeskundige en leg vast Stap 3 Gesprek met de betrokkene(n), tenzij…… en leg vast Stap 4 Wegen van aard en ernst van het geweld Bij twijfel raadplegen Veilig Thuis en leg vast Stap 5 Beslissen: Hulp organiseren of melden bij Veilig Thuis Effecten volgen en leg vast 6

7 Open zorgmeldingen Opschalen vanuit CJG: “erbij halen” casemanager Jeugd VTD draagt over naar gemeente Meppel bij mogelijkheden “vrijwillig kader” Vrijwillig maar niet vrijblijvend Dient waar nodig VTO in bij RvdK Gemeentelijke regie op veiligheid bij traject “vrijwillig kader” Open en gesloten zorgmeldingen Mandaat om zonder toestemming ouder(s) informatie op te halen Meer toegerust zeer complexe vormen van kindermishandeling Doen alleen onderzoek Niet vrijblijvend Dient waar nodig VTO in bij RvdK Centraal meldpunt politie en artsen Afstemming

8 (Huis)artsen Zorgaanbieders Jeugdzorg, GGZ, LVG, VNN, etc 1 gezin, 1 plan, 1 aanspreekpunt Vraag/signaal Ouders, jongeren, verzorgers, professionals vindplaatsen Toegang jeugdhulp 4-11-2015 Karin Zinger CJG Meppel Sociaal Team GI’s: VTD Telefonisch, website, email, spreekuren etc vd kernpartners CJG Meppell

9 (Huis)artsen Raad voor de kinderbescherming > kinderrechter > GI’s(JBNoord, LJ&R en WSG) 1 gezin, 1 plan, 1 aanspreekpunt Vraag/signaal Ouders, jongeren, verzorgers, professionals vindplaatsen Toegang kinderbeschermingsmaatregelen 4-11-2015 Karin Zinger CJG Meppel Telefonisch, website, email, spreekuren etc vd kernpartners CJG Meppell Sociaal Team VTD

10 10 RvdK Inzet CJG voorliggend SWMW, MEE, Icare of GGD Uitvoering maatregel door GI’s Regie op veiligheid Zorgen over veiligheid Veiligheid niet geborgd Onderzoek gemeente meppel Regie op veiligheid Onderzoek VTD Afstemmen wie regie op veiligheid

11 VTD is het expertisecentrum voor HG en KM Advies aan hulpvragers Advies aan omstanders en professionals Melding in ontvangst nemen Meldingsformulier op veiligthuisdrenthe.nl Inzetten van vervolgtrajecten: VTD zelf of lokaal Coördinatie tijdelijk huisverbod Deskundigheidsheidsbevordering 11

12 Anonimiteit Openheid is uitgangspunt Identiteit van melder wordt bekend gemaakt aan betrokken gezin. 2 uitzonderingen op deze regel: Omstanders Professionals, tenzij…. 12

13 13 Gemeente Meppel: de Toegang tot Jeugdhulp en Kinderbeschermingsmaatregelen Advies aan hulpvragers Advies aan omstanders en professionals Melding in ontvangst nemen Inzetten van vervolgtrajecten: Afdeling Jeugd zelf, overdragen VTD of kernpartners CJG

14 Signs of Safety Trailer Zorgen en krachten Balans risico en bescherming 14

15 Relatie VTD - lokaal Adviesvrager/Melder Informant in onderzoek van VTD Vervolgtraject: oppakken door lokale partner – Privacy van de cliënt (met/zonder toestemming) – Wie deelt welke informatie met wie? 15

16 16 Factoren die van invloed zijn op de gevolgen Leeftijd Ernst Duur Persoonlijkheid van het kind Steun

17 Gevolgen in de hersenen bij kinderen  Voortdurende overdosis alarm-prikkels  Hersenen passen zich aan  Hersenen stemmen zich af op gevaar  Hersenen raken overgevoelig  Kind reageert sterk emotioneel, kan emoties minder goed beheersen

18 Casus Noem situatie Wat zou je doen? In welke volgorde? 18

19 Deskundigheidsbevordering Voorlichting VTD Training signaleren, handelen en gespreksvaardigheid bij een vermoeden van.. Leergroep Aandacht functionarissen Lespresentaties opvoedthema’s Alles op maat 19

20 Pas als je gelooft dat het bestaat, zie je dat het er is! Signaleren door te geloven, te durven, te willen en te kunnen!

21 CONTACT Veilig Thuis Drenthe T. landelijk 0800 2000 / regionaal 088 2460244 E. info@veiligthuisdrenthe.nl I. www.vooreenveiligthuis.nl www.veiligthuisdrenthe.nlwww.vooreenveiligthuis.nlwww.veiligthuisdrenthe.nl Postadres: Postbus 569, 9400 AN Assen Bezoekadres: Klompmakerstraat 2a, Assen CONTACT Veilig Thuis Drenthe, Voorlichting & Training Nelly Everts Coördinator Voorlichting & Training E: n.everts@veiligthuisdrenthe.nl T. 088 2460244 M. 06 51819891 Veilig Thuis Drenthe 201521

22 22 Contact Gemeente Meppel, afdeling Jeugd T: 140522 E: postbus@meppel.nlpostbus@meppel.nl W: www.meppel.nl/jeugdwww.meppel.nl/jeugd Postbus 501, 7940 AM Meppel Stadhuis: Grote Oever 26, 7941 BJ Meppel


Download ppt "18 november2015 Netwerkbijeenkomst Week tegen Kindermishandeling Ellen Janssen, trainer VTD & Karin Zinger en Laurien Brands, gemeente Meppel Veilig Thuis."

Verwante presentaties


Ads door Google