De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Projectzondag 1 november 2015

Verwante presentaties


Presentatie over: "Projectzondag 1 november 2015"— Transcript van de presentatie:

1 Projectzondag 1 november 2015
Ruth en Boaz Voorganger: ds. Quant Afbeeldingen: Marijke ten Kate

2 Welkom en mededelingen
Samenzang: Psalm 146: 3, 4, 5 OB Stil gebed Votum en groet Samenzang: Psalm 115: 4, 5, 6 NB Lezing van de Wet des Heren Samenzang: UaM 164: 1 en 2 met bovenstem Gebed Schriftlezing: Ruth 3: 1-6 en Ruth 4: 11-17 Kinderen zingen: Opwekking voor kids 153 Verkondiging Kinderen zingen: AwN IV,5 Dankzegging en voorbeden Inzameling van de gaven Samenzang: UaM 252 Zegen

3 Samenzang: Psalm 146: 3, 4, 5 OB Welkom en mededelingen Stil gebed
Votum en groet Samenzang: Psalm 115: 4, 5, 6 NB Lezing van de Wet des Heren Samenzang: UaM 164: 1 en 2 met bovenstem Gebed Schriftlezing: Ruth 3: 1-6 en Ruth 4: 11-17 Kinderen zingen: Opwekking voor kids 153 Verkondiging Kinderen zingen: AwN IV,5 Dankzegging en voorbeden Inzameling van de gaven Samenzang: UaM 252 Zegen

4 Psalm 146: 3, 4 en 5 OB 3 . Zalig hij, die in dit leven, Jakobs God ter hulpe heeft; Hij, die door den nood gedreven, Zich tot Hem om troost begeeft; Die zijn hoop, in 't hach'lijkst lot, Vestigt op den HEER', zijn God.

5 Psalm 146: 3, 4 en 5 OB 4 . 't Is de HEER', Wiens alvermogen 't Groot heelal heeft voortgebracht; Die genadig, uit den hogen Ziet, wie op Zijn bijstand wacht, En aan elk, die Hem verbeidt, Trouwe houdt in eeuwigheid.

6 Psalm 146: 3, 4 en 5 OB 5. 't Is de HEER', die 't recht der armen, Der verdrukten gelden doet; Die, uit liefderijk erbarmen, Hongerigen mild'lijk voedt; Die gevang'nen vrijheid schenkt, En aan hun ellende denkt.

7 Stil gebed Welkom en mededelingen Samenzang: Psalm 146: 3, 4, 5 OB
Votum en groet Samenzang: Psalm 115: 4, 5, 6 NB Lezing van de Wet des Heren Samenzang: UaM 164: 1 en 2 met bovenstem Gebed Schriftlezing: Ruth 3: 1-6 en Ruth 4: 11-17 Kinderen zingen: Opwekking voor kids 153 Verkondiging Kinderen zingen: AwN IV,5 Dankzegging en voorbeden Inzameling van de gaven Samenzang: UaM 252 Zegen

8 Votum en groet Welkom en mededelingen Samenzang: Psalm 146: 3, 4, 5 OB
Stil gebed Votum en groet Samenzang: Psalm 115: 4, 5, 6 NB Lezing van de Wet des Heren Samenzang: UaM 164: 1 en 2 met bovenstem Gebed Schriftlezing: Ruth 3: 1-6 en Ruth 4: 11-17 Kinderen zingen: Opwekking voor kids 153 Verkondiging Kinderen zingen: AwN IV,5 Dankzegging en voorbeden Inzameling van de gaven Samenzang: UaM 252 Zegen

9 Samenzang: Psalm 115: 4, 5, 6 NB Welkom en mededelingen
Samenzang: Psalm 146: 3, 4, 5 OB Stil gebed Votum en groet Samenzang: Psalm 115: 4, 5, 6 NB Lezing van de Wet des Heren Samenzang: UaM 164: 1 en 2 met bovenstem Gebed Schriftlezing: Ruth 3: 1-6 en Ruth 4: 11-17 Kinderen zingen: Opwekking voor kids 153 Verkondiging Kinderen zingen: AwN IV,5 Dankzegging en voorbeden Inzameling van de gaven Samenzang: UaM 252 Zegen

10 Psalm 115: 4, 5 en 6 NB 4. O Israël, vertrouw op God den Heer. Hij is te allen tijd hun tegenweer, hun schild, hun vast betrouwen. Huis van Aäron, hoop op Hem die leeft, die allerwegen zijn bescherming geeft, uw schild, uw vast betrouwen.

11 Psalm 115: 4, 5 en 6 NB 5. Vertrouw op God, gij die den Heere vreest, die altijd voor de zijnen is geweest hun schild, hun vast betrouwen. De Heer heeft zegenrijk aan ons gedacht, Aärons huis en Israëls geslacht doet Hij zijn gunst aanschouwen.

12 Psalm 115: 4, 5 en 6 NB 6. U en uw kindren zeegne Hij die leeft, die door zijn machtig woord geschapen heeft hemel en aarde beide. De hemel is des Heeren kroondomein; wij mensen mogen op de aarde zijn en ons in Hem verblijden.

13 Lezing van de Wet des Heren
Welkom en mededelingen Samenzang: Psalm 146: 3, 4, 5 OB Stil gebed Votum en groet Samenzang: Psalm 115: 4, 5, 6 NB Lezing van de Wet des Heren Samenzang: UaM 164: 1 en 2 met bovenstem Gebed Schriftlezing: Ruth 3: 1-6 en Ruth 4: 11-17 Kinderen zingen: Opwekking voor kids 153 Verkondiging Kinderen zingen: AwN IV,5 Dankzegging en voorbeden Inzameling van de gaven Samenzang: UaM 252 Zegen

14 Samenzang: UaM 164: 1, 2 met bovenstem
Welkom en mededelingen Samenzang: Psalm 146: 3, 4, 5 OB Stil gebed Votum en groet Samenzang: Psalm 115: 4, 5, 6 NB Lezing van de Wet des Heren Samenzang: UaM 164: 1, 2 met bovenstem Gebed Schriftlezing: Ruth 3: 1-6 en Ruth 4: 11-17 Kinderen zingen: Opwekking voor kids 153 Verkondiging Kinderen zingen: AwN IV,5 Dankzegging en voorbeden Inzameling van de gaven Samenzang: UaM 252 Zegen

15 UaM 164: 1 en 2 met bovenstem 1. Nooit kan ‘t geloof te veel verwachten: de Heiland maakt zijn woorden waar. Ontbreekt het vrienden vaak aan krachten, Hij staat steeds voor de zijnen klaar.

16 UaM 164: 1 en 2 met bovenstem 1. Geen die Hem ooit zijn macht ontroofde: Hij is de Koning van ‘t heelal, wat Hij in liefde ons beloofde, is wat Hij ook vol brengen zal.

17 UaM 164: 1 en 2 met bovenstem 2. Die hoop moet al ons leed verzachten, komt, heft dan blij het hoofd omhoog! Voor wie van Hem hun heil verwachten, zijn bergen vlak en zeeën droog.

18 UaM 164: 1 en 2 met bovenstem 2. Houdt moed: er komt een eind aan ‘t strijden, straks wacht de kroon ons na het kruis. O Koning, kom, wil ons bevrijden, kom breng ons spoedig bij U thuis!

19 Gebed Welkom en mededelingen Samenzang: Psalm 146: 3, 4, 5 OB
Stil gebed Votum en groet Samenzang: Psalm 115: 4, 5, 6 NB Lezing van de Wet des Heren Samenzang: UaM 164: 1, 2 met bovenstem Gebed Schriftlezing: Ruth 3: 1-6 en Ruth 4: 11-17 Kinderen zingen: Opwekking voor kids 153 Verkondiging Kinderen zingen: AwN IV,5 Dankzegging en voorbeden Inzameling van de gaven Samenzang: UaM 252 Zegen

20 Schriftlezing: Ruth 3: 1-6 en Ruth 4: 11-17
Welkom en mededelingen Samenzang: Psalm 146: 3, 4, 5 OB Stil gebed Votum en groet Samenzang: Psalm 115: 4, 5, 6 NB Lezing van de Wet des Heren Samenzang: UaM 164: 1, 2 met bovenstem Gebed Schriftlezing: Ruth 3: 1-6 en Ruth 4: 11-17 Kinderen zingen: Opwekking voor kids 153 Verkondiging Kinderen zingen: AwN IV,5 Dankzegging en voorbeden Inzameling van de gaven Samenzang: UaM 252 Zegen

21 Ruth 3: 1-6 1 En Naomi, haar schoonmoeder, zei tegen haar: Mijn dochter, zou ik geen plaats van rust voor je zoeken, waar het je goed zal gaan? 2 Welnu, is Boaz, bij wiens meisjes je geweest bent, geen bloedverwant van ons? Zie, hij gaat vannacht op de dorsvloer gerst wannen. 3 Was je dan en zalf je en doe je beste kleren aan en ga naar de dorsvloer, maar zorg ervoor dat je niet door de man wordt opgemerkt, voordat hij klaar is met eten en drinken.

22 Ruth 3: 1-6 4 En het zal gebeuren als hij gaat liggen, zorg dan dat je de plaats weet waar hij ligt. Ga er dan heen, sla de deken aan zijn voeteneind op en ga liggen. Dan zal hij je zelf vertellen wat je doen moet. 5 Zij zei tegen haar: Alles wat u zegt, zal ik doen. 6 Daarop ging zij naar de dorsvloer en deed overeenkomstig alles wat haar schoonmoeder haar geboden had.

23 Ruth 4: 11-17 11 En heel het volk dat in de poort was en de oudsten zeiden: Wij zijn getuigen. Moge de HEERE deze vrouw, die in uw huis komt, maken als Rachel en Lea, die beiden het huis van Israël gebouwd hebben. Doe krachtige daden in Efratha en maak uw naam beroemd in Bethlehem. 12 En moge uw huis worden als het huis van Perez, die Tamar aan Juda baarde, door het nageslacht dat de HEERE u uit deze jonge vrouw geven zal.

24 Ruth 4: 11-17 13 Zo nam Boaz Ruth en zij werd hem tot vrouw, en hij kwam bij haar. En de HEERE gaf haar dat zij zwanger werd en een zoon baarde. 14 Toen zeiden de vrouwen tegen Naomi: Geloofd zij de HEERE, Die niet heeft nagelaten om u vandaag een losser te geven. Moge zijn naam beroemd worden in Israël!

25 Ruth 4: 11-17 15 Hij zal er voor u zijn om u te verkwikken en u in uw ouderdom te onderhouden. Want uw schoondochter, die u liefheeft, heeft hem gebaard, zij die beter voor u is dan zeven zonen. 16 En Naomi nam het kind en zette het op haar schoot. En zij werd zijn verzorgster. 17 En de buurvrouwen gaven hem een naam. Zij zeiden: Bij Naomi is een zoon geboren. En zij gaven hem de naam Obed. Hij is de vader van Isaï, de vader van David.

26 Kinderen zingen: Opwekking voor kids 153
Welkom en mededelingen Samenzang: Psalm 146: 3, 4, 5 OB Stil gebed Votum en groet Samenzang: Psalm 115: 4, 5, 6 NB Lezing van de Wet des Heren Samenzang: UaM 164: 1, 2 met bovenstem Gebed Schriftlezing: Ruth 3: 1-6 en Ruth 4: 11-17 Kinderen zingen: Opwekking voor kids 153 Verkondiging Kinderen zingen: AwN IV,5 Dankzegging en voorbeden Inzameling van de gaven Samenzang: UaM 252 Zegen

27 Opw. voor kids 153 Here, maak mij uw wegen bekend en toon mij de weg, die goed is voor mij. O, Here, maak mij uw wegen bekend

28 Opw. voor kids 153 Want U bent mijn God, de enige God. Ja, U bent mijn God,

29 Opw. voor kids 153 Laat mij zien wat U wilt door uw Woord door uw Geest

30 Opw. voor kids 153 Here, maak mij uw wegen bekend en toon mij de weg, die goed is voor mij. O, Here, maak mij uw wegen bekend

31 Opw. voor kids 153 Want U bent mijn God, de enige God. Ja, U bent mijn God,

32 Opw. voor kids 153 Laat mij zien wat U wilt door uw Woord door uw Geest Dank U , Heer!

33 Verkondiging Welkom en mededelingen Samenzang: Psalm 146: 3, 4, 5 OB
Stil gebed Votum en groet Samenzang: Psalm 115: 4, 5, 6 NB Lezing van de Wet des Heren Samenzang: UaM 164: 1, 2 met bovenstem Gebed Schriftlezing: Ruth 3: 1-6 en Ruth 4: 11-17 Kinderen zingen: Opwekking voor kids 153 Verkondiging Kinderen zingen: AwN IV,5 Dankzegging en voorbeden Inzameling van de gaven Samenzang: UaM 252 Zegen

34

35

36

37

38

39

40

41 Kinderen zingen: AwN IV,5: 1 (k), 2 (k), 3 (g), 4 (g)
Welkom en mededelingen Samenzang: Psalm 146: 3, 4, 5 OB Stil gebed Votum en groet Samenzang: Psalm 115: 4, 5, 6 NB Lezing van de Wet des Heren Samenzang: UaM 164: 1, 2 met bovenstem Gebed Schriftlezing: Ruth 3: 1-6 en Ruth 4: 11-17 Kinderen zingen: Opwekking voor kids 153 Verkondiging Kinderen zingen: AwN IV,5: 1 (k), 2 (k), 3 (g), 4 (g) Dankzegging en voorbeden Inzameling van de gaven Samenzang: UaM 252 Zegen

42 AwN IV, 5: 1 (k), 2 (k), 3 (g), 4 (g)

43 AwN IV, 5: 1 (k), 2 (k), 3 (g), 4 (g) 2. Bethlehem wordt nu haar thuis maar er is geen brood in huis. Daarom gaat Ruth arenlezen want er moet toch eten wezen. Achter Boaz’ maaiers aan zoekt zij het verloren graan.

44 AwN IV, 5: 1 (k), 2 (k), 3 (g), 4 (g) 3. Boaz wordt verliefd op haar en ze trouwen met elkaar. Dan wordt er een zoon geboren, Ruth die zoveel had verloren noemt hem Obed, en zij prijst God de Heer, die gunst bewijst.

45 AwN IV, 5: 1 (k), 2 (k), 3 (g), 4 (g) 4. Ruth die eens uit Moab kwam, zonder kind en zonder man, treedt aan ‘t licht, haar zonen komen later zelfs op Israëls tronen. En haar naam wort nog genoemd wanneer David wordt geroemd.

46 Dankzegging en voorbeden
Welkom en mededelingen Samenzang: Psalm 146: 3, 4, 5 OB Stil gebed Votum en groet Samenzang: Psalm 115: 4, 5, 6 NB Lezing van de Wet des Heren Samenzang: UaM 164: 1, 2 met bovenstem Gebed Schriftlezing: Ruth 3: 1-6 en Ruth 4: 11-17 Kinderen zingen: Opwekking voor kids 153 Verkondiging Kinderen zingen: AwN IV,5 Dankzegging en voorbeden Inzameling van de gaven Samenzang: UaM 252 Zegen

47 Inzameling van de gaven
Welkom en mededelingen Samenzang: Psalm 146: 3, 4, 5 OB Stil gebed Votum en groet Samenzang: Psalm 115: 4, 5, 6 NB Lezing van de Wet des Heren Samenzang: UaM 164: 1, 2 met bovenstem Gebed Schriftlezing: Ruth 3: 1-6 en Ruth 4: 11-17 Kinderen zingen: Opwekking voor kids 153 Verkondiging Kinderen zingen: AwN IV,5 Dankzegging en voorbeden Inzameling van de gaven Samenzang: UaM 252 Zegen

48 Samenzang: UaM 252 Welkom en mededelingen
Samenzang: Psalm 146: 3, 4, 5 OB Stil gebed Votum en groet Samenzang: Psalm 115: 4, 5, 6 NB Lezing van de Wet des Heren Samenzang: UaM 164: 1, 2 met bovenstem Gebed Schriftlezing: Ruth 3: 1-6 en Ruth 4: 11-17 Kinderen zingen: Opwekking voor kids 153 Verkondiging Kinderen zingen: AwN IV,5 Dankzegging en voorbeden Inzameling van de gaven Samenzang: UaM 252 Zegen

49 UaM 252 1. Groot is uw trouw, o Heer, mijn God en Vader, nooit is er teken van omkeer bij U. U blijft dezelfde, zo vol van ontferming, zoals U altijd was, bent U ook nu.

50 UaM 252 Refrein: Groot is uw trouw, o Heer, groot is uw trouw o Heer, iedere morgen is nieuw uw gena; al wat ik nodig had, hebt U gegeven – groot is uw trouw, o Heer, waar ik ook ga.

51 UaM 252 2. Zomer en winter en lente en oogsttijd, zon, maan en sterren zo vast in hun baan, ja heel de schepping getuigt van uw trouw, Heer, doet ons uw goedheid en liefde verstaan.

52 UaM 252 Refrein: Groot is uw trouw, o Heer, groot is uw trouw o Heer, iedere morgen is nieuw uw gena; al wat ik nodig had, hebt U gegeven – groot is uw trouw, o Heer, waar ik ook ga.

53 UaM 252 3. Blijvende vrede, vergeving van zonden en uw nabijheid die moed geeft en leidt; kracht voor vandaag en verwachting voor mogen, duizenden gaven hebt U mij bereid.

54 UaM 252 Refrein: Groot is uw trouw, o Heer, groot is uw trouw o Heer, iedere morgen is nieuw uw gena; al wat ik nodig had, hebt U gegeven – groot is uw trouw, o Heer, waar ik ook ga.

55 Zegen Welkom en mededelingen Samenzang: Psalm 146: 3, 4, 5 OB
Stil gebed Votum en groet Samenzang: Psalm 115: 4, 5, 6 NB Lezing van de Wet des Heren Samenzang: UaM 164: 1, 2 met bovenstem Gebed Schriftlezing: Ruth 3: 1-6 en Ruth 4: 11-17 Kinderen zingen: Opwekking voor kids 153 Verkondiging Kinderen zingen: AwN IV,5 Dankzegging en voorbeden Inzameling van de gaven Samenzang: UaM 252 Zegen

56 Bedankt voor uw komst! Tot vanmiddag


Download ppt "Projectzondag 1 november 2015"

Verwante presentaties


Ads door Google