De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De geschiedenis van Israel. Kaarten De geschiedenis van Israel Tijdperken: Aartsvaders In slavernij in Egypte Tocht door Sinai Richterentijd Koningentijd.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De geschiedenis van Israel. Kaarten De geschiedenis van Israel Tijdperken: Aartsvaders In slavernij in Egypte Tocht door Sinai Richterentijd Koningentijd."— Transcript van de presentatie:

1 De geschiedenis van Israel

2 Kaarten

3 De geschiedenis van Israel Tijdperken: Aartsvaders In slavernij in Egypte Tocht door Sinai Richterentijd Koningentijd –Saul, David en Salomo1025-922 –Twee koninkrijken: Israel en Juda Ballingschap Perzische tijd Alexander de Grote, Ptolemaeën, Seleuciden Hasmoneeën Romeinse tijd

4 De oude verhalen Schepping De eerste mensen Zondvloed Aartsvaderverhalen: –Abraham, Sara –Izaak, Rebekka –Jacob (Israel), Rachel en Lea –Jozefverhalen

5 Na de slavernij Uittocht uit Egypte (Mozes) Tocht door de Sinai –Openbaring van de Wet Verovering Kanaän (Jozua) Richterentijd (o.a. Gideon, Simson, Samuel)

6 Koningentijd Saul stam Benjamin David stam Juda Jeruzalem wordt hoofdstad Salomo Bouw van de tempel Scheuring van het rijk (922): –Noordrijk of Israel (tot 721) 10 stammen –Zuidrijk of Juda 2 stammen Profeten en koningen Ballingschap verwoesting van de tempel 586 diaspora

7 Na de ballingschap Perzische tijd bouw tweede tempel (Zerubbabel) Alexander de Grote (334) Ptolemaeën Seleuciden –Antiochus IV Epiphanes, ontheiliging van de tempel (175) Hasmoneeën (135-63)

8 Romeinse tijd Romeinen (va. 69 v. Chr.) –Herodes de Grote (39-4); de tempel verfraaid –“Religio licita” –Stadhouders en tetrarchen –Partijen binnen het jodendom: Farizeeën Sadduceeën Zeloten Essenen Joodse opstand 66-70; verwoesting van de tempel Bar Kochba (132-135)

9

10 Geschiedenis van Israel Thema’s: Monotheisme God openbaart zich Godsbeeld: –Schepper –Heer van de geschiedenis –Persoonlijke redder Eschatologie Messianisme Israel en de volkeren

11 Jodendom na Jezus 70 verwoesting van de tempel; Farizeeën blijven de enige groep met invloed 100 Jamnia: vaststelling canon Tenach Ontstaan Talmoed: – 200 Misjna Jehuda ha-Nasi – Gemara Joden vijandig behandeld in christelijke cultuur: antisemitisme Verschillende stromingen: Kabbala Chassidisme Reform-jodendom Zionisme Emancipatie onder invloed van de Franse Revolutie Integratie en assimilatie De holocaust of Sjoa Staat Israel

12 Het scheppingsverhaal Licht Hemelkoepel Land, planten Zon, maan, sterren Vissen en vogels Landdieren, mens De oervloed Rustdag


Download ppt "De geschiedenis van Israel. Kaarten De geschiedenis van Israel Tijdperken: Aartsvaders In slavernij in Egypte Tocht door Sinai Richterentijd Koningentijd."

Verwante presentaties


Ads door Google