De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Project: Oriëntatie op het beroep Kwartaal 1 Week 6 Harrie Manders www.med.hro.nl/www.med.hro.nl/manhg.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Project: Oriëntatie op het beroep Kwartaal 1 Week 6 Harrie Manders www.med.hro.nl/www.med.hro.nl/manhg."— Transcript van de presentatie:

1 Project: Oriëntatie op het beroep Kwartaal 1 Week 6 Harrie Manders www.med.hro.nl/www.med.hro.nl/manhg

2 Werkveldbezoeken  Hebben jullie al gekozen?  Waarom belangrijk?  Aanwezigheid!!!!!

3 Justitiabelen  Letterlijk: aan de rechtbank onderworpenen  `rechtzoekenden; personen die aan de rechtsmacht van een rechtsprekende instantie of wetgever zijn onderworpen.`  Ander woord: delinquenten: mensen die een of meerdere delicten hebben gepleegd (delict: strafbaar feit)

4 Wat roept dat bij jullie op?

5 Opgepakt…… en dan?

6 Trias politica: scheiding der machten  In Nederland: De wetgevende macht (de Staten Generaal: de Eerste en de Tweede Kamer) De uitvoerende macht (de koning en de regering, bestaande uit de Minister President, de Ministers en Staatssecretarissen) De rechterlijke macht (de Raad van State en de rechters)

7 De Nederlandse Wet  Grondwet (overkoepelende wet  Strafrecht  Civielrecht

8 Civielrecht, burgerlijk recht of privaatrecht  Verhoudingen tussen burgers onderling en over verhoudingen tussen burgers en goederen:  Huwelijk, scheiding, ouderlijke macht, rechtspositie van volwassenen, van ouders, van kinderen  Geboorte, overlijden, naamgeving, etc.  Koop, verkoop, eigendom, erfenissen, schulden, faillisement,  aansprakelijkheidsrecht

9 strafrecht  Materiële strafrecht:  Beschrijft wat wel en niet mag  (stelen, moorden, mishandeling en geweld, fraude, oplichting, heling, alcohol in het verkeer etc.)  Formele strafrecht  Beschrijft de procedures  (aangifte bij de politie, arrestatie, voorgeleiding, recht op bijstand – advocaat –  Rechtszitting en uitspraak  strafuitvoering

10 Strafrecht  Rechtsregels waarin is vastgelegd welk gedrag strafwaardig is (wat mag wel en wat mag niet?)  De straffen op strafwaardig gedrag  Hoe strafoplegging wordt opgelegd (uitvoering van de straf)

11 De zitting

12 Rechter(s): onafhankelijk ROLLEN Officier van Justitie: vertegenwoordiger van het openbaar ministerie = verantwoordelijk voor opsporing en vervolgen van strafbare feiten Griffier: Maakt verslag van de zitting en is verantwoordelijk voor alle communicatie voor, tijdens en na de zitting Verdachte: wordt gehoord door officier van justitie en door rechter(s) Advocaat: verdedigt de verdachte

13 Strafrecht en jeugdstrafrecht  Jeugdstrafrecht is van toepassing bij minderjarige delinquenten (12 tot 18)  Wat gebeurt er als een jongetje van 10 een misdrijf pleegt?  Strafrecht: voor iedereen vanaf 18 jaar

14

15 De gevangenissen in Nederland zitten vol met ….  Zware criminelen  Jihadisten  Verslaafden  Pedoseksuelen  Verkrachters  Moordenaars  Mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen  Mensen met een licht verstandelijke beperking  Kruimeldieven  Marokkaanse en Antilliaanse jongeren  Illegalen  Witteboordencriminelen  Zwendelaars en oplichters

16 Nog even wat kreten!  De straffen in Nederland zijn veel lager dan in ons omringende landen  Zwaarder straffen zal ze leren  Nederland wordt steeds onveiliger  De gevangenissen in Nederland zijn luxehotels  Eens een dief, altijd een dief

17 filmpje  http://nos.nl/video/152777-gezinstherapie-zwaarder- dan-gevangenisstraf.html

18 Doelgroep verslaafden  Wat voor associaties, beelden roept dit bij jullie op?

19 Beelden 1

20 Beelden 2

21 Beelden 3

22 Beelden 4

23 Gedragsverslaving? http://www.youtube.com/watch?v=JiPQpmyv2G0  Gokken  Internetten  Gamen  Seks, pornografie  Eten  Liefde  Shoppen  Fitness  Werk 23

24 Definitie drugs  Drugs zijn stoffen die verandering van menselijk bewustzijn veroorzaken en om die reden worden gebruikt

25 Indeling van drugs  Dempende werking (verdovend: morfine, heroïne, methadon, alcohol)  Opwekkende werking (stimulerend: speed, cocaïne)  Hallucinogeen/bewustzijnsveranderend (tripmiddelen: LSD, mescaline, psilocybine): je ziet dingen die er niet zijn

26 Determinanten van gebruik: de driehoek van Zinberg Drug Set (persoon) Setting Setting (omgeving) 26 Gebruik Norman Zinberg 1989 †

27 Drug, set en setting  Set: persoonlijkheid en psychische conditie van gebruiker  Setting: omstandigheden waarin men gebruikt  Drug  Werking wordt door onderling samenspel van deze 3 factoren bepaald

28 Filmpje cokegebruik op toilet  http://www.youtube.com/watch?v=rRQPuKhMCDQ http://www.youtube.com/watch?v=rRQPuKhMCDQ

29 Vraag? Waarom gaat iemand gebruiken?

30 Motieven voor gebruik?  Stoer doen  Verveling  Geen nee kunnen zeggen (groepsdruk, niet assertief)  Uitdaging, spanning zoeken  Stiekem, geheim, illegaal  Afzetten tegen (ouders, gevestigde orde, school)  Hoort bij bepaalde jongerencultuur  Het is gewoon lekker (werking/effect)  De kick  Experimenteren  Nog meer?

31 Afhankelijkheid  Afhankelijkheid: patroon van onaangepast gebruik dat beperkingen/lijden veroorzaakt.  Kenmerken: tolerantie, onthoudingsverschijnselen, lange tijd meer gebruik dan gepland, stoppen lukt niet, alle tijd nodig om te ‘scoren’, geen tijd sociale en beroepsmatige zaken, voortzetting gebruik tegen beter weten in

32 DSM-IV Afhankelijkheid (3 van de 7) 1.Tolerantie 2.Onthoudingsverschijnselen 3.Meer of langer gebruik dan gepland 4.Chronisch verlangen en/of vruchteloze pogingen om te stoppen / controleren 5.Veel tijd besteden aan verkrijgen / gebruiken / bijkomen van effecten 6.Belangrijke activiteiten worden geofferd voor middelengebruik 7.Doorgaan ondanks inzicht in negatieve consequenties 32

33 Misbruik van middel  Kenmerken: niet meer kunnen voldoen aan verplichtingen op werk, school of thuis, gebruik in fysiek gevaarlijke situaties, in aanraking met justitie, gebruik ondanks sociale problemen of verergerd door effect van middel

34 Verslaving  Verslaving is containerbegrip: gebruik, misbruik, afhankelijkheid en consequenties ervan  Verslavingszorg: alcohol/drugs, maar ook gokken, gamen, Internet, tv kijken, seks etc.

35 Definities  Tolerantie: steeds meer nodig om hetzelfde effect te bereiken: bijvoorbeeld alcohol, heroïne  Abstinentie: lichaam kan als het ware niet meer buiten de stof  Gewoonte  Gewenning

36 Mate van gebruik Vier categorieën gebruikers:  Niet gebruikers  Experimenteel, incidenteel  Wel geregeld of dagelijks gebruik; geen problemen  Excessief

37 Organisatie van de verslavingszorg  Indicaties?  Financiering? Bouman GGZ is een grote instelling op dit gebied in de regio Rotterdam

38 Stelling 1  Een verslaving is een keuze: Een verslaafde heeft gewoon de wil niet om te stoppen.

39 Stelling 2  Een verslaving is aangeleerd gedrag en kan dus ook weer worden afgeleerd.

40 Stelling 3  Een verslaving is een ziekte, net zoals schizofrenie.

41 Huidige visie op verslaving  "Verslaving is een chronische psychiatrische ziekte, die vaak tot een (blijvend) verlies van autonomie op het gebied van emoties, denken en handelen leidt”

42 Huidige visie: Verslaving is een hersenziekte, geen slecht gedrag dat je kunt afleren Langdurig en intensief gebruik van verslavende middelen veroorzaakt onherstelbare schade in de hersenen Verslaving komt bijna nooit alleen (comorbiditeit) Sommige mensen zijn kwetsbaarder voor het ontwikkelen van een Verslavingsziekte

43 Je zal het maar zijn.  http://www.uitzendinggemist.nl/afleveringen/1117324 http://www.uitzendinggemist.nl/afleveringen/1117324

44 Fragmenten over gamen http://www.youtube.com/watch?v=ij dVoT7zrRA http://www.youtube.com/watch?v=Ji PQpmyv2G0

45 Fragmenten over gamen  http://www.youtube.com/watch?v=Ur7V7- Q6C4Q&list=PLkfxY0Glq1_7in6M3iUPtP2rvboJXG3RB http://www.youtube.com/watch?v=Ur7V7- Q6C4Q&list=PLkfxY0Glq1_7in6M3iUPtP2rvboJXG3RB  http://www.youtube.com/watch?v=lpet4TJi41A&list=PLkfxY0Glq1_7in 6M3iUPtP2rvboJXG3RB http://www.youtube.com/watch?v=lpet4TJi41A&list=PLkfxY0Glq1_7in 6M3iUPtP2rvboJXG3RB

46 Volgende week 16-10-14 Lezen:  Praktijkonderzoek hoofdstuk 4 + 1.4 t/m 1.5  Samen bouwen 2.0 hoofdstuk 1 en 2  Hoorcollege onderzoeksvaardigheden  Voorbereiden: keuze specifieke doelgroep voor individueel onderzoeksverslag Voorbereiden van het werkveldbezoeken 6 t/m 17 oktober  Bestuderen : Praktijkonderzoek in zorg en welzijn – hoofdstuk 6.5 (bezoek instelling).  Bekijk de website van de instelling  Wat doet de instelling? Waar richt deze afdeling zich op? Welke doelgroepen zijn er aanwezig?  Welke doelgroepen zijn er binnen de instelling?  Bereid minimaal 2 vragen voor die je kunt stellen aan degene die jullie ontvangt/begeleidt.  Wat zou je graag nog meer willen weten? (doelgroep, taken voor SPH, methodieken, link met jouw onderzoek, de themadoelgroep of specifieke doelgroep)

47 Pauze:

48 Projectgroep  Welke onderzoeksvragen hebben jullie geformuleerd?  Welke bronnen ga je gebruiken?  Wat is betrouwbaar en wat niet?


Download ppt "Project: Oriëntatie op het beroep Kwartaal 1 Week 6 Harrie Manders www.med.hro.nl/www.med.hro.nl/manhg."

Verwante presentaties


Ads door Google