De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Inspraakavond ‘huurbeleid’ Zutphen 02.11.2015 & Deventer 03.11.2015.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Inspraakavond ‘huurbeleid’ Zutphen 02.11.2015 & Deventer 03.11.2015."— Transcript van de presentatie:

1 Inspraakavond ‘huurbeleid’ Zutphen & Deventer

2 Agenda 1. Wat hebben we tot nu toe gedaan – uur en wat gaat er nog gebeuren? 2. Huurbeleid Stap A: uitleg huurbeleid – uur Stap B: toelichting stellingen – uur Stap C: handen uit de mouwen steken – uur Stap D: uitleg spelregels inspraak – uur 3. Samenvatting – uur 4. Afsluiting & Borrel

3 1. Wat hebben we tot nu toe gedaan? 1/2 ● Qua voorbereiding:oriënterende gesprekken gevoerd met diverse inhoudsdeskundigen, waaronder corporaties & huurdersoverlegorganen elders in het land, juristen, beleidsmedewerkers etc., verschillende overleg- modellen onderzocht ● Qua taak / opdracht: een concept overlegmodel (het huis) uitgewerkt + voorgelegd aan huurders, BC’s & directie ieder1 + start pilot

4 1. Wat hebben we tot nu toe gedaan? 2/2 En verder..... ● Qua communicatie: website, social media, bijeenkomsten, media- aandacht, Dag v/h Huren, ing, nieuwsbrief ● Qua validatie: n.a.v. gesprek met juridisch deskundigen: tussentijdse stichting opgericht, die tot moment van oprichting v/h nieuwe orgaan (uiterlijk ) in de geest van de Overlegwet handelt.

5 1. en......wat gaat er nog gebeuren? ● Qua taak / opdracht: o.b.v. uitkomst pilot concept overlegmodel (het huis) waar nodig aanscherpen, naam kiezen, werven van competente bestuursleden en enthousiaste Kamer- leden voor nieuw overlegorgaan (per ) ● Qua communicatie: website, social media, inspraakavond ZAV, media- aandacht, nieuwsbrief 2, ing etc..... ● Qua validatie: oprichten nieuw huurdersoverlegorgaan die m.i.v operationeel is conform de Overlegwet en o.b.v. het overlegmodel (het huis) ● Afronding project: Kwartiermakers stoppen direct na oprichting van het huurdersoverleg- orgaan en kunnen zo nodig als extern consultants meekijken om de rode lijn te bewaken.

6 2. Huurbeleid Thema van vanavond: Huurbeleid. Het koppel dat aan de voorbereiding van dit omvangrijke thema gewerkt heeft: ● Ron Duivelaar - Kwartiermaker ● Dorien Hoogeveen - Woonbedrijf ieder1 Stap 1: uitleg huurbeleid (Dorien) Stap 2: toelichting stellingen (Dorien) Stap 3: handen uit de mouwen steken (allemaal) Stap 4: uitleg spelregels inspraak (Ron)

7 Concept Huurbeleid 2016

8 Inhoud 1. Inleiding 2. Definitie Huurbeleid 3. 4 Bouwstenen van Huurbeleid 4. Wij horen graag uw mening! 5. Afronding

9 Inleiding

10 Definitie Huurbeleid Definitie Huurbeleid Woonbedrijf ieder1: “de samenhang tussen kwaliteit, betaalbaarheid, beschikbaarheid en huuropbrengsten”.

11 4 Bouwstenen Betaalbaarheid Beschikbaarheid Kwaliteit Huuropbrengsten

12 Het Huurbeleid: maakt deel uit van de jaarlijkse bedrijfsplancyclus van Woonbedrijf ieder1 wordt jaarlijks geëvalueerd en aangepast

13 Wij horen graag uw mening!

14

15 Stap C: handen uit de mouwen steken noteer uw mening Stelling 1: Woonbedrijf ieder1 moet middeninkomens (inkomens tussen € ,- en € ,-) ook toegang tot de sociale woningmarkt bieden. Stelling 2: Een doorstroomregeling voor senioren is belangrijker dan het ‘senior-geschikt’ maken (= levensbestendig maken) van de huidige woningen waar senioren in wonen. Stelling3: Woningruil speelt geen rol van betekenis meer in de lokale woningmarkt en moet worden stopgezet door Woonbedrijf ieder1.

16 Stap D: uitleg spelregels inspraak En nu? ● Binnen 7 dagen na het inspraakmoment (rekenend vanaf dinsdag i.v.m. inspraakavond Deventer op ) ontvangt u het concept-advies per (wordt ook op website vermeld), oftewel uiterlijk ● Binnen 3 dagen na ontvangst concept-advies stuurt u uw terugkoppeling op inhoud, per retour, oftewel uiterlijk vrijdag ● Definitief advies bieden wij Woonbedrijf ieder1 aan, uiterlijk ● Woonbedrijf ieder1 heeft 14 werkdagen de tijd om te reageren op het advies, waarna wij weer naar u terug- koppelen via website


Download ppt "Inspraakavond ‘huurbeleid’ Zutphen 02.11.2015 & Deventer 03.11.2015."

Verwante presentaties


Ads door Google