De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Methoden & Technieken van Onderzoek Maurice Scheepers Kamer H4.318

Verwante presentaties


Presentatie over: "Methoden & Technieken van Onderzoek Maurice Scheepers Kamer H4.318"— Transcript van de presentatie:

1 Methoden & Technieken van Onderzoek Maurice Scheepers Kamer H4.318 M.M.A.Scheepers@HRO.nl

2 Methoden & Technieken van Onderzoek  Inleiding  Modulehandleiding Weekschema De opdracht Literatuur  Hoofdstuk 1 Doelstelling en onderzoeksvraag

3 Inleiding  Theorie en achtergronden van empirisch kwantitatief onderzoek Empirisch:door waarneming vaststellen wat zich in de werkelijkheid (empirie) afspeelt Kwantitatief: onderzoeken waarin cijfers gebruikt worden

4 Modulehandleiding  De opdracht:  Aan de hand van een krantenkop ga je het achterliggende onderzoek met terugwerkende kracht opnieuw uitvoeren: Volgens de theorie uit het boek!! Welke keuzen heeft de journalist gemaakt? Ben je het eens met de conclusies van de journalist? Etc. Etc. (zie modulehandleiding)

5 Modulehandleiding  De Opdracht: Ga voor volgende week opzoek naar een geschikte krantenkop Voorbeelden:  “Studenten die op kamers wonen halen betere studieresultaten”  “Leeftijd van gamers stijgt spectaculair”  “Jeugd van tegenwoordig is gezond” “Jeugd van tegenwoordig is gezond”  “Mannen kunnen niet zonder knuffel in bed” “Mannen kunnen niet zonder knuffel in bed”  Etc.  Voorkeur voor originele krantenkoppen (onderwerp moet goedgekeurd worden door de docent!)

6 Modulehandleiding  De literatuur: Basisboek Methoden en Technieken Baarda en De Goede (bekijk ook de bijbehorende website!!)website

7 Doelstelling en onderzoeksvraag (1)  Doelstelling: wáárom wil je het onderzoek uitvoeren en wat wil je ermee bereiken? Belang en relevantie van de verzamelde en onderzochte informatie Relevantie:  Theoretisch: wetenschappelijk nut  Praktisch: maatschappelijk nut Doelstelling: ethisch aanvaardbaar?

8 Doelstelling en onderzoeksvraag (2)  Ethische aanvaardbaarheid: Wetgeving privacy Vrijwillige medewerking van respondenten Juiste voorstelling van zaken geven aan respondenten Anonieme verwerking gegevens Eerlijke en objectieve wijze van uitvoeren van het onderzoek Geen gegevens aan derden doorgeven Houden aan eventuele gedragscode

9 Doelstelling en onderzoeksvraag (3)  Probleemstelling: Wat wil je precies weten? Aangeven wat je precies wilt onderzoeken/welke gegevens je boven water wilt hebben Probleemstelling niet te open formuleren Geen beleidsvragen opnemen in de probleemstelling Geen normatieve vragen gebruiken

10 Doel stelling en onderzoeksvraag (4)  Onderzoeksvragen: verfijning van de probleemstelling Frequentievraagstelling (hoeveel/hoe vaak?) Verschilvraagstelling (vinden mannen iets anders dan vrouwen?) Samenhangvraagstelling (is er een relatie tussen geslacht en de beoordeling?)

11 Informatieverzameling  Indien nodig: Internet, boeken, vaktijdschriften, databanken (zoals CBS StatLine, voor de Belgen onder ons: APS, voor onderzoeken op Europese schaal: Eurostat)StatLine Let op:  Relevantie (soortgelijk onderzoek is uitgevoerd in China; kan ik dat gebruiken voor mijn onderzoek in Nederland?)  Gebruik recente onderzoeken/ resultaten  Heeft het een wetenschappelijk niveau?


Download ppt "Methoden & Technieken van Onderzoek Maurice Scheepers Kamer H4.318"

Verwante presentaties


Ads door Google