De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

9 november 2011 Prestatie afhankelijke beloningsmethodiek Bijlage bij CAO onderhandelingsakkoord Richard Paalman en Arthur Roos Human Resources CRV.

Verwante presentaties


Presentatie over: "9 november 2011 Prestatie afhankelijke beloningsmethodiek Bijlage bij CAO onderhandelingsakkoord Richard Paalman en Arthur Roos Human Resources CRV."— Transcript van de presentatie:

1 9 november 2011 Prestatie afhankelijke beloningsmethodiek Bijlage bij CAO onderhandelingsakkoord Richard Paalman en Arthur Roos Human Resources CRV

2 Prestatie afhankelijke beloning | CRV | 9 november 2011 | 2 Inhoudsopgave 1. Huidige systematiek 2. Nieuwe systematiek 3. Overgang van huidig naar nieuw 4. Voorbeelden

3 Prestatie afhankelijke beloning | CRV | 9 november 2011 | 3 1. Huidige systematiek werkwijze Medewerkers hebben een functie Deze functie is gewaardeerd Functiewaardering bepaalt de functie-/salarisklasse Functie-/salarisklassen hebben vaste verhogingsstappen in de vorm van functiejaren Medewerkers krijgen jaarlijks een functiejaar tot aan het maximum van de functie- / salarisklasse

4 Prestatie afhankelijke beloning | CRV | 9 november 2011 | 4 1. Huidige systematiek Salarisschalen (situatie 1 juli 2011)

5 Prestatie afhankelijke beloning | CRV | 9 november 2011 | 5 2. Nieuwe systematiek werkwijze Medewerkers hebben een functie, welke is gewaardeerd Functiewaardering bepaalt de functiegroep en de salarisschaal Salarisschalen hebben geen vaste verhogingsstappen meer, maar een normsalaris Het normsalaris is het maximum van de salarisschaal Medewerkers groeien jaarlijks binnen de salarisschaal afhankelijk van: –de relatieve salarispositie binnen de salarisschaal (RSP) –de beoordeling In de CAO is een “groeitabel” opgenomen Invoering heeft alleen consequenties voor medewerkers die nog niet op het maximum van de schaal zitten > 85% van de medewerkers zit reeds op maximum van de schaal

6 Prestatie afhankelijke beloning | CRV | 9 november 2011 | 6 2. Nieuwe systematiek Nieuwe salarisschalen (situatie 1 juli 2011)

7 Prestatie afhankelijke beloning | CRV | 9 november 2011 | 7 2. Nieuwe systematiek Salarisverhogingstabel Uitleg: salarisgroei is afhankelijk van beoordeling en RSP geen groei bij beoordelingscode 1 doorgroei tot en met RSP 95 bij beoordelingscode 2 doorgroei tot en met RSP 100 bij beoordelingscode 3, 4 en 5

8 Prestatie afhankelijke beloning | CRV | 9 november 2011 | 8 3. Overgang naar nieuw systematiek Uitgangspunten Medewerkers worden overgezet van de oude naar de nieuwe systematiek Het maandsalaris is hierbij het uitgangspunt en blijft gelijk Alle medewerkers krijgen een RSP RSP = Relatieve Salaris Positie in % RSP = maandsalaris gedeeld door normsalaris (100% RSP)

9 Prestatie afhankelijke beloning | CRV | 9 november 2011 | 9 3. Overgang naar nieuwe systematiek Voorbeelden Oude inschaling - inseminatorschaal 6, trede 4: € 2.304,= - distributiemedewerkerschaal 4, trede 7: € 2.247,= - vertegenwoordigerschaal 8, trede 11: € 3.024,= - foktechnicusschaal 10, trede 2: € 2.672,= Nieuwe inschaling - inseminatorschaal 6, RSP 88,37% € 2.304,= - distributiemedewerkerschaal 4, RSP 95,13% € 2.247,= - vertegenwoordigerschaal 8, RSP 100,00% € 3.024,= - foktechnicusschaal 10, RSP 76,25% € 2.672,= €2.304/€2.607 * 100%= 88,37%

10 Prestatie afhankelijke beloning | CRV | 9 november 2011 | 10 4. Prestatie afhankelijke beloning Voorbeeld 1 - Inseminator, schaal 6, RSP 88,37% € 2.304,= - Beoordeling: code 4, overtreft de verwachtingen huidige RSP + 3% RSP wordt 88,37% + 3% = 91,37% salaris is RSP x norm salaris 91,37% x € 2.607 = € 2.382,=

11 Prestatie afhankelijke beloning | CRV | 9 november 2011 | 11 4. Prestatie afhankelijke beloning Voorbeeld 2 - Distributiemedewerkerschaal 4, RSP 95,13% € 2.247,= - Beoordeling: code 1, voldoet niet aan de verwachtingen huidige RSP + 0% RSP wordt 95,13% + 0% = 95,13% salaris is RSP x norm salaris 95,37% x € 2.362 = € 2.247

12 Prestatie afhankelijke beloning | CRV | 9 november 2011 | 12 4. Prestatie afhankelijke beloning Voorbeeld 3 - Vertegenwoordiger, schaal 8, RSP 100,00% € 3.024,= - Beoordeling: code 3, Voldoet aan de verwachtingen Medewerker zit al aan het normsalaris Normsalaris is maximum RSP blijft 100%

13 Prestatie afhankelijke beloning | CRV | 9 november 2011 | 13 4. Prestatie afhankelijke beloning Voorbeeld 4 - Foktechnicus, schaal 10, RSP 76,25% € 2.672,= - Beoordeling: code 5, Overtreft verwachtingen in ruime mate huidige RSP + 5% RSP wordt 76,25% + 5% = 81,25% salaris is RSP x norm salaris 81,25% x € 3.504 = € 2.847


Download ppt "9 november 2011 Prestatie afhankelijke beloningsmethodiek Bijlage bij CAO onderhandelingsakkoord Richard Paalman en Arthur Roos Human Resources CRV."

Verwante presentaties


Ads door Google