De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

HBO-Monitor en NAE: Wat kan je daarmee als onderwijsinstelling? 04.11.2015 DAIR: Be Connected.

Verwante presentaties


Presentatie over: "HBO-Monitor en NAE: Wat kan je daarmee als onderwijsinstelling? 04.11.2015 DAIR: Be Connected."— Transcript van de presentatie:

1 HBO-Monitor en NAE: Wat kan je daarmee als onderwijsinstelling? 04.11.2015 DAIR: Be Connected

2 ROA Agenda Welkom, kennismaking Betrouwbaarheid van meting Oordelen over de opleiding –Meten we echt verschillen tussen opleidingen / onderwijsinstellingen –Verband NSE en HBO-Monitor Competenties Arbeidsmarktuitkomsten: –Werkloosheid –Werken op niveau –Werken in eigen domen –Nieuwe definitie van werkzame beroepsbevolking –Studie in cijfer vs HBO-Monitor –Studiekeuze 123 vs HBO-Monitor Relatie met Alumni Bevragen van alumni of bevragen van werkgevers

3 ROA 1. Betrouwbaarheid Response Kleine aantallen Ruis en systematische meetfout

4 ROA Response (%)

5 ROA Response (%)

6 ROA Response Wat kunnen uitvoerders aan de response doen? –HBO: mails / brieven / schriftelijke vragenlijst / telefoon –WO: mails / brieven Wat kunnen scholen/universiteiten aan de response doen? –Adresbestanden / mailadressen –Vooraankondiging –Facebook / Linkedin

7 ROA Ruis en kleine aantallen?

8 ROA Ruis en kleine aantallen?

9 ROA Ruis en kleine aantallen?

10 ROA Ruis en kleine aantallen?

11 ROA Ruis en kleine aantallen?

12 ROA Ruis en kleine aantallen? Er is ruis! –Verschillen tussen sectoren in de regel duidelijk groter dan verschillen binnen een sector –Ruis neemt toe naar mate de aantallen kleiner worden

13 ROA Ruis en kleine aantallen? Werkloosheid en kleine aantallen

14 ROA Ruis en kleine aantallen?

15 ROA Ruis en kleine aantallen?

16 ROA Er is ruis: –Probleem is vooral bei kleine opleidingen –Beneden 20 cases wordt het echt problematisch –Boven 50 cases is het sterk betrouwbaar

17 ROA Ruis en kleine aantallen? Wat te doen tegen ruis? Meerjarig gemiddelde (bijvoorbeeld bij werkloosheid) Mediaan ipv. gemiddelde (bijvoorbeeld bij salaris)

18 ROA Ruis en kleine aantallen (werkloosheid)

19 ROA Ruis en kleine aantallen (werkloosheid)

20 ROA Ruis en kleine aantallen (3 jaar gemiddeld)?

21 ROA Ruis en kleine aantallen (5 jaar gemiddeld)?

22 ROA Ruis en kleine aantallen (salaris)?

23 ROA Ruis en kleine aantallen?

24 ROA 2. Oordelen over opleiding Invloed van arbeidsmarkt Zijn er echt verschillen tussen instellingen/opleidingen? Relatie met NSE

25 ROA 2. Oordelen over opleiding Starten op de arbeidsmarkt –HBO over tijd –WO 2014

26 ROA Basis om te starten op arbeidsmarkt

27 ROA Basis om te starten op arbeidsmarkt

28 ROA Basis om te starten op arbeidsmarkt

29 ROA Basis om te starten op arbeidsmarkt

30 ROA Basis om te starten op arbeidsmarkt: WO

31 ROA Voorbereiding op beroepsloopbaan: WO

32 ROA 2. Oordelen over opleiding Let op: Oordelen die betrekking hebben op relatie tussen opleiding en arbeidsmarkt zijn conjunctuurgevoelig!!!

33 ROA Studie in het algemeen: WO

34 ROA Verschil werkend vs werkloos

35 ROA 2. Oordelen over opleiding Let op: Oordelen die betrekking hebben op directe relatie tussen opleiding en arbeidsmarkt zijn conjunctuurgevoelig!!! Let op: Oordelen die geen betrekking hebben op directe relatie tussen opleiding en arbeidsmarkt zijn minder of niet conjunctuurgevoelig!!!

36 ROA Basis om te starten op arbeidsmarkt

37 ROA 2. Oordelen over opleiding Zijn er verschillen tussen opleidingen/instellingen?

38 ROA Verschil tussen scholen: voorbereiding op beroepsloopbaan

39 ROA Verschil tussen scholen: voorbereiding op beroepsloopbaan

40 ROA Verschil tussen opleidingen: Selectiviteit van opleiding

41 ROA 2.1 NSE versus HBO-Monitor

42 ROA Meten van tevredenheid Oordelen over docenten Oordelen over beroepsgerichtheid en voorbereiding op beroepspraktijk Zelfde opleiding wederom kiezen

43 ROA Meten van tevredenheid Docenten –NSE: Rapportcijfer kwaliteit Docenten –HBO-Monitor: Gemiddelde over 5 rapportcijfers Beroepsgerichtheid –NSE: Voldoende gericht op beroepspraktijk (1-5) –HBO-Monitor: Inbedding in beroepspraktijk (1- 10) Voorbereiding op beroepspraktijk –NSE: Voorbereiding op beroepspraktijk (1-5) –HBO-Monitor: Voorbereiding op beroepspraktijk (1-10)

44 ROA Meten van tevredenheid Zelfde opleiding –NSE: zelfde opleiding aan dezelfde hogeschool –HBO-Monitor: zelfde opleiding aan dezelfde hogeschool

45 ROA Data –NSE: meting 2009 (4 e jaar studenten) –HBO-Monitor 2010 –Alleen voltijd studenten/afgestudeerden –Geen KUO studenten/afgestudeerden

46 ROA Wie is meer tevreden? NSEHBO-Monitor Kwaliteit docenten6.97.0 Beroepsgerichtheid3.4 (6.8)6.6 Voorbereiding op beroepspraktijk 3.3 (6.6)6.5 Zelfde opleiding kiezen62%66%

47 ROA Relatie NSE en HBO-Monitor Koppeling op opleidingsniveau Gemiddelde score per opleiding

48 ROA Docenten

49 ROA Beroepsgerichtheid

50 ROA Voorbereiding op beroepspraktijk

51 ROA Zelfde opleiding

52 ROA Zelfde opleiding

53 ROA Correlaties op opleidingsniveau HBO NSE Docente n Beroepsgerichth eid Voorbereiding beroepspraktij k Zelfde opleiding Docenten0.56** Beroepsgerichthei d 0.33 Voorbereiding beroepspraktijk 0.46* Zelfde opleiding0.58** ** significant op 1% * Significant op 5%

54 ROA Spijt en opleiding aanraden

55 ROA Eerste conclusies NSE en HBO-Monitor: complementair of substituut? Docenten: Substituut Beroepsgerichtheid, Voorbereiding op beroepspraktijk: Complementair Invloed van arbeidsmarktintrede? Docenten: Nee Beroepsgerichtheid, Voorbereiding op beroepspraktijk: Ja

56 ROA 3. Competenties Eigen niveau en vereist niveau 5-punt likert schaal

57 ROA 3. Competenties Betrouwbaarheid van meting –Structurele bias? Wat kunnen we ermee?

58 ROA Inschatting van respondenten van het niveau van hun eigen competenties in vergelijking met andere afgestudeerden van hun opleiding

59 ROA Mannen versus vrouwen

60 ROA Competenties en overschatten

61 ROA Tekorten en overschatten

62 ROA Geaggregeerd niveau

63 ROA Geaggregeerd niveau

64 ROA 3. Competenties Let op: –Alumni overschatten zich bij competenties –Mannen overschatten zich meer dan vrouwen –Probleem is vooral bij eigen niveau van competenties

65 ROA 3. Competenties

66 ROA 3. Competenties

67 ROA 3. Competenties

68 ROA 3. Competenties

69 ROA 3. Competenties

70 ROA 4. Arbeidsmarktuitkomsten Nieuwe definitie van CBS –Gevolgen Studie in cijfers Studiekeuze 123

71 ROA Werkloosheid Hoe meten we dit? Meerdere vragen nodig: –Heb je werk: ja/nee? –Hoeveel uren werk je? –Ben je op zoek naar werk? –Wat is de beste omschrijving van je situatie? Studenten worden uitgesloten

72 ROA Nieuwe definitie (conform CBS) Tot nu toe: minimaal 12 uur per week werkzaam zijn Vanaf nu: minimaal 1 uur per week werkzaam zijn Werkloosheid

73 ROA Werkloosheid: Oud en Nieuw HBO

74 ROA Werkloosheid HBO-ers: verschil oud en nieuw (%-punten)

75 ROA Werkloosheid oud en nieuw

76 ROA HBO oud en nieuw 1-11 uur12-27 uur> 27 uur Elementaire beroepen6%3%1% Via Uitzendbureau25%19%10% Horizontale match59%72%76% Verticale match52%61%77% Voldoende/goede aansluiting59%66%74%

77 ROA Oud versus Nieuw Positief wat ‘% werkend’ betreft!! Negatief voor bijna alle andere aspecten van werk!! Let op: bij kleine aantallen kunnen verschillen groot worden tussen oud en nieuw!!!!

78 ROA 5. Studie in Cijfer vs HBO-monitor % werkzaam op niveau Bachelor Bouwkunde (voltijd) Studie in cijfer:55% HBO Monitor: 75%

79 ROA Bachelor Bouwkunde (voltijd)

80 ROA Bachelor Bouwkunde (voltijd): SiC

81 ROA Bachelor Bouwkunde (voltijd): ROA

82 ROA Bachelor Bouwkunde (voltijd): ROA

83 ROA 5. Studie in Cijfer vs HBO-monitor Let op: verschil ligt in het menemen van jongeren die niet werkzaam zijn!!!

84 ROA 4. Arbeidsmarktuitkomsten Studiekeuze 123 –Salaris

85 ROA Bruto maandsalaris StudiekeuzeROA Oefentherapie Cesar 1.9901.253 Social Work2.2521.451 Pedagogiek2.0981.467 SPH2.1631.513

86 ROA 4. Arbeidsmarktuitkomsten Studiekeuze 123: Salaris voor voltijdbaan ROA: Salaris voor gemiddeld aantal uren dat alumni werken

87 ROA Bruto maandsalaris StudiekeuzeROA% fulltime Oefentherapie Cesar 1.9901.25315 Social Work2.2521.45134 Pedagogiek2.0981.46723 SPH2.1631.51317

88 ROA Relatie met alumni

89 ROA Mag universiteit u benaderen voor Aantallen 2013 en 2014% Opleidingsvoorlichting aan studiekiezers 61851 Verkennen van stagemogelijkheden 57748 Verkennen van baanmogelijkheden 67155 Vakinhoudelijke bijdrage te leveren 70658 Voorlichting op het gebied van arbeidsmarktervaring 65754 Zitting te nemen in adviesorgaan 14212

90 ROA Wat willen werkgevers Laten alumnibevragingen ook werkgeverskant zien?

91 ROA Wat willen werkgevers? Attributen Onderscheiden niveau’s Opleiding HBO Associate degree (Ad) HBO BachelorWO BachelorWO Master Aansluiting studierichting bij functietaken Studierichting sluit volledig aan bij de functietaken Studierichting sluit gedeeltelijk aan bij de functietaken Studierichting sluit niet aan bij de functietaken Relevante werkervaring (incl. stages) Geen½ jaar1 jaar2 jaar Deel van de studie in het buitenland gedaan? NietGedeeltelijkGeheel Gemiddeld eindcijfer6789 Excellentie- /honoursprogramma gevolgd tijdens opleiding? NeeJa Bruto startsalaris: 25% onder het gemiddelde voor deze functie 10% onder het gemiddelde voor deze functie Gemiddeld voor deze functie 10% boven het gemiddelde voor deze functie 25% boven het gemiddelde voor deze functie

92 ROA Wat willen werkgevers? vakkennis en -vaardigheden algemene academische vaardigheden innovatieve vaardigheden strategische/organisatorische vaardigheden sociale vaardigheden commerciële vaardigheden.

93 ROA Wat willen werkgevers?

94 ROA Wat willen werkgevers?

95 ROA Wat willen werkgevers?

96 ROA Tot slot Bedankt en als er vragen zijn: C.meng@maastrichtuniversity.nl


Download ppt "HBO-Monitor en NAE: Wat kan je daarmee als onderwijsinstelling? 04.11.2015 DAIR: Be Connected."

Verwante presentaties


Ads door Google