De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Rapportagetechniek Wat moet er in een voorwoord? Wat moet er in een voorwoord? Wat is een goede managementsamenvatting? Wat is een goede managementsamenvatting?

Verwante presentaties


Presentatie over: "Rapportagetechniek Wat moet er in een voorwoord? Wat moet er in een voorwoord? Wat is een goede managementsamenvatting? Wat is een goede managementsamenvatting?"— Transcript van de presentatie:

1 Rapportagetechniek Wat moet er in een voorwoord? Wat moet er in een voorwoord? Wat is een goede managementsamenvatting? Wat is een goede managementsamenvatting? Wat moet er in een inleiding? Wat moet er in een inleiding? Hoe verwoord ik mijn advies? Hoe verwoord ik mijn advies? Waaraan voldoen goede conclusies en aanbevelingen? Waaraan voldoen goede conclusies en aanbevelingen? Waarom bronvermeldingen? Waarom bronvermeldingen? Wat moet in de bijlagen? Wat moet in de bijlagen?

2 Hoe structureer ik? Zie de opzet van de tekst als het beantwoorden van vragen Zie de opzet van de tekst als het beantwoorden van vragen Wat zijn hoofdvragen? Wat zijn hoofdvragen? Wat zijn deelvragen? Wat zijn deelvragen? Maak daarvan een (voorlopige) inhoudsopgave Maak daarvan een (voorlopige) inhoudsopgave Bedenk wat wil de lezer weten Bedenk wat wil de lezer weten Welke vragen wil hij/zij beantwoord zien? Welke vragen wil hij/zij beantwoord zien? Plaats kernwoorden onder de hoofdstuktitels Plaats kernwoorden onder de hoofdstuktitels

3 Indeling rapport Omslag Omslag Titelpagina Titelpagina Voorwoord Voorwoord Managementsamenvatting Managementsamenvatting Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding (eerste hoofdstuk) Inleiding (eerste hoofdstuk) Kernhoofdstukken (het onderzoek, het advies) Kernhoofdstukken (het onderzoek, het advies) Conclusies Conclusies Aanbevelingen (laatste hoofdstuk) Aanbevelingen (laatste hoofdstuk) Noten Noten Literatuurlijst Literatuurlijst Lijst van symbolen Lijst van symbolen Verklarende woordenlijst Verklarende woordenlijst Bijlagen Bijlagen

4 Omslag en titelpagina Omslag minder uitgebreid dan titelpagina Omslag minder uitgebreid dan titelpagina Titelpagina: Titelpagina: Titel + evt. ondertitel Titel + evt. ondertitel Naam en voorletters schrijver en stud. nummer Naam en voorletters schrijver en stud. nummer Plaats Plaats Maand en jaar Maand en jaar instelling instelling

5 Voorwoord Gegevens schrijver Gegevens schrijver Kader waarin rapport tot stand gekomen is (opdracht, project, stageverslag) Kader waarin rapport tot stand gekomen is (opdracht, project, stageverslag) Dankbetuigingen Dankbetuigingen Doelgroep van rapport Doelgroep van rapport Manier waarop rapport gebruikt kan worden Manier waarop rapport gebruikt kan worden

6 Managementsamenvatting Zeer essentieel voor rapport! Zeer essentieel voor rapport! Veel aandacht aan besteden! Veel aandacht aan besteden! Moet ook apart gelezen kunnen worden! Moet ook apart gelezen kunnen worden! Dient begrijpelijk, kort en informatief te zijn Dient begrijpelijk, kort en informatief te zijn Samenvatting laat zien: Samenvatting laat zien: Groot deel inleiding (probleem-/doelstelling Groot deel inleiding (probleem-/doelstelling Klein deel middenhoofdstukken Klein deel middenhoofdstukken Groot deel conclusie/ aanbevelingen Groot deel conclusie/ aanbevelingen

7 Inhoudsopgave Geeft in één keer overzicht Geeft in één keer overzicht Voorwoord en samenvatting komen vóór de inhoudsopgave Voorwoord en samenvatting komen vóór de inhoudsopgave Zelfde titels en hoofdstuknummering aanhouden (automatisch) Zelfde titels en hoofdstuknummering aanhouden (automatisch) Bijlagen ook titel geven en Romeinse nummering Bijlagen ook titel geven en Romeinse nummering Bijlage I : Cijfers aantal internetgebruikers van 2000 en 2001 Bijlage I : Cijfers aantal internetgebruikers van 2000 en 2001 Bijlage II : Overzicht providers met uitgebreide pakketkeuze Bijlage II : Overzicht providers met uitgebreide pakketkeuze

8 Inleiding Nadere informatie over het onderwerp (= situatieschets en probleemschets) die uitmondt in een heldere probleemstelling Nadere informatie over het onderwerp (= situatieschets en probleemschets) die uitmondt in een heldere probleemstelling Beschrijving van het doel Beschrijving van het doel Welke randvoorwaarden gelden er Welke randvoorwaarden gelden er Opbouw van het rapport Opbouw van het rapport Welke werkwijzen zijn gebruikt Welke werkwijzen zijn gebruikt

9 Verschil tussen doelstelling en probleemstelling Probleemstelling: de vraagstelling: wat gaat er mis in de business (intern en extern!) de vraagstelling: wat gaat er mis in de business (intern en extern!) afgebakend en geconcretiseerd uitgewerkt (ook in plan van aanpak) afgebakend en geconcretiseerd uitgewerkt (ook in plan van aanpak) Géén oplossingen! Géén oplossingen!Doelstelling: wat wil je bereiken? wat wil je bereiken? wat is resultaat? wat is resultaat? SMART SMART

10 SMART Specifiek Specifiek Meetbaar Meetbaar Acceptabel Acceptabel Realistisch Realistisch Tijdgebonden Tijdgebonden

11 Conclusie Terugkijken! Terugkijken! Volgen logisch uit het advies Volgen logisch uit het advies Dus: komen niet als een verrassing Dus: komen niet als een verrassing Leesbaar voor iemand die gehele rapport niet gelezen heeft Leesbaar voor iemand die gehele rapport niet gelezen heeft Kernachtig geformuleerd, lezer moet in één oogopslag kunnen zien om hoeveel conclusies het gaat Kernachtig geformuleerd, lezer moet in één oogopslag kunnen zien om hoeveel conclusies het gaat

12 Aanbevelingen Gaan over toekomst Gaan over toekomst Persoonlijke visie Persoonlijke visie Zijn adviezen om tot een bepaalde actie over te gaan (what to do next) Zijn adviezen om tot een bepaalde actie over te gaan (what to do next) Kernachtig geformuleerd en zelfstandig leesbaar zijn Kernachtig geformuleerd en zelfstandig leesbaar zijn

13 Literatuurlijst Zie de stijlgids Zie de stijlgids APA-methode APA-methode

14 Gebruik van bronnen Citaten moeten altijd letterlijk overgenomen worden tussen koppeltekens met daarachter tussen haakjes: naam en jaartal van uitgave Citaten moeten altijd letterlijk overgenomen worden tussen koppeltekens met daarachter tussen haakjes: naam en jaartal van uitgave Bronvermelding in de tekst ook met Naam en jaartal tussen haakjes Bronvermelding in de tekst ook met Naam en jaartal tussen haakjes Noten kunnen voetnoot of als eindnoot toelichting verschaffen Noten kunnen voetnoot of als eindnoot toelichting verschaffen

15 Aandachtspunten bij revisie Structuur en alineagebruik Structuur en alineagebruik Argumentatie: waarheid/ geldigheid Argumentatie: waarheid/ geldigheid Verantwoording: bronvermelding, literatuurlijst Verantwoording: bronvermelding, literatuurlijst Duidelijkheid: formulering, inhoud, zinnen Duidelijkheid: formulering, inhoud, zinnen Aantrekkelijkheid: woorden, zinnen, tekst als geheel Aantrekkelijkheid: woorden, zinnen, tekst als geheel Gepastheid: toon en inhoud, taalgebruik Gepastheid: toon en inhoud, taalgebruik Correctheid: spelling en grammatica en interpunctie Correctheid: spelling en grammatica en interpunctie Lay-out Lay-out


Download ppt "Rapportagetechniek Wat moet er in een voorwoord? Wat moet er in een voorwoord? Wat is een goede managementsamenvatting? Wat is een goede managementsamenvatting?"

Verwante presentaties


Ads door Google