De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Dagelijks Meermaals/week 1/week <. Dagelijks Meermaals/week 1/week <

Verwante presentaties


Presentatie over: "Dagelijks Meermaals/week 1/week <. Dagelijks Meermaals/week 1/week <"— Transcript van de presentatie:

1

2 Dagelijks Meermaals/week 1/week <

3 Halloween 2 Koningen 23

4 2 Koningen 23 Toen gebood de koning de hogepriester Chilkia en de priesters van de tweede orde en de dorpelwachters om al het gerei dat voor de Baal, de Asjera en het gehele heer des hemels gemaakt was, uit de tempel des HEREN naar buiten te brengen; en hij verbrandde die buiten Jeruzalem op de velden van de Kidron, en de as ervan bracht hij naar Betel. Ook schafte hij de afgodspriesters af, die de koningen van Juda hadden aangesteld om offers te ontsteken op de hoogten, in de steden van Juda en in de omgeving van Jeruzalem,

5 2 Koningen 23 benevens hen die voor de Baal, de zon, de maan, de sterrebeelden en het gehele heer des hemels offers ontstaken. Voorts bracht hij de gewijde paal uit het huis des HEREN weg, buiten Jeruzalem naar de beek Kidron, en verbrandde hem bij de beek Kidron en verpulverde hem tot stof; daarna wierp hij het stof ervan op de begraafplaats van het gewone volk. Hij brak de verblijven af van de aan ontucht gewijde mannen, in het huis des HEREN, waar de vrouwen hoezen voor de Asjera weefden. Hij liet al de priesters uit de steden van Juda komen en verontreinigde de hoogten,

6 2 Koningen 23 waar die priesters offers ontstoken hadden, van Geba tot Berseba. En hij slechtte de hoogten bij de poorten, zo die bij de ingang van de poort van de stadsoverste Jehosua, en wel aan de linkerhand als men de stadspoort binnengaat. Doch de priesters der hoogten mochten het altaar des HEREN te Jeruzalem niet bestijgen, maar wel ongezuurde broden eten te midden van hun broederen. En hij verontreinigde Tofet, dat in het dal Ben-hinnom lag, opdat niemand meer zijn zoon of zijn dochter voor de Moloch door het vuur zou doen gaan.

7 2 Koningen 23 Hij verwijderde de paarden die de koningen van Juda aan de zon gewijd hadden, van de ingang van het huis des HEREN bij de kamer van de hoveling Netanmelek in de bijgebouwen; en de zonnewagen verbrandde hij met vuur. De altaren op het dak, bij de bovenzaal van Achaz, die de koningen van Juda gemaakt hadden, alsmede de altaren die Manasse gemaakt had in de twee voorhoven van het huis des HEREN, haalde de koning omver; hij bracht het puin vandaar weg en wierp het in de beek Kidron.

8 2 Koningen 23 De hoogten ten oosten van Jeruzalem, ten zuiden van de berg der Verwoesting, welke Salomo, de koning van Israel, gebouwd had voor Astoret, de gruwel der Sidoniers, voor Kemos, de gruwel van Moab, en voor Milkom, de afschuw der Ammonieten, ook die verontreinigde de koning. Hij verbrijzelde de gewijde stenen, hieuw de gewijde palen om en wierp die plaats vol met mensenbeenderen. Ook het altaar te Betel (de offerhoogte welke Jerobeam, de zoon van Nebat, die Israel deed zondigen, gemaakt had) ook dat altaar, die hoogte, haalde hij omver; hij verbrandde de hoogte, verpulverde ze tot stof en verbrandde de gewijde paal.

9 Wat heeft dat met & 2 Koningen 23 te maken
Halloween ?? Wat heeft dat met & 2 Koningen 23 te maken

10 Toe te passen op onze tijd?
Het barste van de afgoden en men besefte het niet. baäl asjera tofet - moloch zon, maan en sterren zonnewagen - paarden offerhoogten

11 Josia 640-608 BC 4 schoonmaakbeurten: Asa – Josafat Joas Hiskia Josia
-735 Achaz Nahum Micha Jesaja Hiskia Manasse Amon Jojakim Joachaz Eljakin => Jojachin Josia Zefanja 4 schoonmaakbeurten: Asa – Josafat Joas Hiskia Josia Sedekia Jeremia - 586 Habakuk

12 Toe te passen op onze tijd?
Het barste van de afgoden en men besefte het niet. zon, maan en sterren zonnewagen - paarden offerhoogten baäl asjera tofet - moloch astoret kemos milkom

13 Toe te passen op onze tijd?
Tammuz Semirames Tammuz Devaki Krishna Isis Horus Maria Jezus

14 Toe te passen op onze tijd?
Het barste van de afgoden en men besefte het niet. gewijde paal (uit het Huis des Heren) aan ontucht gewijde mannen (uit het Huis des Heren)

15 Toe te passen op onze tijd?
Jeremia 43:13

16 Toe te passen op onze tijd?
De bijbel werd niet meer gelezen. Men kende de “Wet van God” niet meer. Josia Jojakim

17 Een bekende oorzaak voor ellende.
Verkoos men nieuwe goden, dan was er strijd bij de poorten.

18 Maar ook de oude goden komen weer terug !
609: Paus Bonifatius IV – Allerheiligen en Allerzielen 835: Paus Gregorius III – 1 en 2 november Kelten – het feest “Samhain” mensenoffers? de “deur van het dodenrijk“ was even open Cailleach – Sechmet, Hekate, Vrouw Holle, (Stropop na de oogst)

19 Maar ook de oude goden komen weer terug !
Mexico – El Día de los Muertos

20 Maar ook de oude goden komen weer terug !
Halloween: “All Halows’ Even” de avond voor Allerheiligen (16e eeuw in Schotland) Ongeveer 150 jaar geleden - Immigranten naar Amerika. (Schotten en Ieren) In begin 20e eeuw was heel Amerika er van doordrongen. Pompoenen (de Kelten gebruikten rapen) En de laatste jaren - Europa, Zuid-Amerika, Azië, …

21 Maar ook de oude goden komen weer terug !
“Jack o’lantarn” - Jack met de lamp. “Trick or threat” “snoep of je leven”

22 Het lezen van Gods Woord gaf:
Eerbied, ontzag en geloof in “Het Woord van God” Wat een verschil met Jojakim !! Daadwerkelijke bekering. De tempel wordt gerestaureerd. (400 jaar oud!) Het Paasfeest wordt gevierd (uniek in 700 jaar!)

23 Maar niet voor iedereen
Een opgelegde godsdienst. 2 Kronieken 34:29-33 De koning las voor. Josia sloot een verbond. Hij deed iedereen toetreden. De tempeldienst geregeld op zijn gebod. De Paasoffers kwamen voor een groot deel van koning Josia zelf.


Download ppt "Dagelijks Meermaals/week 1/week <. Dagelijks Meermaals/week 1/week <"

Verwante presentaties


Ads door Google