De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Functiewaarderen workshop OOP

Verwante presentaties


Presentatie over: "Functiewaarderen workshop OOP"— Transcript van de presentatie:

1

2 Functiewaarderen workshop OOP

3 Wat is functiewaarderen?
functiewaarderen is het systematisch wegen van een functie met behulp van een wegings- of meetinstrument: wegen maar ook: functiewaarderen is een instrument om de onderlinge verhouding naar zwaarte tussen de functies in kaart te brengen: ordenen

4 Wat is functiewaarderen niet
functiewaarderen is geen oordeel over de functionaris en gaat dus niet over de manier waarop de functie wordt uitgevoerd functiewaarderen is niet: druk, druk, druk … functiewaarderen is niet afhankelijk van marktwerking

5

6 Waarom wel functiewaarderen
functies worden gewaardeerd om een evenwicht te bereiken tussen salarisverhoudingen volgens het principe ‘gelijkwaardig werk, gelijkwaardig salaris’. .

7 Meten is weten

8 Wat moet je weten om functies te kunnen
een organogram waarin de plaats van de functie binnen de organisatie is aangegeven de niveau-bepalende hoofdtaken doel en taakstelling van de organisatie en de functie-vereisten

9 Functiewaarderen: systemen
er bestaan verschillende functiewaarderingssystemen: gebaseerd op maatschappelijke normen en waarden gebaseerd op beredeneerd vergelijken gebaseerd op het toekennen van punten De CAO’s in het onderwijs stellen dat met FUWA gewaardeerd moet worden (en dat gaat met punten)

10 Functies differentiëren: eerste omschrijven, daarna waarderen
vanuit de doelstellingen van de organisatie via normfuncties via functiedifferentiatie naar “eigen” functies die met behulp van FUWASYS worden gewaardeerd, door een gecertificeerd FUWA-adviseur en “voorzien” van een bijpassende schaal

11 Wanneer is iets een nieuwe taak in je functie?
Niveau verhogende taken die, Opgedragen zijn en die Voor minimaal een half jaar worden uitgevoerd en die Voor minimaal voor 25% van de werkzaamheden behelzen

12 voorbeeldfuncties en nieuwe functies
in FUWASYS is voor het onderwijs een set voorbeeldfuncties opgenomen. de werkgever kan functies ontwikkelen die afwijken van die voorbeeldfuncties. voor het waarderen van functies die afwijken van de voorbeeldfuncties moet de werkgever gebruik maken van een gecertificeerd adviseur. Opnemen in functieboek: ter instemming gmr of or

13

14 He he, functiewaarderen: hoe werkt het
er zijn 14 kenmerken per kenmerk 5 score - niveaus conversietabel: somscore  salarisschaal

15 Conversietabel Schaal 1: somscore 14 t/m 16 punten
enzovoort Schaal 18: somscore 70 punten (14 x 5)

16 De 14 kenmerken 1. aard van de werkzaamheden 2. doel van de werkzaamheden 3. effect van de werkzaamheden 4. aanpak van de werkzaamheden 5. dynamiek van de werkzaamheden 6. keuzevrijheid 7. complexiteit van de beslissingen

17 De 14 kenmerken 8. effect van de beslissingen 9. kader 10. wijze van controle 11. kennis 12. vaardigheden 13. aard van de contacten 14. doel van de contacten

18 Hoe komt de somscore tot stand?
14 kenmerken Elk kenmerk krijgt een score tussen 1 en 5 Bijvoorbeeld: = welke schaal?

19 We dalen af in FUWA 14 kenmerken Ieder kenmerk 5 scores
Sommige scores corresponderen onderling Geen groter verschil dan 1 punt in score Dus niet: Dan geen uitgebalanceerde omschrijving

20 Onderlinge samenhang Is afhankelijk van score! Voorbeeld, als kenmerk 1 en 7 een 3 scoren, dan 11 of 12 ook 3 Kenmerk 1: aard werkzaamheden Kenmerk 7: complexiteit van beslissingen Kenmerk 11: kennis Kenmerk 12: vaardigheden

21 Pffff.

22 Voorbeeld scores: kenmerk 6: keuzevrijheid.
Score 1: weinig vrijheid voor keuze Als dit, dan dat Score 2: kiezen uit bestaande mogelijkheden Als dit, dan dat of dat of dat Score 3: interpreteren van gegevens, oplossingen afwegen als ik dit doe gebeurt dit, als ik dat doe gebeurt dat Score 4: analyseren wat er gebeurt en zelf oplossingen bedenken Score 5: vrijheid om fundamentele verschuivingen in de strategische koers aanbrengen

23 Onderwijsassistent Schaal 4 22122 22122 22 22 (26) Schaal 5
(28) Schaal 6 (31) of (33) Schaal 7 (Lerarenondersteuner) (35) Leraarondersteuner is dus een andere functie en geen opschaling zoals onderwijsassistent: schaal 4, 5, 6

24 Bezwaar maken Waarover kan bezwaar worden gemaakt:
- functiebeschrijving en de functiewaardering Waar? - Gesprek met de leidinggevende - Interne bezwarencommissie - Externe bezwarencommissie - Kantonrechter

25 Gesprek met leidinggevende: vooraf bedenken:
- Moet ik meer doen dan dat ik moet doen of doe ik meer dan ik moet doen? - Brengt die taak meer verantwoordelijkheid mee of krijg ik het alleen maar drukker? - Worden mijn werkzaamheden te laag gewaardeerd of kan en wil ik meer?

26 Interne bezwarenprocedure
- Vaak weet interne commissie niet hoe FUWA werkt: bereid u goed voor - Praat niet over salaris, maar over werkzaamheden en de score - Leg het uit als u vindt dat u zwaardere taken heeft dan beschreven in uw functie - Geef aan welke verantwoordelijkheid u hebt en niet welke u voelt - Maar: een half jaar niet opgedragen werk uitgevoerd, is theoretisch WEL opgedragen werk. Uw leidinggevende had in moeten grijpen

27 Externe bezwarenprocedure
- Bereid u voor - Bel uw vakbond en laat u ondersteunen - Fuwa-taal is ondoorgrondelijk zonder fuwa-opleiding: wat is van belang, wat niet - Ergens 1 kenmerk met 1 score omhoog kan vaak niet. Scores hebben onderling verband - Niet geldt wat u kunt, maar wat u moet doen of al heel lang doet

28

29 TIPS Zorg dat u gezien wordt Maak gebruik van uw scholingsbudget Doet u meer dan u zou moeten doen? Laat dat zien en vertel het ook Heeft u het te druk? Trek direct aan de bel Kan er nog wel wat bij? Meld dat ook Wilt u ander werk? Ga goed voorbereid naar een functioneringsgesprek Zorg dat u een functioneringsgesprek heeft Schakel desnoods mr of gmr in Ga in de mr en zorg dat oop/obp niet “ondergeschoven kindje “wordt Kijk of loopbaangesprekken gerealiseerd kunnen worden Volg de workshop: recht op professionalisering voor OOP

30


Download ppt "Functiewaarderen workshop OOP"

Verwante presentaties


Ads door Google