De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Twee patiënten met acute pijn boven in de buik

Verwante presentaties


Presentatie over: "Twee patiënten met acute pijn boven in de buik"— Transcript van de presentatie:

1 Twee patiënten met acute pijn boven in de buik
Edwin van Dellen Jeannette Bleeker Michiel Hijzen

2 Klinische vraagstelling A
Samenvatting: Personalia: mevr. Evertsen, 45 jaar Hoofdklacht: Sinds vanacht forse pijn boven in de buik Anamnese: ’87 apendectomie, ±’97 verdenking op ulcus duodeni Lichamelijk Onderzoek: matig ziek, 38° C, adipeus, levendige peristaltiek, drukpijn onder ribbenboog rechts Aanvullend onderzoek: X-boz: mogelijk galstenen, ALAT: 60 U/l (n < 45), BSE: 25 mm/uur (n < 12), Amylase: 300 U/l (N < 220), Bilirubine totaal: 35 micromol/l (N < 17), Leukocyten: 14.10E9/l (n )Echo abdomen: Hydropische galblaas met 1 cm grote concrementen, één steen bevindt zich in de ductus cysticus, verdikte galblaaswand van 6 mm, diameter galwegen 7 mm. Er worden geen stenen in de choledochus gezien. DD: Cholecystitis, Galblaaskoliek, Obstructieileus (Acute gastro-enteritis, acute pancreatitis, basale pneumonie, myocardinfarct, refluxoesofagitis, ulcus pepticum)

3 B1 Pijn wordt erger Meneer is veel zieker Bleek Klam Ligt stil
Kan nauwelijks praten

4 B2 Huisartsenpraktijk: acute buikpijn onder diafragma (op incidentie)
Aspecifieke buikpijn (41%) Appendicitis (2%) Diverticulitis (2%) Cholecystitis/cholelithiasis (2%) Acute pancreatitis (met cholangitis) Gastro-enteritis Perforatie van maag, darm of appendix Mesenteriale trombose/ischemie

5 B2 Huisartsenpraktijk: acute bovenbuikpijn onder diafragma (op localisatie)
Rechter bovenkwadrant Cholecystitis Hepatitis Leverabces levertumor Linker bovenkwadrant Miltinfarct Miltruptuur Pleurale pneumonie Midden bovenbuik Ulcus pepticum Pancreatitis Myocardinfarct Aneurysma aortae abdominalis

6 B3 Localisatie Uitstraling Soort pijn Ontstaan pijn Defecatie
Misselijkheid, braken Eten, drinken, medicatie Koorts Zweten Bleek / klam

7 B4 Appendicitis > goede localisatie, défense musculaire, hoestpijn, psoasteken, obturatortest Darmobstructie > bolle buik, weinig peristaltiek Pancreatitis > opgezette buik, percussiepijn bovenbuik, druk en loslaatpijn Cholecystitis > koorts, lokale druk en loslaatpijn onder de rechter ribbenboog Perforatie van maag, darm of appendix > koorts, peritoneale prikkeling, ingevallen, plankhard, DM, ernstig ziek, geen peristaltiek Mesenteriale trombose/ischemie > weinig afwijkend LO, (bloederige diarree) Galstenen > geen afwijkingen of lokale/diffuse drukpijn, actief spierverzet, of soepele buik Diverticulitis > koorts, drukpijn linksonderin de buik, tekeken van peritonitis

8 B5 Ernstige pijn Lage bloeddruk (voor zijn leeftijd en toestand), tachycardie, koorts > shock! Bolle buik, gespannen, druk- en loslaatpijn, heftige pijn Buikademhaling en matige peristaltiek

9 B6 Acute pancreatitis! milde symptomen:
biliaire koliek of acute cholecystitis (gecompliceerde) peptisch ulcus ziekte acute leveraandoening (incomplete) darmafsluiting nierziekte longziekte (bv. pneumonie, pleuritis) ernstige symptomen: geperforeerde of ischemische darm ruptuur van aneurysma aortae myocard infarct

10 B7 X-BOZ (staand en liggend): geen vrij lucht onder het diafragma, 1 spiegel in de dunne darm Echo: Lever en Galblaas: wat echodense galblaasinhoud, geen uitgezette galwegen, geen stenen. Pancreas; groot en oedemateus met wat vrij vocht rondom, verder moeilijk te beoordelen door lucht in de darmen. Urine: geen bijzonderheden Lab: Hb 9,5 mmol/L (n=8,5-11); Leuco’s 14x109 (n=4,3-10), Glucose 7,1 (n=4-6); Ca 1,95 mmol/L (n=2,10-2,55); Albumine 32 (n=35-55), ASAT 40 (n<45); Ureum 6,1 mmol/L (n=2,5-6,4); amylase serum U/L (n=50-220); Alkalische fosfatase 230 U/L (n<125); γGT 215 U/L (n<45)

11 B8 Conclusie: Acute Pancreatitis
Amylase serum is meer dan 3x normaalwaarde Klinische symptomen: bovenbuikpijn die naar de rug uitstraalt, misselijkheid, tachycardie, alcohol (?) etc.

12 Oorzaken en behandeling van
Referaat Oorzaken en behandeling van acute pancreatitis Naar: Toouli J, et al. Guidelines for the management of acute pancreatitis. Journal of Gastroenterology and Hepatology 2002; 17: S15-S39.

13 Acute pancreatitis (1) Incidentie 5-80 per 100.000 Oorzaken
Galstenen (32-49%) Alcohol (20-32%) Idiopathisch (18-23%) Overig (6-29%), w.o. Hyperlipidemie, hypercalcaemie, intoxicatie, post-ERCP, trauma, ….

14 Acute pancreatitis (2) Symptomen LO
Hevige pijn in bovenbuik, doortrekkend naar de rug Vervoerspijn Koorts Misselijk/braken LO Opgezette buik Percussiepijn bovenbuik Druk en loslaatpijn bovenbuik

15 Acute pancreatitis (3) Diagnostiek
Voorgeschiedenis: familie (stenen), alcoholgebruik, medicatie/drugs Lab: CRP amylase (↑), lipase/elastase (↑; 80% sensitief) (geen maat voor ernst) leverfunctie (obstructie?) Calcium/ albumine (↓; ernst) Beeldvormend: CT-scan met contrast (diagnose, stadiering, complicaties) X-thorax (pleuravocht, ARDS) Echo abdomen (stenen) Acute bovenbuikpijn met verhoogde pancreasenzymen en positieve scan: acute pancreatitis

16 Acute pancreatitis (4) Milde acute pancreatitis
Minimale orgaandisfunctie Geen verdere complicaties Doorgaans beeld met oedeem in pancreas Ernstige acute pancreatitis (20%) Orgaanfalen en/of lokale complicaties zoals necrose of abces Histopathologisch: necrose

17 Acute pancreatitis (5) Initiele behandeling: Behandeling
Intensive care Suppletie voeding Behandeling Milde acute pancreatitis herstelt in het merendeel vanzelf Biliaire pancreatitis: Endoscopische retrograde cholangio-pancreatografie (ERCP) met sfincterotomie Ondersteunen met shockbestrijding, bewaking vitale functies, pijnstilling, antibiotica (profylaxe) Hoe ernstiger het beeld des te eerder is een ingreep noodzakelijk Bij necrose en abces is chirurgisch ingrijpen geindiceerd Stoppen evt alcohol- en drugsgebruik

18 B9 Samenvatting: Personalia : Dhr Okma, 55 jaar
Hoofdklacht: Tijdens een maaltijd ernstige buikpijn gekregen. Anamnese: Afgelopen dagen zwaar gevoel rechts boven in de buik. Kreeg acuut hevige pijn boven in de buik die rondom naar de rug uitstraalde. Misselijk, maar niet gebraakt. Mr. rookt 10 sigaartjes per dag en drinkt 3 glazen alcohol. Lichamelijk Onderzoek: bleke, klamme en wat adipeuze man. Pols van 120 regulair, RR 130/80, 38°C, geen buikademhaling en spaarzame peristaltiek. Buik is bol, gespannen, hevige pijn in de bovenbuik (R>L) met druk en loslaatpijn. Aanvullend onderzoek: Echo: Pancreas; groot en oedemateus met wat vrij vocht rondom, verder moeilijk te beoordelen door lucht in de darmen. Lab: Leuco’s 14x109, Ca 1,95 mmol/L; amylase serum U/L; Alkalische fosfatase 230 U/L; GammaGT 215 U/L Diagnose: Milde Acute Pancreatitis


Download ppt "Twee patiënten met acute pijn boven in de buik"

Verwante presentaties


Ads door Google