De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Hogeschool Rotterdam, Opleiding Vastgoed & Makelaardij drs. ing. M.M.A. Scheepers Collegejaar 2011-2012 college.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Hogeschool Rotterdam, Opleiding Vastgoed & Makelaardij drs. ing. M.M.A. Scheepers Collegejaar 2011-2012 college."— Transcript van de presentatie:

1 Hogeschool Rotterdam, Opleiding Vastgoed & Makelaardij drs. ing. M.M.A. Scheepers m.m.a.scheepers@HR.nl www.med.HR.nl/scmma Collegejaar 2011-2012 college 2

2 College 2: Aanleiding tot het onderzoek en Afbakening van het onderzoek

3  Dit college: Bespreken opdrachten §1.8 Hoofdstuk 2: Aanleiding van het onderzoek Hoofdstuk 3: Afbakening van het onderzoek Case study: uitleg onderdeel A

4

5 Opdrachtgevers: balans tussen wens en mogelijkheid! Als je wordt gevraagd om een onderzoeksvoorstel uit te brengen:  Vaak ligt er al een vraag, probleem, doelstelling of aanleiding…  Let op verborgen doelstellingen!  Tips “hoe te handelen met wensen van opdrachtgevers”: zie boek, blz.57 - 58

6 Een opdrachtgever wil vaak ‘van alles’ weten en hij is niet gewend onderzoek te doen, jij bent de expert!  baken het onderwerp goed af  wees duidelijk in je aanleiding, doel- en vraagstelling  geef mogelijkheden en beperkingen aan w.b.  tijd en geld  dataverzameling  vraagstelling  omstandigheden van het onderzo ek Doel van deze afbakening is om de vraag van de opdrachtgever te vertalen naar een onderzoekbare vraag (= probleemanalyse)

7 Mogelijke manieren om deze onderzoeksvraag te beantwoorden:  Afhankelijk van de aard van de vraag  Afhankelijk van de mogelijkheden en beperkingen van de opdrachtgever (praktische beperkingen):  tijd en geld  dataverzameling  vraagstelling  omstandigheden van het onderzoek

8 Vraag opdrachtgever Afbakenen vraag en doel Mogelijke oplossingen Oriëntatie opzet Probleem- analyse Keuze opzet Onderzoeks -voorstel Omgeving Populatie Tijd geld vraagtype

9 Informatie verzamelen doe je gedurende het hele onderzoek!  Als onderdeel van het vooronderzoek  Als methode bij literatuuronderzoek  Als methode om nieuwe informatie te verzamelen

10 Zes regels voor het zoeken naar informatie: 1. Definieer de zoekopdracht  zoekvraag 2. Kies een zoekstrategie 3. Bepaal waar je gaat zoeken 4. Bestudeer de informatie en selecteer wat je nodig hebt 5. Organiseer de informatie 6. Evalueer het resultaat

11  Aantekeningen per dag/week (deel) over: Gemaakte keuzes, argumenten, ideeën, plannen Gesprekverslagen Tijdpad Methode Resultaten en interpretatie Vooruitlopen op aanbevelingen, terugkoppelen naar vraagstelling

12 Een onderzoeksplan geeft een duidelijk en realistisch antwoord op de vraag WAAROM, WAT, WAAR, HOE, HOEVEEL en WANNEER er onderzocht gaat worden. Bron: Verschuren, 1999, p.26 (Na goedkeuring) vormt het onderzoeksplan een leidraad voor je onderzoek! Slecht opgezet onderzoeksplan levert vaak problemen op bij de dataverzameling en data-analyse!

13 Startpunt bij ieder onderzoek is formuleren van de probleemomschrijving :  Probleemstelling + Doelstelling Zónder goede probleemomschrijving:  …Is je onderzoek een ongeleid projectiel! (je weet niet welke richting je uit moet)  …Kun je geen conclusies trekken!  …Kun je geen aanbevelingen doen!

14 Probleemstellingdeelvragenonderzoeksvragen Probleemstelling: Vermeld wat je als onderzoeker wilt weten, welke vraag je aan het einden van het onderzoek kunt beantwoorden. (wordt ook wel eens de “centrale vraagstelling genoemd) Tijdens vooronderzoek: Probleemanalyse d.m.v. de 6W formule: Wat is het probleem? Wie heeft het probleem? Wanneer is het probleem ontstaan? Waarom is het een probleem? Waar doet het probleem zich voor? Wat is de aanleiding?

15  Wordt opgesteld in de vorm van een heldere vraag  Er bestaat samenhang met de doelstelling  Er is duidelijk welke kennis de onderzoeker nodig heeft  Er is duidelijk over wie de onderzoeker kennis nodig heeft en in welke periode  Kán worden opgedeeld in een aantal deelvragen (evt. gespecificeerd in onderzoeksvragen  Er bestaat een relatie met de verwachtingen omtrent de uitkomsten van het onderzoek  Een probleemstelling is volledig  Probleem- en doelstellingen zijn doelvrij

16 De probleemstelling speelt een grote rol bij het bepalen van de dataverzamelingsmethode  Beschrijven Wat is ….  Definiëren Welke kenmerken…  Verklaren Hoe komt het dat…  Voorspellen Welke ontwikkelingen…  Vergelijken Welke samenhang…  Evalueren In welke mate waarderen…  Voorschrijven Welke suggesties…  Ontwikkelingen volgen Welke trends…. Vraagtypen:

17 Veel onderzoekers kiezen voor de volgende opzet: Een brede, algemene probleemstelling Met daarbij:  Een aantal deelvragen die enkele aspecten (doelgroep, eenheden, onderwerpen, tijdpad, etc.) van de centrale vraag (ook in vragende vorm) nader belichten

18  Wat is de functie van je onderzoek? Wat wil je ermee bereiken?  doelstelling: Formuleer de doelstelling algemeen Geef het onderzoekstype aan (onderzoeksdoel) Geef de relevantie aan (praktijkdoel) Geef aan wat de opdrachtgever (indien relevant) met de resultaten wil bereiken

19  Van vraag naar vragenlijst: Stel het domein vast (waarover doe je uitspraken) Stel het beweerde vast (welke uitspraken doe je) Definieer je begrippen (wat bedoel je)  Stipulatieve betekenis = een definitie die voor een bepaald onderzoek wordt gegeven  Baken de grenzen van je onderzoek af

20 © Verhoeven – Boom Lemma uitgevers  Formuleer verwachtingen over de uitkomst: hypothesen (toetsbare uitspraken): Nulhypothese: er is geen relatie tussen twee kenmerken Alternatieve hypothese: er ís een relatie tussen twee kenmerken  Geef deze verwachtingen modelmatig weer

21 © Verhoeven – Boom Lemma uitgevers Correlatie = samenhang Effect = causale relatie

22  Doorlezen: hoofdstuk 2 & 3 (t/m § 3.3)  Opdrachten hoofdstuk 2 (§ 2.5)  Opdrachten hoofdstuk 3 (§ 3.9)  Case-study: Onderdeel A af!


Download ppt "Hogeschool Rotterdam, Opleiding Vastgoed & Makelaardij drs. ing. M.M.A. Scheepers Collegejaar 2011-2012 college."

Verwante presentaties


Ads door Google