De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Gespreksvaardigheden Gelukkig nieuwjaar!!!. urele_gespreksvoering.html?id=HjQ9lxA4Qm MC&redir_esc=y

Verwante presentaties


Presentatie over: "Gespreksvaardigheden Gelukkig nieuwjaar!!!. urele_gespreksvoering.html?id=HjQ9lxA4Qm MC&redir_esc=y"— Transcript van de presentatie:

1 gespreksvaardigheden Gelukkig nieuwjaar!!!

2 http://books.google.nl/books/about/Intercult urele_gespreksvoering.html?id=HjQ9lxA4Qm MC&redir_esc=y http://books.google.nl/books/about/Intercult urele_gespreksvoering.html?id=HjQ9lxA4Qm MC&redir_esc=y Opzoeken en hulp bij het studeren

3 opdrachten vandaag zie opdracht 4 analyseer na het gesprek en bespreek met elkaar het TOPOI model en geef een korte analyse per punt

4 Taal: omvat de verbale en non-verbale taal van de deelnemers aan het gesprek. Digitale taal is de taal van afgesproken betekenissen, bijvoorbeeld de verbale taal waarvan de betekenis is vastgelegd in woordenboeken. De analoge taal is vooral de non-verbale taal die niet is afgesproken en zodoende verschillende betekenissen kan hebben. Voor het gemak wordt verbale en non-verbale taal gebruikt. Ordening: is de kijk ofwel de zienswijze van de deelnemers op de kwesties die spelen in hun gesprek. Het betreft hoe mensen kijken naar de werkelijkheid, een gebeurtenis of kwestie. Het gaat om de kijk van gespreksdeelnemers op de kwestie en zaken die aan de orde zijn. Zij is het inhoudsaspect van de communicatie. Personen: verwijst naar de personen die deelnemen aan het gesprek en naar hun onderlinge betrekking. Het is het betrekkingsaspect in de communicatie: wie zijn de gespreksdeelnemers voor elkaar, welke beelden hebben ze van elkaar en hoe ervaren ze hun onderlinge betrekking? Deze betrekking kan berusten op gelijkheid (gedrag zal symmetrisch overeenstemmend zijn tussen de gespreksdeelnemers, streven naar zo min mogelijk verschil) of verschil (gesprekspartners gedragen zich complementair, aanvullend dus, en streven in gedrag naar een zo groot mogelijk verschil, bijv. een leidend de ander volgend). Organisatie: de maatschappelijke en professionele organisatorische omgeving waarbinnen communicatie plaatsvindt. Inzet: de onderliggende motieven, behoeften, verlangens en drijfveren van de gespreksdeelnemers. De voortdurende invloed die mensen uitoefenen is het waarneembare resultaat van hun inzet

5 Niet-selectieve luistervaardigheden: non-verbaal gedrag, verbaal volgen, gebruik van stiltes, Selectieve luistervaardigheden; vragen stellen, parafraseren van de inhoud, reflecteren van gevoel, concretiseren en samenvatten Regulerende vaardigheden: Opening van het gesprek en begincontact; en afsluiten van gesprek en tot slot 1 nuancerende vaardigheid: positief heretiketteren. - eigen ervaringen analyseren aan hand van het TOPOI- model

6 aan de slag 3 tal 1 pedagoog 1 ouder 1 observator gebruik de formulieren beoordeling

7 tips http://www.zorgprogrammadementie.nl/Site_ Zorgprogrammadementie/docs/pdf/Gespreks vaardigheden.pdf http://www.zorgprogrammadementie.nl/Site_ Zorgprogrammadementie/docs/pdf/Gespreks vaardigheden.pdf huiswerk opdracht 4 zie studiehandleiding


Download ppt "Gespreksvaardigheden Gelukkig nieuwjaar!!!. urele_gespreksvoering.html?id=HjQ9lxA4Qm MC&redir_esc=y"

Verwante presentaties


Ads door Google