De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

College 2; schrijven, rekenen en kennis & inzicht.

Verwante presentaties


Presentatie over: "College 2; schrijven, rekenen en kennis & inzicht."— Transcript van de presentatie:

1 College 2; schrijven, rekenen en kennis & inzicht

2 Programma  Schrijven  Rekenen  Kennis en inzicht

3 Wie schrijft die blijft  De pen is machtiger dan het zwaard.  Kan je op je buik schrijven  Zwart op wit zetten  Met dubbel krijt schrijven  Met een schone lei beginnen  De puntjes op de i zetten  Zand erover  Dat is niet om over naar huis te schrijven

4 Schrijfstijlen schuinschrift blokschrift Koordschrift/lopen blokschrift

5 Schrijven  Verstandelijk activiteit  Motorische activiteit Lateralisatie, samenspel van de hersenhelften Foneem-grafeem: klanken-lettertekens

6 Specifieke vaardigheden voor schrijven Lezen en schrijven hebben een sterke samenhang, maar toch gebruik je specifieke vaardigheden  Oog-handcoordinatie  Fijne motoriek  Beheersing laatste vingerkootjes  Duim en pols kunnen draaien  Opdracht: teken het volgende figuur: vierkant

7 Kinderen leren schrijven  Krabbels  Steeds meer herkenbare letters  Cijfers worden gebruikt (1-10)  Na een tijdje komen woordjes tevoorschijn  Soms in spiegelbeeld  Letters verspreid op papier  Fonetisch schrijven wat je hoort schrijven

8 Ontwikkeling schrift in combinatie met schrijfgerei  Rietpen… hallo.. blok  Veer…hallo..blok sierlijk  Kroontjesopen..hallo..schuin  Balpen..hallo..kan alle kanten op

9 Opdracht:  Teken een vierkant

10 Regels en voorkeuren  Beginnen bij een punt bovenaan  Beginnen aan de linkerkant van een figuur  Beginnen met een verticale lijn  Horizontale lijn van links naar rechts  Verticale lijn van boven naar beneden  Voorkeur voor een ononderbroken lijn

11 Lettervormen Ballistisch schrijven Het in één keer kracht geven en afremmen tijdens het schrijven van een letter. Dit gebeurt als het kind een vaste hand heeft Proprioceptieve waarneming Waarnemen van het eigen spier, tast en evenwichtsgevoel. Steeds corrigeren. Dit resulteert in een bibberig handschrift

12 3 aspecten van leren schrijven 1. Onthouden van verschillende letters en de bewegingen 2. Die kennis tijdens schrijven snel ophalen uit het geheugen 3. Bewegingen snel en goed uitvoeren

13 Fasen in het schrijven  Modelfase Bij leren schrijven wordt vaak tussendoor gestopt om letter te herinneren  Etiketfase letter kan in 1x worden geschreven, zonodig met een stop wegens kramp  Automatisering De sturing van de spieren gaat niet langer bewust Pas bij 9 a 10 jaar/groep 6 gaat schrijven echt vloeiend

14 Overig  Linkshandigheid  Schrijfstoornissen  Dysgrafie; stoornis in het LEREN schrijven  Agrafie; kennis over schrijven is verloren  Begrijpelijk schrijven  http://www.griffix.nl/nl-nl-de-vier-om-mee- te-leren-schrijven.html

15 Rekenen Wiskunde=de kennis van het meetbare en het voorspelbare dmv symbolen >=+-x Rekenen is het bezig zijn met getallen en aantallen Begrip is wiskunde werkwoord is rekenen Getalbegrip is de basis voor wiskundig inzicht en rekenkundig handelen. http://nl.youtube.com/watch?v=YtLEWVu815o&feature=related

16 Cognitieve rijpheid is de basis van getalbegrip Piaget: in de pre-operationele fase(2-6 jr) is getalbegrip nog niet aanwezig In de concreet-operationele fase (6-11 jr) is getalbegrip wel aanwezig

17 Uit onderzoek blijkt:  Dat kinderen die god met getallen en aantallen om kunnen gaan later een grotere kans hebben op schoolsucces  Aangeboren onafhankelijk van afkomst, sekse, gedrag

18 Getalbegrip  Tellen..algemeen nummers noemen  Correspondentie; tellen wat je ziet (te maken met objectpermanentie)  Classificatie; groeperen van verzameling  Seriatie  Hoofdgetal (kardinale getal) totaal bv 10..hoeveel studenten  Ranggetal (ordinale getal) 1,2,3,4

19 Fasen in rekenen  Basisautomatismen; aanvankelijk rekenen  Optellen van getallen onder de tien  Splitsen van een hoofdgetal 11= 8+3, 10+1, 9+2  Tientalpassering  Bewerkingen / cijferen  G10-methode; 21+17; 21+10= 31; 31+7=38  1010-methode; 21+17; 20 +10=30; 1+7=8; 30+8=38

20 Verder nog lezen  Realistisch rekenen; redactiesommen Kinderen laten reken met praktijk  Ongecijferdheid Soort cijfer analfabetisme  Sekseverschillen Jongens beter dan meisjes..evolutie??  Geld Begrip voor kinderen niet bekend

21 Kennis en inzicht Kennis is weten inzicht is begrijpen Verschillende verbanden: Oorzakelijk; oorzaak-gevolg  Absoluut; altijd gevolg ‘de zon komt altijd op in het oosten’  Waarschijnlijk ‘als ik op het lichtknopje druk, dan gaat het licht aan’  Schijn-oorzakelijkheid http://www.youtube.com/watch?v=Tv3s0lSwqjU

22 Piaget Concreet-operationele fase (6-11 jr)  Het kind kan zich andere gezichtspunten voorstellen  Het kind kan meerdere dingen met elkaar in verband brengen  Denkhandelingen voltrekken zich nog in concrete beelden, bv morsen drank/vast  Begrip van omkeerbaarheid/Conservatie(inzicht in veranderingen)  Besef van relativiteit en wederkerigheid Links rechts/broers http://nl.youtube.com/watch?v=YJyuy4B2aKU

23 Vygotsky  Op basis van ontwikkeling van de mens door sociale interactie  Alle psychische processen zijn sociaal  Zone van naaste ontwikkeling  Praten is belangrijk  Leren maakt ontwikkeling mogelijk

24 Intelligentie Intelligentie omvat zoveel, dat er moeilijk een definitie van te geven is. 3 manieren van denken over intelligentie:  A; potentiele intelligentie; aangeboren  B; ‘levensintelligentie’;resultaat potentie en ervaring  C; meetbaar deel van intelligentie;iq

25 Wetenschappers over intelligentie  Binet & Stern; intelligentietests  Sternberg; drievoudige intelligentie Context(situatie), ervaring, stappen  Gardner; 8 soorten specifieke intelligentie  Goleman; emotionele intelligentie

26 Gardner  Linguïstisch / Verbaal  Logisch / Mathematisch  Visueel / Ruimtelijk  Lichamelijk / Kinesthetisch  Muzikaal / Ritmisch  Naturalistisch  Interpersoonlijk / Sociaal gericht  Intrapersoonlijk / Zelfkennis

27 Binet & Stern; intelligentietest Alfred Binet ontwikkelde een instrument om zwakbegaafden te onderscheiden van ongemotiveerde leerlingen… dat werd een intelligentietest om ‘intelligentieleeftijd’ te meten William Stern ging verder met dat idee. IQ was volgens hem de verhouding tussen de mentale leeftijd (of intelligentieleeftijd) en de chronologische leeftijd (werkelijke) Mentale leeftijd ------------------------------ x 100 = IQ Chronologische leeftijd

28 Hoogbegaafdheid Aantal aspecten  Bijna altijd op specifiek terrein  Op basisschool bij taal en rekenen  Alertheid voor wat niet meteen duidelijk is  Kind moet wel prestatiegericht zijn  Sociale gerichtheid heeft invloed  Hoogbegaafdheid is relatief

29 Metageheugen Het onthouden van strategieën die nodig zijn om dingen te leren en te onthouden. Enkele leerstrategieën  Herhalen  Aantekeningen maken  Onderstrepen  In eigen woorden navertellen  Vragen bedenken die leraar zou kunnen stellen

30 Metacognitie Metacognitie: ‘denken over denken’  Weten wat je weet (declaritive knowledge)  Weten hoe je meer te weten kunt komen  Weten hoe je iets moet aanpakken (executive control)

31 Intelligentietests http://www.werksite.nl/iq-test http://www.123test.nl/iqtest/ http://iq.startpagina.nl/ http://teleblik.nl/media/3345498

32 Volgende week  Persoonlijkheidsontwikkeling; H5 en H6


Download ppt "College 2; schrijven, rekenen en kennis & inzicht."

Verwante presentaties


Ads door Google