De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Garansys is een initiatief van de Caesar Groep © All material copyright Garansys. All rights reserved Introductie CCPM.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Garansys is een initiatief van de Caesar Groep © All material copyright Garansys. All rights reserved Introductie CCPM."— Transcript van de presentatie:

1 Garansys is een initiatief van de Caesar Groep © All material copyright Garansys. All rights reserved Introductie CCPM

2 Garansys is een initiatief van de Caesar Groep © All material copyright Garansys. All rights reserved TOC-IT Essentials Welkom & introductie Afspraak is afspraak –Elke dienst heeft een ‘deliverable’ –Altijd met een harde garantie (ook consultancy!) Grondlegger TOC-IT denken: –TOC: wereldwijd gebruikte methodiek om rendement van processen te optimaliseren (logistiek, distributie) –TOC-IT: toepassen van TOC op IT organisaties –TOC-IT ontwikkeld i.s.m. Eli Goldratt Diensten –Projecten: gegarandeerd succesvol & op tijd –TOC-IT Consultancy: optimalisatie eigen IT performance –Beheer : met oplostijdgarantie Fact: 97% projecten op tijd

3 Garansys is een initiatief van de Caesar Groep © All material copyright Garansys. All rights reserved TOC-IT Essentials Garansys is onderdeel van de Caesar Groep Wetens(w)aardigheden: Opgericht in 1993 + 300 mensen aan het werk Omzet 2010: 27 miljoen en winstgevend Gezond (solvabiliteit: 57%) Sinds 2003: strategische TOC & Goldratt implementatie

4 Garansys is een initiatief van de Caesar Groep © All material copyright Garansys. All rights reserved TOC-IT Essentials 24% van de projecten wordt afgebroken voor afronding. 44% van de projecten overschrijdt het budget (gemiddeld 1,9 keer), zijn te laat en/of leveren niet de volledige scope. 68% van de projecten voldoet niet aan de verwachtingen! BRON: Chaos Summary 2009 – Standish Group met data van meer dan 50.000 projecten (april 2009) De cijfers als het gaat om projecten:

5 Garansys is een initiatief van de Caesar Groep © All material copyright Garansys. All rights reserved TOC-IT Essentials Wat is TOC-IT Toepassen van elementen uit de “Theory of Constraints” op proven practises projectmanagement (Prince II, Agile, TMAP) Voornamelijk gedragselementen Effect: Het leveren van de juiste oplossing op tijd en binnen budget Aandachtsgebieden –Scope –Doorlooptijd (planning) –Organisatie

6 Garansys is een initiatief van de Caesar Groep © All material copyright Garansys. All rights reserved TOC-IT Essentials Elementen van de TOC-IT projectaanpak Scopemanagement –Maak op te lossen probleem, waarde en urgentie expliciet –Definieer die scope noodzakelijk voor op lossen probleem –Manage voortschrijdend inzicht op basis van het probleem Doorlooptijdplanning (single en multi-project) –Buffermanagement –Critical chain –Multi-project staggering Projectorganisatie –Productielijn met vaste teams, full kit, PDSM, CCPM –Sales en operatie uitlijnen op maximale flow –Sizing indicator implementeren –Balanceren op basis van constraint –Verbetercyclus Scope management CCPM S&T

7 Garansys is een initiatief van de Caesar Groep © All material copyright Garansys. All rights reserved TOC-IT Essentials TOC-IT scopemanagement (1) Aanname 1: je investeert in een project om er als organisatie beter van te worden (business case). Aanname 2: het is onmogelijk vooraf 100% van de scope te definiëren (fixed scope bestaat niet) Uitdaging: Hoe fixeer je tijd en budget zonder scope te fixeren?

8 Garansys is een initiatief van de Caesar Groep © All material copyright Garansys. All rights reserved TOC-IT Essentials TOC-IT scopemanagement (2) BINNEN BUDGET & OP TIJD LEVER HOOGWAARDIGE ICT-OPLOSSINGEN (SCOPE) VERBETER BUSINESS PERFORMANCE VERBETER BUSINESS PERFORMANCE DILEMMA ACTIES  Uren managen op minimum  Inkoop op tarief of (deels)zelf doen  Functionaliteit managen op kosten ACTIES  Uren managen op minimum  Inkoop op tarief of (deels)zelf doen  Functionaliteit managen op kosten ACTIES  Doe alles wat nodig is voor resultaat  Beste skills op project  Functionaliteit managen op baten ACTIES  Doe alles wat nodig is voor resultaat  Beste skills op project  Functionaliteit managen op baten

9 Garansys is een initiatief van de Caesar Groep © All material copyright Garansys. All rights reserved TOC-IT Essentials TOC-IT scopemanagement (3) Oplossing: –Maak op te lossen probleem, waarde en urgentie expliciet –Definieer die scope noodzakelijk voor op lossen probleem –Manage voortschrijdend inzicht op basis van het probleem

10 Garansys is een initiatief van de Caesar Groep © All material copyright Garansys. All rights reserved TOC-IT Essentials Hoe [en waarom] Garansys gegarandeerd op tijd oplevert…

11 Garansys is een initiatief van de Caesar Groep © All material copyright Garansys. All rights reserved TOC-IT Essentials Er is een IT-project gedefinieerd met: –Aantoonbare waarde voor de business –Gericht scopemanagement –Opleverdatum bekend WAAROM GAAT DIT DAN TOCH NOG VAAK VERKEERD? Stel nu

12 Garansys is een initiatief van de Caesar Groep © All material copyright Garansys. All rights reserved TOC-IT Essentials Business resources zijn niet op het juiste moment beschikbaar. Scope/inhoud/uitgangspunten wijzigen gedurende het project en daarmee de doorlooptijd en/of het budget. Projectmanagers en Resourcemanagers hebben regelmatig conflicten rondom prioriteiten en resources. Problemen binnen één project beïnvloeden andere projecten. Herkent u dit?

13 Garansys is een initiatief van de Caesar Groep © All material copyright Garansys. All rights reserved TOC-IT Essentials STUDENTEN SYNDROOM: Ik heb nog tijd genoeg STUDENTEN SYNDROOM: Ik heb nog tijd genoeg MULTI-TASKING: Ik heb ook nog andere dingen te doen! MULTI-TASKING: Ik heb ook nog andere dingen te doen! WET VAN PARKINSON: Taak is klaar. Zal ik het nog mooier maken? WET VAN PARKINSON: Taak is klaar. Zal ik het nog mooier maken? INTEGRATIE- PROBLEMEN: Te laat en/of niet compleet: anderen worden opgehouden INTEGRATIE- PROBLEMEN: Te laat en/of niet compleet: anderen worden opgehouden PLAN PLANNED BEST SAFETY INSPANNING STARTOPLEVERDATUM Dit is vaak de praktijk!

14 Garansys is een initiatief van de Caesar Groep © All material copyright Garansys. All rights reserved TOC-IT Essentials Scopemanagement wordt bepaald door waarde Focus op taak in plaats van project Vier verschijnselen: –Integratieproblemen –Studentensyndroom –Slechte multi-tasking –‘Wet van Parkinson’ Samenvattend

15 Garansys is een initiatief van de Caesar Groep © All material copyright Garansys. All rights reserved TOC-IT Essentials Critical Chain Buffer Management Multi projecten Staggering Multi projecten Staggering Tooling Slechte Multitasking en Integratieproblemen Studentensyndroom en ‘Wet van Parkinson’ Garansys Projectaanpak

16 Garansys is een initiatief van de Caesar Groep © All material copyright Garansys. All rights reserved TOC-IT Essentials Veiligheidsmarge binnen elke taak dient naar het eind van het project verschoven te worden om te waarborgen dat het project op tijd af is. Het is niet belangrijk elke taak op tijd af te hebben; het is belangrijk om het project op tijd af hebben! BESCHERM HET TOTALE PROJECT! Principe 1: buffermanagement

17 Garansys is een initiatief van de Caesar Groep © All material copyright Garansys. All rights reserved TOC-IT Essentials 10 60 45 2030405060 TIJD Beste gepland Veiligheidsbuffer Bescherm het project TOC-IT Essentials

18 Garansys is een initiatief van de Caesar Groep © All material copyright Garansys. All rights reserved TOC-IT Essentials Hoeveel tijd is nog nodig om die taak af te ronden? ACTIE GRENS Manage de totale tijdbuffer Current Date   Project Buffer Used 100% Consumed Commitment 0% Consumed Planning Threshold Action Threshold Start

19 Garansys is een initiatief van de Caesar Groep © All material copyright Garansys. All rights reserved TOC-IT Essentials A A B C D 8 5 2 1 5 CRITICAL CHAIN: kritieke pad is niet genoeg, kijk ook naar de benodigde resources! 19 A A B C D 8 5 2 1 5 15 Principe 2: ‘critical chain’

20 Garansys is een initiatief van de Caesar Groep © All material copyright Garansys. All rights reserved TOC-IT Essentials Door te kijken naar de Critical Chain zie je wat de meest kritische resource is Plan het werk van die resource Plan de projecten in lijn met die resource STAGGERING: Ga uit van de kritische resource; plan projecten daarom heen. Principe 3: staggering

21 Garansys is een initiatief van de Caesar Groep © All material copyright Garansys. All rights reserved TOC-IT Essentials Verschillende soorten tooling beschikbaar –Lynx –Concerto –FLOW MPM Toegankelijk voor iedereen Tool bepaalt dagelijks prioriteit op basis van drie principes Rapportage op basis van afwijkingen in planning Manage projecten op basis van nog benodigde tijd. Tooling

22 Garansys is een initiatief van de Caesar Groep © All material copyright Garansys. All rights reserved TOC-IT Essentials Dilemma: opdrachtgever wordt vaak onderaannemer in project Oplossing –Opstellen 1 integraal planning voor alle activiteiten en hier CCPM op toepassen –Resources klant ook onder regie CCPM –Klant heeft dus ook recht op buffer dagen (niet kritieke taken mogen ook langer duren) –Op contract niveau afspraken maken hoe om te gaan met buffer overschrijding Hoe CCPM toe te passen bij klant/leverancier verhouding

23 Garansys is een initiatief van de Caesar Groep © All material copyright Garansys. All rights reserved TOC-IT Essentials TOC-IT Organisatie (1) “There is no such thing as a profitable project” Vraag: Hoe richten we een “projectenfabriek” in die in staat is een portfolio aan projecten kwalitatief op tijd en winstgevend te realiseren? Ideale testcase? Garansys

24 Garansys is een initiatief van de Caesar Groep © All material copyright Garansys. All rights reserved TOC-IT Essentials TOC-IT Organisatie (2) Organisatie transformatie o.b.v. Strategy & Tactics Tree (Eli Goldratt) Globale stappen –Implementeer sizing indicator (je “product”, bijv functiepunten (NOOIT uren)) –Implementeer je “productielijn” Vaste teams Vaste “ontwikkelmethodiek” (=proces). Pas agile methodieken toe. Full kit CCPM TOC-IT scopemanagement –Identificeer “constraint” in je proces –Maak alle ondergeschikt aan constraint –Manage via de constraint je output Hoe release je werk in proces (sales) Manage de drum –Implementeer een verbetercyclus om je proces verder te verbeteren

25 Garansys is een initiatief van de Caesar Groep © All material copyright Garansys. All rights reserved TOC-IT Essentials DISCUSSIE & VRAGEN


Download ppt "Garansys is een initiatief van de Caesar Groep © All material copyright Garansys. All rights reserved Introductie CCPM."

Verwante presentaties


Ads door Google