De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Metabool syndroom en antipsychotica Dr. J.H.A.M. Tuerlings psychiater 25 november 2015.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Metabool syndroom en antipsychotica Dr. J.H.A.M. Tuerlings psychiater 25 november 2015."— Transcript van de presentatie:

1 Metabool syndroom en antipsychotica Dr. J.H.A.M. Tuerlings psychiater 25 november 2015

2 Metabool syndroom en antipsychotica  Inleiding antipsychotica  Bijwerkingen antipsychotica  Pathofysiologie  Metabool syndroom bij antipsychotica  Screening bij antipsychotica 2

3 Inleiding antipsychotica (AP) Indicaties:  Psychose  Schizofrenie  Manie  Depressie  Agitatie Levensverwachting! 3

4 Inleiding antipsychotica  Chloorpromazine/Largactil  Antagonisme dopamine D2 receptor!  Anti noradrenerg  Anti cholinerg  Anti serotonerg  Anti histaminerg 4

5 Inleiding antipsychotica=neuroleptica HaloperidolSulpiride ZuclopentixolSertindol PerfenazineTiapride PimozideDroperidol PipamperonRisperidone OlanzapineQuetiapine ClozapineAripiprazol 5

6 Inleiding antipsychotica Indeling antipsychotica  Oud of klassiek: haloperidol, perfenazine  Modern of atypisch: olanzapine, risperidone Verwarrend en klopt niet Enige atypisch AP is clozapine 6

7 Inleiding antipsychotica Toediening AP:  Oraal tablet dagelijks: haloperidol/risperidone  Oraal tablet wekelijks: penfluridol/semap  Intramusculair depot: haloperidol decanoaat  Intraveneus oplossing: haloperidol 7

8 Bijwerkingen AP  Anti hist/noradr/serot/cholinerg!  Extra pyramidaal syndroom  Tardieve dyskinisie  Verlengde QT tijd ECG, ritmestoornis  Overgewicht  Dyslipideamie  Glucose intolerantie, diabetes mellitus  Maligne neuroleptica syndroom 8

9 Bijwerkingen b.v. haloperidol Sedatief effect matig Droge mond, obstipatie, urine retentie (a CH) EPS (a DO) Tardieve dyskinesie (a DO) Verlengde QT tijd Verhoogd prolactine Nauwelijks metabool syndroom 9

10 Bijwerkingen b.v. Olanzapine Sedatief effect fors Droge mond, obstipatie, urine retentie (a CH) Verhoogd prolactine Forse kans op toename gewicht Metabool syndroom DM Verlengde QT tijd, zelden 10

11 Bijwerkingen b.v. clozapine Koorts Sedatief effect fors Forse kans op toename gewicht Metabool syndroom DM Neutropenie, agranulocytose Darmobstructie Allergische ontstekingsreactie longen/hart Verlengde QT tijd en EPS, zelden 11

12 Pathofysiologie metabool syndroom bij AP  Ongezonde leef gewoonte  Roken  Gewicht  Lipiden  Glucose metabolisme  Niet naar de dokter gaan! 12

13 Pathofysiologie metabool syndroom bij AP Roken  Roken meer en vaker!  Therapeutisch effect  Stoppen kan wel 13

14 Pathofysiologie metabool syndroom bij AP Gewicht  Verminderd verzadigingsgevoel bij AP  Toename gewicht bij AP veranderd neuronaal en hormonaal activiteit  Clozapine>olanzapine>quetiapine>haloperidol 14

15 Pathofysiologie metabool syndroom bij AP Lipiden  Dyslipidaemie  Vaker bij overgewicht  Vaker bij AP 15

16 Pathofysiologie metabool syndroom bij AP Glucose metabolisme  Schozofrenie frequenter dysregulatie en DM2  AP vaker bij DM2  Clozapine,olanzapine, quetiapine 16

17 Pathofysiologie metabool syndroom bij AP  Niet naar de dokter gaan 17

18 Metabool syndroom bij AP Nauwelijks bij haloperidol, aripiprazol  Risperidone  Paliperidone  Quetiapine  Olanzapine  Clozapine 18

19 Metabool syndroom bij AP Wie screent? 19

20 Metabool syndroom bij AP Wat controleren –Gewicht en buik omvang –Tensie –Lidipen spectrum –Glu –Frequentie, voor en na, jaarlijks 20

21 Screening bij AP Richtlijnen  Psychiatrie  Interne geneeskunde  Huisartsen  Multidisciplinair 21

22 Screening bij schizofrenie en AP  Alleen metabool syndroom of…  Algemeen functioneren  Psychiatrisch beeld  Andere bijwerking van AP

23 Literatuur metabool syndroom en AP Lancet Psychiatry 2105,2452/64 Henderson DC, ea. Richtlijn schizofrenie, NVvP 2014 Handboek Psychiatrie, Hengeveld 2012 23

24 Einde  Vragen?


Download ppt "Metabool syndroom en antipsychotica Dr. J.H.A.M. Tuerlings psychiater 25 november 2015."

Verwante presentaties


Ads door Google